Lucie Biedermann Doležalová je žena, která mluví s anděly. Co andělé vzkazují jednotlivým znamení v měsíci srpnu, se můžete podívat níže.

Měsíční horoskop pro Berany:

horoscopeOcitáte se na křižovatce a snažíte se uzavřít kruh, každý z vás je srdcem dobrodruh. Pokud nevíte, kterým směrem se dát, abyste našli cestu sami k sobě, je důležité, abyste se rozhodovali skrze vnitřní hlas, hlas srdce, který máte ukrytý v sobě. Rozum v tuto chvíli nechte stranou být a snažte se za tím, co cítíte jít. Někdy je potřeba udělat něco, co ani vy sami sobě neumíte a nedokážete rozumem vysvětlit. Na cestě svého srdce naleznete také vnitřní klid a vaše světlo se rozzáří a dokáže vše prosvětlit. Nebojte se změny, nebojte se riskovat, protože na cestě srdce nemůžete chybu udělat. Nebudete takové změny směru litovat.


Měsíční horoskop pro Býky:

horoscopeVaše prostořekost nyní vhodná není. Pokuste se dát do své upřímnosti více jemnosti a nesnažte se na druhé přenášet své vzteky a zlosti. Uvolněte se ve své přirozenosti a důvěřujte všemu, co se kolem vás děje nyní, nesnažte se za každou cenu druhým lidem předhazovat jejich pochybení. Soustřeďte se především sami na sebe na své vize budoucnosti a nechte druhé svobodně žít, nesnažte se nikoho za každou cenu poučovat ani měnit. Každý člověk má svůj čas pro změnu vyhrazený, snažte se pro lidi mít nyní více pochopení a věnujte jim mnohá pohlazení. Dávejte si pozor na prochladnutí, která mohla by přinést nachlazení.


Měsíční horoskop pro Blížence:

horoscopeOtevírají se vám dveře nových možností a vy nyní objevujete ještě více svých vlastních schopností. Nepochybujte o tom, že je potřeba se něčemu novému věnovat, že je potřeba přemýšlet nad tím, čím ještě můžete začít svůj život obohacovat. Je tolik možností kam směřovat svoji energii, neztrácejte v sebe víru a odhodlání skrze píli. Dojdete ke svému cíli, jen je potřeba vytrvat a nebát se novým věcem otevřít a věnovat. Začněte sebe samé obohacovat, začněte si plnit dávné sny, protože nikdy pozdě není svůj život v ještě krásnější proměnit. Jen je potřeba to vše, co máte uvnitř sebe uvidět a ocenit.


Měsíční horoskop pro Raky:

horoscopeRadost, oddanost, láska a klid. Nyní je období radosti a starosti budou rozpuštěny úsměvem a nebude důvod dělat si s ničím starosti. Krásné chvíle s blízkými lidmi kolem sebe, slunce, voda, nebe. Vnímejte více sami sebe a udělejte vše, co jen můžete sami pro sebe. Karty lásky nyní před vás budou předloženy, milovány budete především ženy. Muži budou v tomto období amorovým šípem zasaženi. Vše bude v harmonii a lásce plynout a vy můžete si užívat čas nejen se svými partnery, ale také se svou rodinou.


Měsíční horoskop pro Lvy:

horoscopeNajdete veliký poklad sami v sobě, uvnitř svého srdce, vaše síla bude projevena, vaše největší přednost bude objevena. Jste trpěliví a umíte dělat kompromisy, jste spolehliví a oddaní. To je velmi důležité pro vaše štěstí, a pokud budete si důvěru v sebe samé udržovat i nadále, bude vám nekloněn celý Vesmír. Udržujte mezi lidmi kolem sebe náladu a energii vlídnosti. Jste štědří a plní ohleduplnosti. Máte své zásady a ty je potřeba ctít a udržovat, nenechte lidi kolem sebe své hranice překračovat. Duchovní růst a příliv blahobytu nyní váš život v ještě krásnější promění. Nebojte se změny.


Měsíční horoskop pro Panny:

horoscopeKřik a výhrůžky nikdy nikoho ke změně nedonutily a je krásné, že také vy jste svou vnitřní sílu správně uchopili. Mnohé jste pochopili. Lidé nejsou přístroje, nejsou to stroje, které lze ovládat na dálkové ovládání. Lidé jsou stejně jako vy plní radosti a někdy také bolesti. Vnímejte s láskou a pochopením jejich odlišnosti. Zbavte se přísnosti a kritizování, naopak raději věnujte se tomu, abyste lidi kolem sebe více objímali, chválili a motivovali. Lidé k vám vzhlížejí a věří tomu, co jim říkáte, proto je důležité být zodpovědní k tomu, jakým způsobem se k nim chováte. Neubližujte, milujte a ze všeho se radujte. Nekritizujte.


