Sny nás mohou přenést do míst, o kterých sníme, může se nám v nich objevit člověk, po kterém toužíme, nebo kterého jsme už oplakali, ale sny nás mohou také varovat před nastalými zdravotními problémy či poukázat na ty současné.

Že mohou sny poukázat na náš současný zdravotní stav či nás varovat před nenadálou změnou zdravotního stavu, nám potvrdí i psychoterapeutka Bc. Karin Řeháková, které jsme položili pár tematických otázek.

Karrrr

Ono to zní dost nepravděpodobně, jak můžeme podle dění ve snu odhadnout své zdravotní problémy, ať už ty, co máme, nebo ty, co přijdou, které nás varují… Co vlastně v našem mozku probíhá, co se děje?
Z biologického hlediska má spánek, a tedy i sen, relaxační úlohu. I když spíme, náš mozek stále pracuje. Smysl snů nebo jejich výklad je tématem velkého množství různých odborníků, jejichž názory nejsou zcela jednotné.

Přečtěte si také:

Smyslem snu, jako předzvěstí či varováním těla před vznikem nemoci, se zabýval badatel V. Kasatkin. Psychoanalytickému významu snu se věnoval Zikmund Freud, který sen popsal jako „královskou cestou do nevědomí“. Známé jsou i teorie C. G.Junga ,který pracoval s archetypy (společné  předobrazy), Fritz Perls, představitel tzv. gestalt (tvarové) terapie, nazval sen jako královskou cestu do integrace osobnosti. Toto jeho pojetí je mi nejbližší.

Sny nám v symbolické rovině zprostředkovávají informace o aktuálním stavu naší duše i těla. Naše psychické přetížení nám často symbolizuje naše tělo. Pokud své potřeby dlouhodobě podceňujeme či vytěsňujeme z vědomí, může tato skutečnost vyústit v nemoc, které již pozornost věnujeme.

Sen má dvě roviny

Sen má dvě roviny, tj. anifestní: to co ve snu zažíváme, snové obrazy, které si pamatujeme a můžeme je popsat, a latentní obsah: význam snu, zašifrované poselství.
Proto se nám zdají zdánlivě nesmyslné a chaotické sny, o kterých pochybujeme, že mají nějaký smysl. Někdy si pamatujeme jen jakési útržky, ale pokud se se snem pracuje v rámci terapeutického procesu, tzv. amplifikací, kdy si navozením nálady snu můžeme s pomocí terapeuta vzpomenout i na jeho další části, nebo je aktivně „dozdát“ v bdělém stavu…

sny

Je dobré si sny pamatovat?
Určitě je to výhoda, pokud chceme snům rozumět. Sen může pravdivě vypovídat o tom, co vnitřně skutečně žijeme. V našich denních životech jsme přesyceni množstvím podnětů a povinností, díky kterým si neumožníme naslouchat svým vnitřním, skutečným potřebám. Schválně zde zdůrazňuji: sami sobě neumožníme, protože my sami víme nejlépe, co potřebujeme, a nevědomí nám to jakousi cenzurovanou formou sděluje. Pamatovat si sny lze natrénovat, nebo je výhodné si je ihned po probuzení napsat. Je to cenný materiál, se kterým se dá dále pracovat, a nejen v rámci psychoterapie využít.

A co opakující se motivy? Například vypadávání zubů, vlasů
Opakující se motivy upozorňují na důležitost vědomého zpracování potlačeného (nepřiznaného) problému, či vnitřního konfliktu. Právě tyto opakující se sny dokážou vzbudit naši pozornost. Poselství, které nám naše podvědomí zprostředkovává, nás upozorňuje na nutnost a důležitost vypořádání se s konkrétním tématem, které je v našem denním životě zanedbáno, nebo si ho z různých důvodů nechceme připustit. 

Bez znalosti kontextu životní situace klienta, se kterým se sny pracuji, nelze sny interpretovat, protože mnohostrannost našich snů vylučuje zevšeobecňování významu i teorie snů.  Je to velmi vratká a nejistá půda, kdy hlavní kompetence pro porozumění symbolům má nalézt klient a terapeut se stává citlivým průvodcem.

