Úspěch a sebevědomí jdou ruku v ruce. Náš vnitřní pocit ze sebe sama je určující pro řadu životních aspektů, resp. kvalitu života jako takového. Jako se vším - i s případným nedostatkem sebevědomí - se dá pracovat. Začít lze třeba tím, že si uvědomíte, co zdravě sebevědomý člověk nikdy nedělá.

625e8fbf41bb4suc.jpg
Foto: Shutterstock

Zdravé sebevědomí je stav mysli nebo pocit vyznačující se nepřítomností nejistoty, ostychu nebo rozpaků, provázený klidnou vírou v sebe a své schopnosti, beze stop podceňování nebo naopak nadutosti. V jeho formování hraje důležitou roli řada faktorů, například rodina a výchova, podpora v dětství, osobnost rodičů, sociální prostředí, zážitky a další.

Studie zkoumající výkonnostní rozdíl mezi muži a ženami v matematických a prostorových dovednostech zjistily, že sebevědomí hraje obrovskou roli. Ženy, které byly požádány, aby před provedením testu prostorových dovedností identifikovaly své pohlaví, měly horší výsledky než ty, které tak neučinily. Ženy si také vedly lépe, když jim bylo řečeno, aby si představovaly samy sebe jako muže. Obě pohlaví byla také úspěšnější ve chvíli, když jim bylo řečeno, že právě jejich pohlaví je v tomto úkolu výhodou.

A co sebevědomí lidé obvykle nedělají?

Nevymlouvají se

Pokud existuje vlastnost, kterou sebevědomí lidé rozhodně mají, je to nezlomná víra v to, že jsou schopni věci uskutečnit, aniž by zohledňovali případná osobní znevýhodnění. Disponují přirozenou sebekontrolou a ukázněností a nikdy z jejich úst neuslyšíte, jak ze svého „selhání“ obviňují okolnosti nebo druhé lidi (silný provoz, díky kterému nestihli schůzku, šéfa, který je nespravedlivý, případně horší životní podmínky a další). Svůj život mají pod kontrolou a za své jednání i chyby nesou plnou zodpovědnost.

Nevzdávají se

Sebevědomí lidé se hned nevzdávají, když se něco pokazí. Problémy a neúspěch vidí spíše jako výzvy, které je třeba překonat, než jako nezdolné překážky na cestě k úspěchu. To ale neznamená, že by zkoušeli stále totéž. Jednou z prvních věcí, které v případě nezdaru udělají, je hledání příčiny a vyhodnocení (ne)správnosti metody, aby chybě mohli napříště předejít.

Nečekají na povolení jednat

Sebevědomí lidé nepotřebují, aby jim někdo říkal, co a kdy mají dělat. Neztrácejí čas kladením si otázek typu můžu? nebo měl bych? A pokud už se sami sebe na něco ptají, je to spíše proč by ne? Ať už jde o vedení schůzky, kdy se předsedající nedostaví, nebo o řešení problému zákazníka, zdravě sebevědomé lidi ani nenapadne čekat, až se o to postará někdo jiný. Vidí, co je třeba udělat, a udělají to.

Nevyhledávají pozornost

Sebevědomí lidé nemají potřebu snažit se ostatním ukázat, jací jsou borci. Dokážou druhé správně motivovat klidným, pevným postojem, v němž se odráží jejich osobní nastavení: vnitřní jistota, kterou nepotřebují dávat na odiv. Jsou mistry v rozptylování pozornosti; když se jim jí dostává příliš za nějaký úspěch, a přirozeně vyzdvihnou všechny lidi, kteří spolu s nimi pracovali. Netouží po uznání ani chvále, protože svou sebehodnotu čerpají zevnitř.

Neodkládají věci

Proč někteří lidé odkládají věci na později? Někdy jde o pohodlnost, mnohdy také o strach ze změny.  Bojí se selhání a neúspěchu. Sebevědomí lidé věci neodkládají, protože v sebe věří a přirozeně očekávají, že je jejich činy přivedou blíže ke stanoveným cílům. Snaží se vše ideálně načasovat a striktně se řídí svým plánem, o kterém nepochybují.

Nesrovnávají se s ostatními

Sebevědomí lidé nesoudí ostatní, a ani se s nimi nesrovnávají, protože vědí, že každý bez výjimky má co nabídnout. Nepotřebují druhé snižovat, aby se sami cítili dobře. Porovnávání se s ostatními je omezující, což sebevědomý člověk dobře ví.  

Nevyhýbají se konfliktům

Sebevědomí lidé nevnímají konflikt jako něco, čemu je třeba se za každou cenu vyhnout; vidí jej jako záležitost, kterou lze efektivně řídit, byť to může být nepříjemné. Vědí, že konflikt je součástí života, zároveň však i příležitostí k pročištění vztahů a vyřešení věcí, které by mohly narůst do mnohem větších rozměrů.

Nenechávají se odradit nedostatkem zdrojů

Sebevědomí lidé se nenechají vyhodit z kurzu jen proto, že nemají správný titul, vhodné zaměstnance nebo peníze na to, aby se věci mohly stát. Buď najdou způsob, jak získat to, co potřebují, nebo přijdou na to, jak se bez toho obejít.

Čtěte také:

Zdroje: entrepreneur.comwikipedia.orglifehack.org