Měsíční horoskop pro Váhy:

horoscopeJe potřeba naleznout vnitřní klid a vnímat příliv pozitivní energie, kterou k vám andělé přinášejí. Leží vám u nohou a je potřeba někdy se sehnout a podívat se také dolů ke svým nohám, abyste ji uviděli. Abyste se v pokoře nad svým životem zamysleli. Váš život je plný požehnání, hojnosti a možností, vy však zbytečně si často děláte starosti. Vnímejte více každý okamžik tady a teď, neboť nic jiného není. Přestaňte bloudit mezi minulostí a dalekou budoucností a více se ukotvěte v přítomnosti. Pochopíte, že máte vše, co jen můžete si přát, že je potřeba přestat sebe i svůj život neustále za něco kritizovat. Naučte se sami sebe více milovat.


Měsíční horoskop pro Štíry:

horoscopeOddanost v manželství či partnerství je velmi důležitá. Zamyslete se sami nad sebou a vnímejte své přednosti a uvědomte si, jak důležité jsou pro vaše vztahy projevy jemnosti a citlivosti. Poprvé projevy lidskosti. Začněte své vztahy operovávat, nebojte se investovat čas, energii i finance pro blahobyt a dobro druhých lidí. Myslete nyní více na druhé nežli jen sami na sebe, protože tím, že budete oddaní a štědří k druhým, tím nejvíce obohatíte sami sebe. Vše, co je láskou procítěno, vše, co je s láskou do rukou druhého vloženo je investice do vaší šťastné budoucnosti. Projevujte nyní naplno a oddaně všechny své ctnosti.


Měsíční horoskop pro Střelce:

horoscopeVnímejte své vize, vnímejte svá přání a nenechte si nikým v tom, čemu vy sami věříte bránit. Musíte o své sny pečovat a je chránit. Neztrácejte odhodlání, vaši andělé jsou s vámi. Vše bude tak, jak si přejete, bude vám krásně na světě a vnímáte, že tu nejste jen sami pro sebe, ale také proto, abyste pomohli této planetě. Věnujte se pozitivní o světě osvětě. Máte mnoho možností jak lidem i světu pomáhat, a to právě tím, že budete naplňovat své sny silou své vůle, máte odhodlání, nechybí ani píle. Dosáhnete ve všem, co si nyní přejete svého cíle! Váš život nyní bude jedna velká kratochvíle.


Měsíční horoskop pro Kozorohy:

horoscopeHvězdné nebe nad vámi, vnitřní mír a klid, zhmotňujete vše, co jste si kdy přáli a již víte, že úspěch si člověk musí zasloužit. Nepřestávejte ve svém snažení a ve svém odhodlání, to, co máte nyní a to, čeho jste dosáhli je jen začátek vašeho přijímání. Máte možnost dosáhnout ještě většího úspěchu a vnitřní moudrosti a klidu, myslete také na svou rodinu. Nepromarněte svého života ani vteřinu a radujte se, usmívejte se, obdarovávejte a motivujte se. Když vy se rozhodnete, pak se celá planeta zatřese. Naplníte vše, co si jen budete přát, jste oddaní sami sobě, a to vás bude i nadále jen a jen naplňovat až budete nadšením a láskou překypovat.


Měsíční horoskop pro Vodnáře:

horoscopeUsmívejte se a vnímejte všechna požehnání, která vám život předkládá. Přestaňte řešení neodkladných záležitostí odkládat a to, že někdo vyřeší vše za vás předpokládat. Jste zodpovědní za vše, co se děje ve vašem životě a ve vašem světě, více se radujte a méně se mračte. Lidé kolem vás jsou ochotni vám pomoci se vším, s čím budete potřebovat, neuzavírejte se do sebe a snažte se více s lidmi kolem sebe s láskou a s úctou komunikovat. Zkuste lidi kolem sebe pozorovat, uvidíte, že je mnoho toho, za co je možné je obdivovat. Štěstí je vlastně jen láska, kterou dokážete projevovat a jíž dokážete své blízké obdarovat.


Měsíční horoskop pro Ryby:

horoscopeProplouváte létem s radostí, ovšem občas máte sklony k malichernosti. Uvědomte si, že svět je tu pro vás, že vždy se vše jek kolem vás točí, ale lidé kolem vás nemohou mít jen pro vás čas, energii a oči. Někdy jste jako malé děti na kolotoči, křičíte a voláte kolem sebe a všichni musejí upírat zrak na vás a nemají čas pro sebe. Zamyslete se nad tím, zda opravdu příliš neočekáváte od lidí kolem sebe. Máte vše, co jen můžete si přát, a tak nechte také druhé si hrát. Přestaňte za každou cenu pozornost a obdiv od lidí kolem sebe vyžadovat. Přestaňte tolik pro sebe požadovat, naopak snažte se lidi kolem sebe více obohacovat a více lásky a péče jim věnovat.

Více na www.hvezdanadeje.cz

Reklama