Voda je nejdůležitější látkou pro život. Tekutiny zaplňují téměř každé místo v těle, v cévách i mimo ně. Voda hraje v těle klíčovou roli při trávení potravy, vylučování látek, tepelné regulaci a hydrataci organismu.

„Už mírný nedostatek tekutin v těle, způsobený nedostatečným příjmem tekutin nebo velkými ztrátami nadměrným pocením nebo průjmy, může mít na lidský organismus negativní dopad a pro děti, u nichž voda tvoří i více než tři čtvrtiny organismu, může mít nedozírné zdravotní následky,“ varuje praktický lékař pro děti a dorost Josef Zemánek.

 

Co pro nás voda znamená

Aniž bychom si to uvědomovali, je tělo tvořeno z velké části vodou, která je součástí všech buněk, vyplňuje i prostory mezi buňkami, usnadňuje trávení, napomáhá vstřebávání živin a je nezbytným činitelem při přeměně látek a regulaci tělesné teploty.

„Svým způsobem je rovněž stavební látkou, součástí sliznic umožňující správnou funkci tkání. Ve vodě se díky jejím vlastnostem mohou snadno rozpouštět nejrůznější látky, je ideálním prostředkem pro štěpení většiny biologicky aktivních organických i anorganických látek a díky tomu je prakticky nenahraditelná žádným jiným rozpouštěcím médiem. Voda je pro život jednoduše nezbytná,“ doplňuje MUDr. Zemánek.

 

Nepřímá úměra

Čím je člověk mladší, tím větší podíl v jeho těle voda zaujímá. Zatímco u seniorů je to pětačtyřicet procent a u dospělých kolem padesáti, u dětí je procento vody daleko vyšší a u kojenců dosahuje dokonce až pětaosmdesáti procent. Ve školním věku mají vyšší podíl vody ve svém těle chlapci (64 procent) než dívky (53  procent) a tento rozdíl mezi ženami a muži přetrvává až do dospělosti. Voda tvoří také velkou část tělních tekutin. Například v krvi je obsažena s 83 procenty, je ale také součástí svalů (76 procent), kostí (22 procent) nebo zubní skloviny (2 procenta).

 

Jak tělo vodu využívá

Historie pitného režimu aneb pozor na energetické nápoje

Slovo doping pochází z jihoafrického dialektu, kterým byl popisován stimulační nápoj (holandsky dop) požívaný válečníky Zulu při náboženských slavnostech. Původně bylo slovo používáno pouze pro zakázané prostředky používané ke zlepšení výkonnosti koní při dostizích. Ovšem už staří Řekové používali různé byliny, halucinogenní houby nebo dokonce varlata psů ke zvýšení fyzické výkonnosti. V 19. století byl objeven stimulační nápoj připravovaný z listů koky a vína a již na počátku 20. století nebylo u maratónců neobvyklé zvyšovat výkonnost alkoholem nebo strychninem. Myšlenka na přípravu samotných povzbuzujících nápojů však pochází z Japonska, kde byl
v závěru 2. světové války podáván japonským pilotům taurin s cílem zlepšit jejich zrakové schopnosti. Odtud také přivezl pozdější vynálezce nápoje Red Bull svou myšlenku do Evropy a koncem 80. let ji s velkým úspěchem rozvinul a prosadil na alternativní mládežnické a klubové scéně (techno, horská cykloturistika, snowboarding). Na světovém trhu se ročně prodá přibližně 50 milionů hektolitrů energetických nápojů. Až doposud však nejsou známy výsledky seriózních vědeckých výzkumů, které by prokazovaly, že taurinové doplňky zvyšují tělesnou výkonnost a soustředěnost u zdravých lidí či u pacientů s jakýmkoli onemocněním. Proto nemůžeme užívání taurinu v současnosti doporučit, a to zejména z důvodu možných nežádoucích vedlejších účinků. Při velké konzumaci energetických nápojů dokonce není vyloučen ani vznik určité formy závislosti.„Vodní hospodářství v těle řídí centrální nervová soustava a svoji roli hrají také hormony (renin, angiostensin nebo aldosteron) a regulátory osmotického tlaku, které vnímají změnu v objemu tekutin v těle. Jejich působení, a tudíž také potřebu pít či nepít, pociťujeme jako žízeň, sucho v ústech, potřebu napít se po požití velmi slaného pokrmu, nebo při zvýšeném pocení,“ vysvětluje MUDr. Zemánek.

Je proto velmi důležité uvědomit si, a dospělí to musí dělat za děti, že vlastní pocit žízně je jen důsledkem nedostatku tekutin v organismu, a proto by měl být nikoli prvním, ale až posledním varováním k doplnění tekutin! Je na rodičích, aby nejen dbali na to, aby děti dost pily, a v horkých dnech nebo při vetší sportovní zátěži daleko víc než běžně, ale také co pijí. Určitě nejsou vhodné kolové nápoje ani jiné slazené nápoje. Voda bez bublin není sice tak dobrá, tedy na chuť, ale určitě je dobrá pro dětský organismus. A když už, tak ji můžete ochutit třeba pomerančovou šťávou.
 

 

Tekutina – živá voda pro tělo

Udržování správné koncentrace vody a minerálních látek, které jsou v ní rozpuštěné, zajišťuje optimální zdravotní stav. „Je proto třeba její ztráty průběžně vhodným způsobem doplňovat, a to buď příjmem tekutin – pitnou vodou nebo vodou obsaženou v potravinách a vodou, která vzniká reakcemi v organismu. Tělo si totiž dokáže vodu do jisté míry také vytvářet z potravy – jen pro zajímavost: z jednoho gramu bílkovin vznikne 0,4 g vody, z jednoho gramu sacharidů 0,5 g a z jednoho gramu tuků může tělo získat dokonce 1 g vody,“ připomíná dětský lékař a ještě doplňuje: „Množství tekutin, které tělo potřebuje, se liší v závislosti na věku, zdravotním stavu nebo sportovní aktivitě. 

 

Pitný režim kojenců
Dodržování správného pitného režimu u kojenců je stejně tak důležité jako u dospělých lidí. Jaká voda je pro miminka nejvhodnější? Kolik by měly vypít?
 
U dětí hraje navíc významnou roli i hmotnost. Protože je dětské tělo tvořeno vyšším podílem vody než tělo dospělého, je daleko citlivější na její ztráty. Stejně velká ztráta tekutin může být pro dospělého naprosto normální, pro dítě však může mít nedozírné následky vedoucí až ke kolapsu organismu a trvalým poškozením.“

 

Dehydratace dětského organismu

Nedostatek tekutin v těle, který může nastat nejen při nedodržování potřebného příjmu tekutin, ale i při průjmu, zvracení, nadměrném pocení nebo hormonálních poruchách, dochází ke zvyšování koncentrace látek v tekutinách rozpuštěných, včetně látek odpadních. Stabilita prostředí je narušena a, to je ta dehydratace organismu.

„Při pouhé pětiprocentní dehydrataci se objevují křeče, nevolnost a při ztrátě více než deseti procent tekutin přicházejí úpal, halucinace nebo vysoká tělesná teplota, a jestliže nedostatek vody trvá delší dobu, odebírá se voda tkáním a orgánům a krev se zahušťuje, trávicí pochody se zpomalují a znesnadňují, v těle zůstávají metabolické zplodiny,“ připomíná lékař.

 

Dbáte na to, aby vaše dítě mělo dostatek tekutin, anebo čekáte, až přijde žíznivé? Jaký je váš názor na „pitný režim“? Co vaše děti pijí nejčastěji?

Reklama