Iluze o tom, že jsou ženy a muži stejní

 

Kromě rozdílů, které jsou patrné na první pohled, se najdou i další, méně nápadné. Obecně vzato, ženy jsou silnější pohlaví a dožívají se v průměru vyššího věku. Jenže ve vztahu k návykovým látkám to neplatí. Ženy mají menší játra, vyšší obsah tuku a nižší obsah vody v těle (alkohol se rozpouští ve vodě), většinou i nižší tělesnou hmotnost. Jejich játra jsou navíc více zaměstnávána metabolismem hormonů. Znamená to, že žena, která vypije stejné množství alkoholu jako muž, mívá vyšší hladinu alkoholu v krvi. Závislost u žen vzniká rychleji a také se rychleji dostavují různé zdravotní problémy.

 

Typická situace - muži od alkoholiček odcházejí

 

Dosti často se setkáváme s následující situací. Nebezpečně pijícímu muži se partnerka přizpůsobí a začne pít jako on, aby si ho udržela. Během krátké doby se u ní vytvoří závislost na alkoholu, zatímco partner konzumující delší dobu vyšší dávky alkoholu závislý ještě být nemusí. Někdy pak svoji partnerku opustí jako „alkoholičku“.

 

Závislost na alkoholu u žen často i jinak vypadá. Závislá žena pije typicky o samotě, pití tají a většinou se za něj stydí. Naproti tomu mnohý muž se hrdě a veřejně propíjí do deliria v restauracích. U problémově pijících žen jsou častější deprese i kombinace alkoholu s léky. Na druhé straně ovšem ženy dokáží lépe projevit pocity, umí dobře využívat psychoterapii, snadno se učí relaxační techniky. Odlišnosti problémů působených alkoholem a jinými návykovými látkami u žen, i další důvody, vedly u nás i v jiných zemích k zakládání specializovaných lůžkových zařízení pro ženy.

 

Iluze o typickém „alkoholikovi“

 

Po otevření oddělení pro ženy závislé na alkoholu a jiných návykových látkách (Psychiatrická léčebna Bohnice, 1984), budilo toto zařízení zájem lékařů a psychologů.

„Ony, když nepijí, vypadají úplně normálně!“

Samozřejmě, ostatně mezi našimi minulými i současnými pacientkami je i řada lékařek, zdravotních sester, pedagogů nebo jiných vysoce kvalifikovaných lidí.

Řada lidí závislých na alkoholu dokáže dlouhodobě abstinovat, zhoršená je ale jejich schopnost pití ovládat. Celkově množství alkoholu, jež vypíjí, je v některých obdobích menší nežli u jejich spolupracovníků nebo vrstevníků. Zhoršená kontrola však vede k tomu, že pijí způsobem, který je zjevně poškozuje v různých oblastech života. O typických rysech lidí závislých na alkoholu nebo drogách bylo popsáno mnoho papíru.

 

Jenže přesně vymezená osobnost, u níž bychom mohli s jistotou předvídat rozvoj závislosti na alkoholu nebo jiné droze, neexistuje. A neexistuje ani určitá osobnost, která by byla před závislostí naprosto chráněná za všech okolností.

 

Chcete se dozvědět více? Klikněte ZDE

Pokud si chcete o alkoholu popovídat, klikněte ZDE

 

 

V příštích dnech si na stránkách Žena-in.cz můžete přečíst o společenství Anonymních Alkoholiků.

Získali jsem pro vás rozhovor s mužem, který právě díky nim již tři roky abstinuje.  

 

 

Zdroj: Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc., „Návykové látky – Romantické období končí“, Sportpropag pro sdružení Rodiče proti drogám, 1995

 

Reklama