V racionálním světě muže se občas vyskytnou chvíle, kdy jeho samička zatouží po magickém zážitku. Toto je velmi nebezpečná situace, před kterou je nutné pány tvorstva varovat! Proto jsme za Šovinistické hnutí vypracovali následující směrnice...

karty

Zatouží-li žena po magickém zážitku a jde-li ke kartářce či věštci, nastává pro muže nebezpečná situace. Zdá se, že jeho model ženy není ve svých potřebách plně uspokojen a může dojít k rozvratu dobře zaběhnutých domácích principů. To je samozřejmě nemyslitelné. Žena navrátivší se od kartářky většinou propadne chorobě emancipaci, druhdy se snaží od svého pána a živitele odpoutat zcela.

Pokud jste jinak se svým modelem ženy spokojeni, je to znepokojující situace, které se dá ovšem předejít. Šovinistické hnutí (dále jen ŠH) se proto rozhodlo vypracovat následující směrnice, které vám poskytují dostačující prostředky k zvládnutí taková situace. Jen ještě varování: Pokud vaše žena bude i po aplikaci následujícího vyžadovat návštěvu kartářky, je vážně porouchaná. Takto znehodnocenou ženu uveďte do spánkového režimu a neprodleně dopravte do odborného servisu.

Směrnice ŠH k nebezpečí věštců, kartářů a magie obecně

Pokud žena zatouží po návštěvě kartářky či jiném magickém zážitku, buďte neústupní a nepouštějte ji tam.

Navrhované konverzační prostředky...

  • ...pro jednodušší modely: „Kam bys chodila, huso hloupá? Myslíš, že tě nějaká bába čáry máry spasí?“
  • ...pro většinovou společnost: „Nedávno jsem četl odbornou studii o škodlivosti působení energetických zón, kterými se obklopují různí kartáři, věštci a léčitelé. Nechceš si tu návštěvu ještě rozmyslet?“
  • ...pro intelektuální vrstvu: „Obávám se, že v rámci všech racionálních kontextů je veškerá potenciální možnost obdobných metod absolutní hovadina.“

Pokud žena již k věštci šla, situace ještě nemusí být ztracená. Vyzkoušejte následující konverzační prostředky...

  • ...pro jednodušší modely: „Si děláš srandu? Si jako budeš lítat někde v luftě s nějakou čáry máry vochechulí a já abych se staral o fakany? Tak to teda ne, kočičko!“
  • ...pro většinovou společnost: „Slyšel jsem, žes byla u té kartářky. No, jsem rád, že ses poučila a zjistila, že je to zbytečné. Co bude k večeři?“
  • ...pro intelektuální vrstvu: „Můžeš mi vysvětlit, jak někdo s tak velkým intelektuálním potenciálem, jako jsi ty, drahá, je ochoten naslouchat člověku bez sebemenšího studijního a znalostního fundamentu, který se snaží z lidí dostat peníze pouze na základě fiktivních empirií?“

Za ŠH,
Ing. Jaroslav Petr
Místopředseda

Čtěte náš šovinistický koutek...

POZOR! Nečtěte feministický koutek...

Reklama