5a1ec891707ddberan.jpgMěsíční horoskop pro Berany:
Nemusíte se bát vlastních myšlenek. Rodí se ve vás nové nápady a nové vize a možná se vám v tuto chvíli zdá, že není ve vašich silách toho všeho dosáhnout. Ovšem navzdory mnohých pochybností se otevíráte vlastní kreativitě a vyvstane z toho mnoho nových možností, jak kreativitu uchopit a čerpat ze sebe vše dobré a obohatit tím svůj život i svět. Není čeho se bát, nebojte se vnímat to, že jsou pořád ještě výzvy, které vás samotné mohou překvapovat. Nepřestávejte sebe samé motivovat. Úspěšní jsou ti, kteří se nebojí vlastních myšlenek, ale hýčkají si je již od plenek.

byk.jpgMěsíční horoskop pro Býky:
Pokuste se být více ohleduplní k lidem kolem sebe, nezasahujte svými názory do životů jiných příliš razantně a rázně, pokuste se projevit více kázně. Říkáte mnohé velmi důrazně, ale lidé kolem vás mohou se toho bát, mohou se vám začít vyhýbat. Pokuste se mít více pochopení pro slabosti lidí kolem sebe, nesnažte se vždy za každou cenu prosazovat sami sebe. Lidé kolem vás potřebují vaši vlídnost a pochopení, protože každý tak silný a odolný jako vy, není. Pokuste se o vlídnější přístup i o pochopení, že nejste s lidmi kolem sebe odděleni, ale velmi úzce propojeni.

