Hledání vhodného partnera, budování zázemí nebo kariéry. To jsou některé z důvodů, pro které ženy posouvají mateřství do pozdějšího věku. Když se jim pak otěhotnět nedaří, jsou odkázány na pomoc lékařů. Ti potvrzují, že průměrný věk žen, které přicházejí do center asistované reprodukce, stále roste.

„V loňském roce to bylo 34 let. Díky moderním metodám a pokroku medicíny umíme pomoci více ženám i v pozdějším věku, ale stále platí, že největší úspěchy dosahujeme u žen mladších 37 let,“ podotýká vedoucí lékař Centra asistované reprodukce při Porodnicko-gynekologické klinice Fakultní nemocnice Olomouc MUDr. Jan Vodička. Nelze však podle něj ignorovat trend, který je v posledních letech čím dál zřetelnější, tedy že lidé chtějí mít děti ve stále vyšším věku. A tak se letos také stalo.

plo.jpg
Foto: Shutterstock

O rok více času

Do konce loňského roku měly ženy nárok na proplacení umělého oplodnění (IVF) ze zdravotních pojišťoven pouze do 39. narozenin. Přesněji řečeno do věku 38 let a 364 dní. Od Nového roku je to díky novele zákona o rok déle.

Aktuálně jsou tak z veřejného zdravotního pojištění hrazeny zdravotní služby ve formě mimotělního oplodnění (IVF = in vitro fertilizace) ženám s oboustrannou neprůchodností vejcovodů ve věku od 18 let do dne dosažení 40 let (39 let + 364 dní) a ostatním ženám ve věku od 22 let do dne dovršení 40 let (39 let + 364 dní).

Zdravotní služby jsou hrazeny ze zdravotního pojištění na základě indikace a doporučení registrujícího gynekologa. Jsou-li splněny výše uvedené podmínky, hradí zdravotní pojišťovny základní výkony u tří cyklů IVF s přenosem embryí. Pokud bylo v prvních dvou cyklech přeneseno pouze jedno embryo, je hrazen ještě cyklus čtvrtý.

IVF není jedinou možností

Mezi další metody umělého oplodnění patří také zavedení spermií do pohlavních orgánů ženy (intrauterinní inseminace – IUI). Služby spojené s tímto výkonem hradí zdravotní pojišťovny šestkrát za život ženy. „Pouhé zavedení spermií do pohlavích orgánů ženy se nezapočítává do výše uvedeného limitu cyklů IVF 3krát, resp. 4krát za život ženy. IUI je metodou umělého oplodnění, která by zpravidla měla předcházet samotnému IVF,“ upřesňuje Viktorie Plívová, tisková mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny.

Podle jejích slov hradí zdravotní pojišťovny metody asistované reprodukce IVF a IUI prostřednictvím balíčkových plateb, které obsahují veškeré základní služby spojené s daným výkonem. Léčivé přípravky, kterými se musí pacientka při IVF hormonálně stimulovat, však pojišťovny hradí jen částečně, do určitého množství. Za zbylé je třeba si doplatit. Výše úhrady a spoluúčasti pacientky také závisí na použitých metodách a léčivých přípravcích.

Za co si centra nemohou účtovat?

„Standardně balíčková platba obsahuje (dle typu balíčku) veškerá vyšetření gynekologem, veškeré konzultace gynekologa a embryologa s léčeným párem, všechna ultrazvuková vyšetření, punkci folikulů za účelem získání oocytů, zpracování oocytů v embryologické laboratoři a jejich kultivaci, oplození oocytů, přenos embrya do dělohy, veškerou anesteziologickou péči, vyšetření spermatu a výběr nejvhodnějších spermií, kontroly růstu embryí embryologem, vyšetření chromozomů z tkání dlouhodobě kultivovaných, punkční soupravu pro odběr oocytů a transferový set pro přenos embryí, dále také veškerý přímo spotřebovaný materiál v rámci cyklu,“ vyjmenovává Viktorie Plívová s tím, že zvolené centrum by si nemělo účtovat ani konzultace. Ostatní nadstandardní metody a služby si ale napočítat může. Proto je dobré znát ceník předem.

Pomoc k miminku není věkem neomezená

Pacientky, které překročí věkovou hranici 40 let, si už musí hradit umělé oplodnění ze svého. Ale mají na to už jen devět let. Podle zákona č. 373/2011 Sb., o specifických službách, totiž lze umělé oplodnění provést ženě v jejím plodném věku, pokud její věk nepřekročil 49 let.

Zdroj informací: Centrum asistované reprodukce při Porodnicko-gynekologické klinice Fakultní nemocnice Olomouc, MUDr. Jan Vodička, Všeobecná zdravotní pojišťovna, Viktorie Plívová

Čtěte také: