Zaměstnanci mají více práv, než řada z nich tuší. Zákoník práce na ně pamatuje mimo jiné i v případě placeného i neplaceného volna. Kdy na něj máte nárok a nemusíte tak plýtvat drahocennou dovolenou?

Svatba

svatba

Chystá se u vás svatební veselí? Pak vězte, že ženich s nevěstou mají nárok až na dva dny placeného volna. Záleží ale na tom, jaký den pro svůj sňatek zvolí. Jeden ze dvou dnů totiž připadá na termín samotného obřadu, takže je jasné, že musí jít o pracovní den. O víkendu, kdy nepracujete, volno logicky nepotřebujete. O ten druhý den ale tak jako tak nepřijdete. Můžete si vybrat, zda jej chcete čerpat před svatbou, nebo až po ní.

Na placené volno se mohou těšit také rodiče snoubenců, kteří se berou v pracovní den. Volno, ale už bez nároku na finanční odměnu, mohou čerpat také děti na svatbu svého rodiče.

Narození potomka

baby

Pokud nastávající tatínek veze svou partnerku do porodnice, má po nezbytně nutnou dobu právo na volno s náhradou mzdy. Ale pozor, na přítomnost u samotného porodu to už neplatí. To sice musí zaměstnavatel umožnit, ale ne proplatit. Placené volno náleží tatínkům zase až během převozu novopečené maminky z porodnice domů.

  • Od příštího roku se mají čerství tatínkové dočkat celého jednoho týdne placeného volna, aby jej mohli po porodu trávit doma s rodinou. Během sedmi dnů by jim dávku, která se počítá stejně jako peněžitá pomoc v mateřství, vyplácel stát. Návrh už schválili poslanci.

Smrt v rodině

funeral

Nárok na placené volno máte také v případě úmrtí rodinného příslušníka.

Při úmrtí manžela/manželky, druha/družky nebo dítěte vám náleží tři dny placeného volna, z toho jeden v den pohřbu.

Pokud pohřbíváte svého rodiče či sourozence, nebo rodiče či sourozence svého zákonného partnera, ale také zetě, snachu, švagra nebo švagrovou, máte nárok na jeden den placeného volna. Další den vám pak náleží v případě, že pohřeb zařizujete.

Na nezbytně nutnou dobu, nejvýše na jeden den, vám pak náleží volno k účasti na pohřbu prarodiče nebo vnoučete, popřípadě prarodiče vašeho zákonného partnera, nebo také jiné osoby, která sice nepatří k uvedeným nejbližším příbuzným, ale žila s vámi v době úmrtí v domácnosti. Další den volna pak získáte, pokud pohřeb těchto blízkých sami obstaráváte.

Návštěva lékaře

doctor

Na placené volno máte nárok také po dobu, kdy musíte v pracovní době navštívit lékaře. Ovšem pozor, jen po dobu k této návštěvě nezbytně nutnou! Měli byste tedy navštívit nejbližší zdravotnické zařízení, kde vám potřebnou péči mohou poskytnout. V opačném případě vám může zaměstnavatel dát jen neplacené volno.


Doprovod k lékaři

doctor

Na nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na jeden den placeného volna, máte nárok také v případě, že doprovázíte k lékaři rodinného příslušníka. A je jedno, zda jde o vyšetření nebo ošetření při náhlém onemocnění nebo úrazu, či o předem stanovené vyšetření, ošetření nebo léčení. Váš doprovod ale musí být nezbytný a uvedené úkony nesmí být možné provést mimo vaši pracovní dobu.

  • Pozor, jinak je tomu v případě, že máte nárok na podporu při ošetřování člena rodiny z nemocenského pojištění, pak vám náhrada mzdy nepřísluší.

Jestliže doprovázíte zdravotně postižené dítě do zařízení sociální péče nebo do internátní speciální školy, máte nárok na náhradu mzdy po nezbytně nutnou dobu, nejvýše však po šest pracovních dnů v kalendářním roce.

Pokud nedoprovázíte dítě, manžela/manželku, druha/družku, rodiče nebo prarodiče (ať už své či vašeho zákonného partnera), ale jiného člena rodiny, máte nárok pouze na neplacené volno po dobu maximálně jednoho dne.

Dárcovství krve

dárcovství

Dobrý skutek má být odměněn, a tak vám po dobu nezbytnou k odběru krve, zotavení se po něm a cestě do zdravotnického zařízení, maximálně však po jeden den, náleží placené volno.


Stěhování

stěhování

Pokud se stěhujete, máte nárok až na dva dny neplaceného volna. Jestli se ale stěhujete na přání zaměstnavatele, musí vám toto volno proplatit.

Hledání nového zaměstnání

práce

Při hledání nového místa před skončením pracovního poměru vám musí zaměstnavatel poskytnout po nezbytně nutnou dobu neplacené volno. I zde je ale limit, a to nejvýše jeden půlden v týdnu po dobu, kdy běží výpovědní lhůta. Ve stejném rozsahu pak musí zaměstnavatel poskytnout pracovní volno s náhradou mzdy v případě skončení pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem nebo dohodou z důvodů uvedených v § 46 odst. 1 písm. a) až d) zákoníku práce.


Když hapruje doprava

trafic

Pokud dojde k nepředvídatelnému přerušení provozu nebo zpoždění hromadných dopravních prostředků (nejedná se tedy o předem hlášenou stávku), a vy se nemůžete dostat na své pracoviště ani jiným přiměřeným způsobem, náleží vám po nezbytně nutnou dobu neplacené volno.

Jinak je tomu u zaměstnanců těžce postižených na zdraví, a to v případě, že jim byla cesta zaměstnání (nehromadným dopravním prostředkem) znemožněna z povětrnostních důvodů. Ti dostanou po dobu maximálně jednoho dne náhradu mzdy.

Čtěte také:

Reklama