Pokud se budeme držet symbolické roviny obsahu snu, nabízí se zde možnost zvážit např.: „Co obtížně skousáváme, na čem si vylamujeme zuby, nebo kde konkrétně je zapotřebí se do něčeho zakousnout?“
V psychosomatickém významu jsou zuby symbolem agrese, ať už v negativním, či pozitivním slova smyslu. Pokud toto téma budeme dále ignorovat, pravděpodobně se mohou později objevit ve fyzické rovině problémy např. právě se zuby, či trávením.

sny

Lze se z těchto chmurných snů dostat? Jak?
Porozuměním a zpracováním poselství ve vědomé rovině. Na začátku určitě doporučuji podporu terapeuta, který má s tímto přístupem zkušenosti. Ve snech se vynořují i naše potlačené úzkosti a strachy, proto mohou být sny i velmi nepříjemné. Kvalita snů může souviset i s kvalitou našeho spánku, je mnoho druhů spánkových poruch, kdy je vhodné použít různé relaxační techniky, nebo pracovat s řízenou či aktivní imaginací (snění v bdělém stavu). Techniky imaginace jsou také vhodné právě pro ty, co si své sny nepamatují.

Co signalizují ve snu postavy zemřelé?  A co když vidíme svoji vlastní smrt?
Nelze odpovědět jednoznačně, ale může se jednat o některou ze složek naší osobnosti, kterou nepoužíváme, zanedbáváme, „nechali jsme ji zemřít“. Ale znovu zde zdůrazňuji, nelze paušalizovat a vytrhávat z kontextu životního příběhu.

Všechny postavy ve snech nám mohou symbolizovat různé složky naší osobnosti, (personifikované rysy osobnosti). Ale zdát se nám samozřejmě může i o osobách, po kterých toužíme, nebo které jsme ztratili. Mnoho lidí má zkušenost, že je ve snu navštívil někdo, kdo umíral či právě zemřel. Nesmíme zapomínat i na další důvody, proč se nám sny zdají, že mají např. i kompenzační úlohu.

sny

Má porozumění svým snům přímý vliv na zdraví či kvalitu života?
Jednoznačně ano. Sen se může stát velmi dobrým rádcem, ať už se jedná o náš duševní, či fyzický zdravotní stav. V rámci svého odborného vzdělávání jsem tento způsob terapie podstoupila a ověřila si, jak pochopení poselství snu může ovlivnit kvalitu našeho života. Jako terapeut mám velmi dobré zkušenosti s významným posunem či urychlením ozdravného procesu u klienta.
Naučit se využívat poselství našich snů je možné nejen v individuálním terapeutickém vztahu, kde je výhodou intimita a bezpečí, ale i v zážitkových seminářích, kde pracuji s arteterapeutickými a imaginačními technikami. Schopnost dobře relaxovat by se měla stát nedílnou součástí našeho  hektického života.  A být opět v kontaktu s naším moudrým rádcem - tělem, které tak často zanedbáváme.

Zkrátka a jednoduše - „jedno tělo - jedna duše“. :)

Bc. Karin Řeháková, speciální pedagog, psychoterapeut, arteterapeut

http://karinrehakova.cz/

Bc.Karin ŘehákováVe své soukromé praxi se specializuje na interpersonální (mezilidskou) komunikaci a řešení partnerských a rodinných vztahů. Jako lektorka tvoří a vede semináře zaměřené na dovednosti partnerské komunikace, posilování ženského potenciálu a jeho využití v pracovní, osobní, partnerské a rodinné oblasti.

·         Dlouhodobě spolupracovala v sociální sféře (spolupráce se středisky Náhradní rodinné péče, vedení terapeutických skupin pro rodiče, arteterapeutická činnost s rodinami se dětmi v NRP). Jako lektor dále spolupracuje s l neurologickou klinikou FN Praha a komerčními subjekty (odborné semináře - např. reklamní agentury, bankovní sektor, management firem)

·         Od roku 2005 působí jako konzultant pro sociálně a zdravotně znevýhodněné klienty v sociální firmě Modrý Domeček (nezisková organizace OS-Náruč) Řevnice. Příjmový a klíčový pracovník, vedoucí výtvarného atelieru

Publikační činnost:

·         Autorka metodiky „Arteterapie s rodinou s dětmi v NRP“

·         Spoluautorka metodiky „Přípravy pro budoucí náhradní rodiče“(příprava žadatelů o NRP)

·         Spoluautorka metodiky pilotního projektu Psychosociálního výcviku pro děti opouštějící DD.

 

Reklama