?5b83f4ac9700dobrazek.jpg

  • Předškolní a raný školní věk z hlediska vývoje

Dítě v předškolním a raném školním věku umí formulovat své myšlenky, rozlišovat dílčí prvky a třídit je do jednotlivých kategorií. Umí řešit jednodušší problémy a vysvětlovat, zvládne například vrstevníkům vysvětlit pravidla hry. Je schopné rozeznávat autority, řídit se danými pravidly a budovat si přátelské vztahy kolem sebe. Namaluje rozpoznatelný obrázek, napíše své jméno a dokáže dotahovat činnosti do konce, aniž by muselo být upomínáno, co a jak má dělat. Začíná se rozvíjet schopnost porovnávat věci mezi sebou a rozšiřuje se kapacita paměti. Jedny z klíčových schopností, na nichž je třeba v tomto věku pracovat, jsou představivost a kreativita.

5b83f454716c7obrazek.jpgTripolo, Kontaktní postřehová hra, Svet-her.cz, 199 Kč
5b83f54772f90obrazek.jpg

Hra školou® - Skládej lidské tělo a správný čas, pexik.cz, 210 Kč

  • Hra jako zábava i zdroj pokroku

Zvláště ve vývojovém stádiu předškolního věku mají hry roli stimulu, který juniory motivuje ke zjišťování informací, sbírání zkušeností a spojování všeho naučeného ve smysluplné celky. Existuje mnoho druhů a typů her. Zvlášť oblíbené jsou u dětí pohybové aktivity, při nichž se vyřádí fyzicky, ale také hry na někoho, například různá povolání ve vzájemné souvztažnosti (např. učitel a žák, prodavač a zákazník, lékař a pacient) nebo napodobování sociálních rolí jednotlivých členů rodiny. Tyto hry jsou odrazem dětského pozorování a vnímání skutečnosti, ale i obrazotvornosti a fantazie.

5b83f65f8510fobrazek.jpg
Vzdělávací hry, Detskyeshop.cz, od 145 Kč

  • Rozvoj řeči u dětí mohou hry podpořit

Ač nelezneme nepřeberné množství her, které dětem v tomto směru pomohou, nejlepší je komunikace. Využijte každodenních situací, ve kterých se s dětmi ocitáte. Při výletu do přírody je možné například začít dítěti vyprávět příběh o zvířecích obyvatelích lesa, který potom potomek dokončí. To samé lze ale aplikovat i ve městě nebo doma. Vhodné jsou také krátká cvičení jako vymýšlení slov do rýmu nebo říkanek, kdy všechna slova začínají stejnou hláskou apod. 

5b83f7bb4f719obrazek.jpg

Uložit