Léto je za námi a než jsme se na “nadáli“, už zase začínáme posmrkávat, pokašlávat, trpět bolestmi kloubů apod. – prostě: přichází za námi všem tak velmi důvěrně známá chřipka, která nás zahání do postelí a vyhání z pracovního procesu.
A děti? Těm samozřejmě dokáže připravit taky pěkně perné chvilky, kdy místo radovánek přístupných těm šťastnějším kamarádům musí ležet s teplotami pod dekou, popíjet čaj a brát léky, které ale vůbec, ani trochu, nechutnají!

Není třeba se o téhle situaci asi podrobně rozepisovat – známe ji všichni dostatečně, a i když se jí dopředu každoročně obáváme, jen málokdo se skutečně vydává do boje.
A v tom je právě ten háček!

Vždyť v dnešní době už existuje celá řada možností, jak se vyzbrojit natolik, že chřipka v našem okolí vezme nohy na ramena…
A co uvádějí o chřipce oficiální zdroje? Udělejme si pro začátek malé opakování:

Chřipka je nejčastější lidské infekční onemocnění, které každoročně postihne 10 % světové populace, a v době pandemie dokonce 40–50 %.
Na rozdíl od běžných virových infekcí horních cest dýchacích, se kterými se mylně často zaměňuje, jež probíhají vesměs mírně, je chřipka závažné onemocnění. Chřipku však bohužel mnohdy považuje nejen laická, ale i odborná veřejnost za banální infekci. Přitom každým rokem je právě chřipka a následné komplikace, které působí, příčinou úmrtí tisíců lidí na celém světě.

Zapomíná se, že během pandemie chřipky v letech 1918–1919 na ni zemřelo více než 20 milionů převážně mladých lidí!
V současnosti je možná účinná prevence proti chřipce dostupným očkováním. Tímto způsobem lze chránit nejenom lidi nejvíce ohrožené komplikovaným průběhem onemocnění, ale i zdravé, neboť jejich onemocnění vede k obrovským ekonomickým ztrátám způsobeným pracovní neschopností.
Procento nemocnosti a úmrtnosti na chřipku, které je v naší zemi relativně vysoké, mohou výrazně snížit rozšiřující se znalosti nás všech o chřipce.
Vědomosti o původcích chřipky, způsobu šíření, metodách prevence a léčby. …proto se také v tomto měsíci budeme tomuto tématu pravidelně věnovat. A jak jste na tom vy?

Zchvátí vás chřipka každoročně, anebo odoláváte? Co pro to děláte? Jíte vitamínky, žijete zdravým životním stylem nebo využíváte preventivního očkování? S jakým úspěchem?
Ještě zbývá čas, tak si udělejte chvilku a zamyslete se.
Právě teď je ta nejvhodnější doba, kdy je správné nechat se proti chřipce očkovat.
Více informací, zajímavostí a aktualit o chřipce, očkování a prevenci najdete nejenom na našich stránkách (zejména v tomto týdnu a dále po celý měsíc říjen), ale také na stránkách www.protichripce.cz .