Neplodnost je v posledních letech závažným problémem. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO), asi 15 % párů v plodném věku vyhledá lékařskou pomoc pro neplodnost, obvykle zhruba po dvou letech neúspěšného snažení. V současnosti je ve světě kolem 60–80 miliónů neplodných párů. V ČR jde o 15-20 % párů a jejich počet každým rokem mírně narůstá. Na vině je především vzrůstající věk prvorodiček a různá gynekologická onemocnění. Mnohdy jediná cesta k založení vlastní rodiny vede přes dárcovství vajíčka.

GENNET

Dárcovství vajíček je v současnosti hojně využívanou metodou léčby neplodnosti. Pro ženy, jež trpí poruchou tvorby vlastních vajíček, je leckdy jedinou možností k početí dítěte. První úspěšné těhotenství s využitím darovaných vajíček je ve světě známé z roku 1984. Od té doby se tato metoda stala běžným způsobem léčby, který se nadále intenzivně rozvíjel. Na našem území byl program dárcovství vajíček a embryí zahájen v roce 1997, přičemž první dítě z darovaného vajíčka se narodilo o dva roky později.

MUDr. Radka Jarošová„Dárcovství vajíček je účinným řešením neplodnosti žen už řadu let, ovšem v případě České republiky i dalších zemí EU nemůže program okamžitě vyhovět všem žádostem, které se do specializovaných IVF center dostanou. Zatímco neplodnost u nás dlouhodobě narůstá, počet dárkyň vajíček nikoli. Žadatelky o darované vajíčko, jsou na čekací listině někdy i řadu měsíců,“ říká MUDr. Radka Jarošová, vedoucí IVF programu klinik GENNET.

Motivace dárkyň

Poskytnutí vlastního vajíčka je pro dárkyni spojeno s určitou kompenzací nákladů spojených s darováním, jež mají pokrýt například zdravou výživu, ušlou mzdu, ušlý čas a cestovné. Pohybuje se až do částky 25 000 Kč. Žena může darovat vajíčka opakovaně. Nejčastěji je to 3x až 4x, přičemž se doporučuje tříměsíční interval mezi jednotlivými odběry. Pro dárkyni může být dárcovství zajímavým přivýdělkem, nicméně důvod podstoupit náročný proces dárcovství bývá mnohdy jiný než finanční.

„Motivace žen darovat vlastní vajíčka se mnohdy rodí jednoduše z touhy pomoci ženám, které nejsou schopné ze zdravotních důvodů počít dítě přirozenou cestou. Jako dárkyně často přicházejí ženy, které se s neplodností Petra Hánovásetkaly například u svých příbuzných či kamarádek, a vidí, že darované vajíčko je pro tyto ženy spásným řešením. Své dárcovství tedy vnímají primárně jako pomoc potřebným a finanční kompenzace pro ně hraje až druhotnou roli,“ vysvětluje Petra Hánová, vedoucí darovacího týmu klinik GENNET.

Program darování vajíček se řídí přísnými pravidly. Dárkyní může být pouze žena ve věku od 18 do 35 let s dobrým zdravotním stavem, pravidelným menstruačním cyklem a normální hodnotou BMI, v jejíž rodině se nevyskytují žádná dědičná a psychiatrická onemocnění, a není drogově závislá. V rámci dárcovství podstoupí kompletní krevní a genetické vyšetření a hormonální stimulace. Celý proces přípravy trvá 1-2 měsíce, samotný odběr vyžaduje krátkodobou anestezii, avšak pár hodin po zákroku je dárkyně z kliniky propuštěna.

Ačkoli je odběr vajíček regulérní lékařský zákrok, komplikace se při něm vyskytují zřídka. Zásluhu na tom má především série důkladných vyšetření, která musí žena před odběrem podstoupit a která ji případně z programu vyřadí. Tato vyšetření jsou tak zároveň dalším benefitem, kdy žena díky dárcovství vajíček může zjistit svůj zdravotní stav a predispozice k případným onemocněním do budoucna.

„Dárcovství vajíček není třeba se bát. Je to jako darovat krev, jen o něco složitější. Mně osobně k darování vlastních vajíček vedla touha pomoci. Dlouhodobý problém s otěhotněním má několik mých kamarádek a vyskytl se i v mé širší rodině. Mám dobrý pocit, že darováním vajíček jsem mohla udělat někoho šťastným. Finanční kompenzace pro mě nebyla prioritou, vnímala jsem ji jako adekvátní náhradu za čas, který jsem přípravě na odběr a vlastnímu zákroku věnovala,“ říká osmadvacetiletá Kamila B., dárkyně vajíček.

Darované vajíčko jako poslední možnost k početí

Obavy mohou panovat nejen na straně dárkyně, ale i u příjemkyně vajíček. Léčebná metoda s sebou nese velkou emoční a citovou zátěž, ale ta je kompenzována reálnou šancí mít děti i u těch párů, které by bez jejího využití neměli žádnou naději. Darování vajíček má řadu výhod v porovnání například s adopcí jako alternativní cestou k vytouženému potomkovi. Kromě jasného genetického příspěvku otce (50 %) přináší matce i možnost ovlivňovat výživu a spokojenost svého plodu již před narozením. Rovněž samotné těhotenství, porod a kojení je pro matku, dítě a celou rodinu jednoznačně pozitivní bonus.

Darování vajíček je v České republice legální, dobrovolné, bezpečné a je založeno na principu anonymity mezi dárkyní a příjemkyní darovaných vajíček a mezi dárkyní a dítětem narozeným z darovaných vajíček. Budoucím rodičům se poskytují základní informace o povahových rysech, zálibách a vzdělání dárkyně s cílem zajistit, aby se jim dítě fyziognomicky co nejvíce podobalo. Výběr dárkyně probíhá pod přísnými kontrolami, žena tak nemusí mít žádné pochybnosti ohledně průběhu dárcovství a rozhodně se nemusí tohoto programu bát, pokud ostatní varianty selhaly.