Desatero obsahuje šesté přikázání: nesesmilníš!
To vyvolává množství pověr a značně pokřivených pohledů na sexualitu v "božím světle". Křesťanství je pak osočováno z toho, že sex vnímá jako něco neskutečně špatného. I když to tak není, jen málokdo si dá tu práci, aby si ověřil, jak se věci skutečně mají.

Nejprve pohled do dávných časů, kdy židé putovali a hledali svou zemi zaslíbenou. Starověké národy často provozovaly chrámovou prostituci, sex byl něčím tajemným a magickým, a proto se k němu vázalo mnoho rituálů. Docházelo k homosexuální prostituci, modlářství, incestu a jiným rituálům, které židé vnímali jako špatné.

Smilstvo tedy původně nebyl předmanželský sex, ale nevěra vůči bohu, tak židé chápali prostituci.
Naopak Starý zákon obsahuje i Píseň písní, která není ničím jiným, než erotickou četbou a oslavou krásy sexu. "Jak jsi krásná, jak líbezná jsi, lásko, při hrách milostných! Postavou podobáš se palmě a svými prsy hroznům datlí. Řekl jsem vystoupím na palmu, abych se zmocnil jejich plodů."

Židé rozhodně nebyli vůči sexu nějak nepřátelští, právě naopak.

To samé Ježíš, v Novém zákoně nenajdeme jediné jeho špatné slovo o sexu.

"Chodíme spolu tři roky a na podzim se budeme brát. Oba čekáme na náš velký den, kdy se jeden druhému odevzdáme."
Petra a Tomáš jsou zcela normální mladí lidé, jenom spolu nespí. Oba jsou křesťané a považuji předmanželskou zdrženlivost za správnou.
"Cítím, že Tomáš, si mě takhle víc váží a já chci být jenom s ním, proto čekám, " říká čtyřiadvacetiletá Petra. Tomáš s ní souhlasí. "Bůh nám dal sex jako dar, ale ten dar si můžeme dát jenom jednou a až v manželství, tam sex patří."

Jak to mohou vydržet?
"Často se modlíme a navíc máme každý spoustu zájmů, tak to se dá zvládnout."
Ale je všechno tak ideální? Petra a Tomáš jsou silně věřící lidé, jejich víra jim dává takovou sílu, že dokážou zvládnout i svou sexualitu a nechápou to jako něco nepřirozeného.

Jenže část věřících pod rouškou poslušnosti skrývá svoje osobní problémy, neschopnost navázat plnohodnotný partnerský vztah. Tedy ne vždy je "předmanželská zdrženlivost" z pohledu křesťanství naprosto v pořádku.

Téměř jako přímý protiklad se jeví Zuzana a Martin, kteří spolu žijí již rok a oba se hlásí ke křesťanství. Jak se na ně dívá duchovní?
"Jsme dobří přátelé, samozřejmě k nim občas zajdu."
Trošku moc svobody na faráře. "Ale pořád jsem duchovní a hřích je hřích."

A to je jádro pudla, křesťanství odlišuje vztah s člověkem jako takovým od jeho "špatného" chování. Proto "náš" farář nemá problém se s Zuzanou a Martinem bavit, ale už mu vadí, že spolu sexuálně žijí.
"Ať se nikdo neděsí, rozhodně nám nedělá přednášky o tom, jak jsme špatní, to by mezi přáteli nešlo." Doplňuje Zuzana.

Křesťanská morálka není souhrnem příkazů: musíš a nesmíš. Desatero není ve své podstatě ničím jiným než základními pravidly slušného chování.
Křesťanství nabízí životní směrovky, které naznačují cestu. Člověk má vlastní rozum a možnost se svobodně rozhodnout. Proto, i když někdo přestoupí pravidla, nikdo mu hlavu netrhá.

Ale má to háček, církve tvoří lidé. Právě mezi lidmi kolují nejrůznější pověry. Jedni podepisují petice, že zůstanou bez sexuálních zkušeností až do manželství. Jiní vytvářejí poučky o tom, že dotknout se kolena může být až přílíš hříšné. Navíc někteří faráři lidi spíše děsí.

"My faráři jsme hrozní, místo toho, abychom lidem nabídli pomoc a útěchu, hrajeme si na soudce. Ani se nedivím, že nám z kostela utíkají." Přitakává "náš" duchovní.
Přístup některých duchovních je bohužel odstrašující. Avšak to už není problém samotného křesťanství, ale osobnosti toho kterého faráře. Navíc ne všechny křesťanské církve mají jasně vymezená pravidla morálky.

U protestanských církví mnohem více záleží na osobě kazatele, proto je celkem dobře možné setkat se s naprosto odlišnými názory v rámci jedné církve, a oba budou správné. Naproti tomu římskokatolická církev vidí jako ideál zdrženlivost až do svatby, i za tu cenu, že ne každý ideálu dosáhne.
Křesťanství nestojí proti sexu, jen je někdy velmi obtížné probrat se přes vrstvy zatuchliny, které část "křesťanů" v dobré víře buduje.

I tady platí, že cesta do pekel je často dlážděna dobrými úmysly.      

       
Reklama