money

Určitě je dost žen, které se stále stresují tím, že jim bývalý neplatí alimenty na děti, přispívá nepravidelně nebo míň, než by měl. Jak na takového vykuka?

Abych to věděla naprosto přesně a nebalamutila vás zde neúplnými informacemi, oslovila jsem právníka. Tak tedy:

Alimenty jsou přednostní pohledávka před všemi ostatními platbami a dluhy. Přeloženo – výživné se musí zaplatit, ani kdyby na chleba, plyn, nájem a hypotéky nebylo. Tedy aspoň tak by rozhodl soud, pokud byste se nedohodli sami. Neplacení výživného je trestný čin, který se trestá až dvěma lety odnětí svobody. Jeho výše v současnosti určuje individuálně, od roku 2011 by měly platit pevné tabulky s procentuálními srážkami ze mzdy podle věku dítěte.

Jak byste měla postupovat krok za krokem?

1.      Navštivte nejbližší policejní stanici a oznamte spáchání trestného činu. Ti obviněného obešlou a předvolají k výslechu. Jestli sám nepřijde, předvedou ho i proti jeho vůli. Kdybyste neznala adresu, policie ji vyhledá přes centrální evidenci obyvatel, jestli ne, vyhlásí celostátní pátrání.

2.      Oznamte neplacení alimentů městskému úřadu odboru péče o dítě. Ti napíší záznam – dokument se bude hodit u soudu.

3.      Obraťte se na soud. Zde s vámi sepíší záznam, doloží se podání trestního oznámení na policii a zápis sociálky a soud nařídí jednání. Vašeho bývalého obešlou s pozvánkou, jestliže se nedostaví bez omluvy, může být předveden, nebo po opakovaných absencích soud rozhodne bez jeho přítomnosti.

4.      Jestliže muž tvrdí (dokonce i oprávněně), že peníze na splacení dluhu nemá, soud mu vypočítá splátkový kalendář, podle kterého by vám měl dlužnou částku splatit. Například 10 000 korun bude splácet 20 měsíců po pětistovce. Další variantou je určení srážek ze mzdy, kdy mu bude dluh automaticky odečítán z výplaty a posílán na váš účet.

Kdyby tyto smírné metody z nějakého důvodu nefungovaly, nastoupí exekuce na movitý a nemovitý majetek. Neplatič tak může přijít o auto, firemní i osobní vybavení bytu, chalupu, byt… Exekutoři si své cestičky najít dokážou. V případě, že se na jeho majetku (lépe řečeno nemajetku) nezchladí, nastupuje rozsudek o výkonu trestu až do dvou let nepodmíněně.

A nenechte se opít tvrzením, že je zrovna nezaměstnaný a tak dále. Platit totiž musí i bezdomovec, i kdyby to mělo být jen pár stovek za měsíc. Ty mu srazí ze sociálních dávek.

5.      Další otázkou, která by vás mohla trápit, je upravení výše alimentů. Jestliže se váš bývalý opravdu nachází v situaci, že není příliš solventní, musí podat návrh k soudu o snížení výživného. I když mu soud vyhoví, tato částka je platná až po nabytí rozsudku právní moci. Na dluh se tedy nevztahuje, ten musí splatit v původní výši.

6.      A ještě jedna rada. I když je platná i ústní dohoda mezi vámi a vaším bývalým, vždy je lepší si pravidla a výši alimentů sepsat (to v případě, že je neurčil soud, ale vy jste se sami dohodli). Prostě co je psáno, to je dáno!

Už jste se domáhaly výživného soudní cestou? S jakým výsledkem?

Reklama