Od podzimu se rozběhne pilotní preogram, kdy lékaři budou zasílat pracovní neschopenku elektronicky. Už žádné běhání s horečkou do práce!

Česká správa sociálního zabezpečení umožní ošetřujícím lékařům zasílat hlášení o vzniku, změně režimu a ukončení pracovní neschopnosti elektronickou cestou. Spuštění služby je v pilotním provozu naplánováno na podzim roku 2010, oznámila sociální správa. a časopis Týden.

Ošetřujícím lékařům, přinese tato moderní forma komunikace zjednodušení administrativy a úsporu času, nám to samé. Údaje o pacientovi se do elektronického tiskopisu načtou z lékařovy databáze a odpadne nutnost vyzvedávání papírových tiskopisů a manipulace s nimi.

Informace k elektronickému podání hlášení o pracovní neschopnosti jsou dostupné na webu České správy sociálního zabezpečení a budou průběžně aktualizované.

Uvítáte tuto možnost?

Reklama