blizenci.jpgMěsíční horoskop pro Blížence:
Máte možnost ukázat, co se ve vás ukrývá a co všechno jste schopni udělat pro radost a spokojenost druhých. Nastává období, kdy je potřeba ukázat světu vše dobré a začít pomáhat, protože vy sami máte více, než potřebujete, více než většina lidí na této planetě. Vezměte do náruče to, co již nepotřebujete, udělejte si pořádek ve věcech kolem sebe a rozdávejte vše nepotřebné těm, kteří to potřebují, chudým a nemocným lidem kolem sebe. Uvědomte si, že je veliké požehnání to, co máte a věřte, že pokud z toho co máte, dáte, tím hojnost a blahobyt ještě větší do svého života přivoláte. Pokud chcete více dostávat, začněte obětavě a s láskou rozdávat.
rak.jpgMěsíční horoskop pro Raky:
Vnímejte více své pocity, své myšlenky a vše, co se vám denně honí hlavou. Možná máte ve svých myšlenkách zbytečné přízraky, možná jen zbytečně nevidíte slunce skrze mraky. Uvědomte si, že vaše myšlenky jsou tvořivé a že pokud budete takto i nadále přemýšlet, budete si bořit, nebo tvořit svůj vlastní svět. Nebojte se zastavit a vnímat to, co se vám hlavou prohání, protože věřte, že nakonec jen vás samotné vaše vlastní myšlenka dohání. Vyhrává ten, který dokáže své myšlenky a slova i skutky v pozitivní a tvořivé změnit, můžete mít vše, co si jen budete přát, ale musíte sami sebe se naučit opravdu ocenit.
lev.jpgMěsíční horoskop pro Lvy:
Vzpomeňte si na doby, kdy jste ještě nevěděli všechno to, co dnes již víte a také si vzpomeňte na doby, kdy jste stáli na začátku své vlastní cesty. Dnes již máte dostatek zkušeností, jste moudří a dozráli jste k úspěchu a k jisté moci. Nyní je potřeba uvědomit si a zavzpomínat, pochválit sebe samé a uvědomit si, kolik jste toho již dokázali. Jste schopni dosahovat vysokých cílů a máte dostatek houževnatosti. Nyní se opět naplno projeví vaše schopnosti a nastane čas, kdy budete také lidem kolem sebe pomáhat a budete jim víru v sebe samé dodávat. Talent a vytrvalost je potřeba dohromady míchat a nyní, také lidem kolem sebe pomáhat naplňovat jejich sny a přání. Nezapomeňte lidi kolem sebe motivovat a chválit tak, jak byste si to vy sami na začátku své cesty přáli.
panna.jpgMěsíční horoskop pro Panny:
Vaše oddanost světu a lidem kolem vás je úžasná a spásná, jste duše dokonalá a krásná. Nebojte se ničeho, jste pod ochranou a vydali jste se cestou pravou. Šiřte nadále jen dobré zprávy kolem sebe, vyvarujte se pomluvám a posudkům druhých lidí, nebuďte těmi, kteří neprávem soudí. Zůstaňte moudří. Každá pomluva, každé negativní hodnocení, každé slovo proti jinému byť v dobrém úmyslu vyřčené může ublížit, nevzdalujte se od lidí kolem sebe, ale snažte se jim s pochopením také ve svých větách přiblížit. Slovo může v mnohém ublížit a má velikou moc, může způsobit druhému bolest i nemoc. Zůstaňte obezřetní a spolehliví, plní úcty vůči světu kolem sebe, tím ochráníte nejvíce sami sebe. Šiřte nadále jen to dobré kolem sebe.
vahy.jpgMěsíční horoskop pro Váhy:
Komunikace nyní může být komplikace. Jako byste zapomněli, na to, že zdravá komunikace s okolím je tak důležitá a do svého světa jste se uzavřeli. Na okolí můžete nyní působit, že jste na všechno a na všechny zanevřeli. Avšak vše pramení jen z toho, že jste si nedokázali udržet své hranice a zavčasu říkat ne, čerpali jste příliš energie a nyní jste nazlobeni na celý svět, že jste unaveni a zarmouceni. Je potřeba komunikovat a říkat, co vám vadí a co nechcete, protože jen tak si své hranice udržíte a budete spokojeni a plní energie a štěstí. Jen vy sami jste tento stav sobě způsobili, tím, že jste druhým překračovat vaše hranice dovolili. Chraňte sami sebe a svoji sílu a energii, nedovolte druhým, aby vás ještě někdy takto zneužili.
stir.jpgMěsíční horoskop pro Štíry:
Dostanete nabídku, která se neodmítá, a budete velmi spokojeni. Budete znovu cítit v těle chvění z pocitu radosti, budete cítit štěstí a naději. Vše se podaří, nemusíte se bát, nebojte se vyplout do nových krajů a objevovat. Snažte se za vše, co máte nyní, neustále vděčnost projevovat. Vděčnost je velice důležitá a je mostem k hojnosti. Nedělejte si s ničím zbytečné starosti a používejte svoji intuici, ta vás správně povede tam, kam máte jít, ocitnete se na místě, kde pocítíte nejen hlubokou vděčnost, ale také mír a klid. Radujte se z nového, co přichází a s úctou k minulosti není nutné se ohlížet, jak odchází. Každý se ve správnou chvíli na správném místě nachází.
strelec.jpgMěsíční horoskop pro Střelce:
Napětí a neklid, který se nyní u vás často projevoval, pomalu odeznívá a vy si musíte uvědomit, že toho na vás příliš bývá. Že je potřeba zvolnit a dopřát sobě relaxaci a klid, že je potřeba se v sauně, nebo na masáži uvolnit. Pokud nezvolníte, budete se cítit unaveni a smutní, nebudete se z dalších dnů radovat, proto je potřeba naléhavé volání svého těla poslouchat a volání své duše přestat umlčovat.  Najděte si čas sami pro sebe a soustřeďte nyní pozornost co nejvíce na sebe. Pokud budete, dlouhodobě přetaženi, přijde nemoc a nachlazení. Potřebujete teplo, péči, objetí a pohlazení. Jste důležití a to velice, uvědomte si jak důležité je mít pro sebe více pochopení.
kozoroh.jpgMěsíční horoskop pro Kozorohy:
Nastal správný čas, neváhejte se pustit do nových projektů, do investic a ke koupi nových objektů. Vše na co sáhnete, se vám bude dařit, nebude nutné se nijak moc snažit, máte nyní štěstí a je pro vás připraven celý vesmír. Udržujte mezi lidmi mír, myslete pozitivně a mluvte hezky o všem a o všech kolem sebe. Budete mít vše, co jen budete chtít. Není důvod se bát, investovat. Nezapomínejte však své investice pravidelně kontrolovat a dobře rozmýšlejte, s kým budete a s kým nebudete spolupracovat. Nenechte si od lidí kolem sebe nic namluvit, ani si nenechte nic, o čem nejste sami přesvědčeni vymluvit. Vaše intuice funguje a je v pořádku, nenechte se vtahovat slovy jiných do pochybností a do zmatků.
vodnar.jpgMěsíční horoskop pro Vodnáře:
Rozdávejte komplimenty kolem sebe a vnímejte příliv radosti z vlastní úcty a vstřícnosti. Lidé kolem vás budou vámi okouzleni, a pokud nejste zadaní, budete ze setkání se skvělým protějškem nadšeni. Pokud máte partnerský vztah, vyvažujte a věnujte vztahu dostatek pozornosti, protože se vám vše vrátí a budete odměněni vroucí něžností. Láska je tématem tohoto měsíce a budete milováni a milovat, budete mít dostatek prostoru k tomu se navzájem rozmazlovat. Láska se musí pěstovat a musí se o ni jako o květinu pečovat. Projevy lásky jsou to nejcennější, co můžete druhému dát, nebojte se mluvit o tom, co cítíte a najevo své city druhému dát. Jinak zůstanete jen s prázdnou na místě stát.
ryby.jpgMěsíční horoskop pro Ryby:
Překážky a nepříjemnosti ukazují na to, že jste někde podcenili situaci, nebo sami sebe, je potřeba postavit se zpříma a začít vše řešit s odhodláním sami za sebe. Není tu nikdo, kdo by mohl vzít vaši zodpovědnost na sebe. Jste tu jen vy a je potřeba to vnímat a přijmout zodpovědnost.  Vše se urovná a vyřeší, ovšem bude potřeba vaše konání a řešení hledání. Nikdo jiný než vy sami, situaci, která se bortí, nemůže zachránit. Začněte své zájmy chránit, naučte se reagovat a přestaňte, pokud se vám něco nelíbí, nebo vám nevyhovuje ustupovat. Nikdo jiný neponese následky, a proto je důležité si řídit své konání a nedovolit nikomu, aby mohl ovládat vaše rozhodování. Vezměte si ze všeho ponaučení, protože doplácíte na to, že často nejste o tom, co děláte opravu ze srdce přesvědčeni a příliš dáte na cizí mínění.

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Reklama