poPatříte mezi ty, kteří se domnívají, že po smrti tělesné schránky zůstává podstata lidské bytosti dále naživu? Nejste sami.

Podle statistik je na naší planetě 51 % lidí přesvědčeno, že jejich vědomí v nějaké formě zůstává na světě i po smrti fyzického těla. Řadíte se mezi ně? Já ano…

Když jsem byla malá, často mě napadala otázka „Jak to, že jsem to já?Proč nejsem někdo jiný? A cítí i moje ségra to, co já? Jak to, že žiju?“ a podobně.

Teď mě těmito dotazy zásobuje moje dcera.

Vsadím se, že není jednoho člověka na Zemi, kdo by si takovou otázku v některé z etap života nepoložil. V závěsu za ní pak zpravidla následuje úvaha

„Co se stane, až umřu?“

Fakt, že člověk zemře jako schránka, pro nikoho tak nepředstavitelný není. Evidentně je to ale horší, když si máme připustit, že si přestaneme uvědomovat sebe sama. Cítit, vnímat, být. 

Reinkarnace, proces, při kterém se lidské bytosti znovu a znovu rodí, je víra stará celá staletí a setkáváme se s ní po celém světě.

Když jsem byla ještě velká

Když jsem zmínila otázky kladené dcerou Johankou, nebyly to jen otázky. Vzpomínám si jasně, kdy mi Johanka podrobně vyprávěla „Když jsem byla ještě veliká...“.

Byl to celý životopis o tom, kterak měla děti a podobně. Byly jí tehdy čtyři roky. Naslouchala jsem. Nebyla to pro mě jen její bezbřehá fantazie, ale nesmírně zajímavé povídání. Naprosto to nezlehčuji. Dnes si to už nepamatuje.

A to je právě ono.

Osobně jsem za to, že člověk si po určitou dobu své minulé životy nebo jeden z posledních skutečně pamatuje. Pak zapomene.

Jisté zbytky paměti ale může mít každý z nás. Jen tomu ve většině případů prostě nevěnujeme pozornost. To proto, že naše racionální část bytosti vyhodnotí tuto informaci jako iracionální a okamžitě ji odsune do škatulky s názvem „To není možné“ a víc ji zpravidla neřeší.

Víra v oddělitelnost lidského vědomí a možnost jeho pokračování se ale nevyhnula ani vědě a je velice zajímavé, jak seriózně k tomuto tématu současní vědci přistupují.

Tým California Institute of Technology například naslouchá lékařům nemocnice v Southamptonu, kteří  se pokouší přinést důkazy o teorii, že lidské vědomí pokračuje ve své činnosti i poté, kdy mozek přestal fungovat a pacient je klinicky mrtvý.

Lékaři sledovali 63 pacientů, kteří byli prohlášeni klinicky za mrtvé. Jejich srdce se zastavilo, přestali dýchat a mozková aktivita zanikla.

Po oživení, kdy se probrali z klinické smrti, byli tito pacienti přesvědčeni, že v době, kdy mozek nevykazoval jakékoli funkce, měli jasné a uspořádané myšlenkové procesy. Rozumně uvažovali a vytvářeli vzpomínky na to, jak se pohybovali mimo své tělo.

Sdělovali pocity míru, radosti a harmonie. Pro některé se zrychlil čas, zbystřily se smysly, ztratili vědomí svého těla.

O podobných stavech při přežití smrti existují zprávy staré i několik staletí.

Můžeme si myslet, co chceme. Jsme těmi, kterými teď a tady jsme, a máme k dispozici jen vlastní mysl, jejíž součástí je víra.

Můžeme různé studie, výsledky a pokusy skupin vědců zpochybnit. Nevěřit. Nemůžeme je ale ani spolehlivě vyvrátit.

A navíc je tu i ta potvůrka paměť

  • Už se vám někdy stalo, že jste se ocitli na místě, kde jste nikdy nebyli, a přesto jste ho znali?pou
  • Vyprávělo vám někdy vaše dítě naprosto vážně zážitky, které se mu dle vašeho soudu nemohly stát?
  • Měli jste někdy pocit, že jste se s určitým člověkem již setkali, že ho znáte, a přitom tomu racionálně tak není?
  • Zdálo se vám někdy detailně o vlastní smrti i okolnostech kolem ní?
  • Máte dojem, že jste určitou situaci již řešili, že víte, jak něco udělat, a přitom byste to vědět ani neměli? Může jít i o dost odborné znalosti, ke kterým netušíte, jak jste přišli.

Ano? Pak opravdu může jít o zasunuté vzpomínky.

Mám hodně takových a nepokládám se v tomto ohledu za fantastu.

A také nejsem sama, kdo si například vzpomíná, jak zemřel.

koUtopila jsem se. Vím i to, že jsem se nemohla hýbat. Vzpomínám si přesně už od dětství, jaké to je do poslední chvíle zadržovat dech. Pocit šíleného strachu a pak naprosté rezignace. Člověk se prostě nadechne vody. Bolí to a studí. Tělo vodu dáví zpátky a pak ji znovu nadechne. Pak už nic.

Tohle je, věřte, tak silný zážitek, že vcelku chápu, že se někde v podvědomí uloží. Mám fóbii z vody a udušení.

Nemyslím si ale, že by mi jakákoli regrese či hypnóza a návrat k těmhle okamžikům, jak je dnes moderní, kdovíjak pomohly. Ne vždy je to postup správný. Znovu si tím projít? Děkuji, NE! Tenhle kousek mi stačí.

Máte podobné zkušenosti? Co si myslíte o hypnóze? Chtěli byste si na kousek předešlého života vzpomenout, nebo si myslíte, že je zřejmě dobře, když si to povětšinou nepamatujeme? Věříte v nesmrtelnost vědomí?

Reklama