5a1ec891707ddberan.jpgBERAN:  
Mějte otevřené oči, protože máte kolem sebe lidi, kteří mohou se snažit na vaši radost zaútočit. Vnímejte více lidi kolem sebe, kterým dovolíte trávit čas ve vašem životě či prostoru, každý člověk někdy může přehlédnout zrádce u stolu. Hleďte lidem více do očí, oči jsou odrazem duše a v nich poznáte vždy nebezpečí. Budete spokojeni, nemusíte se bát, jen nedovolte druhým vám vaši vlastní sílu a moc brát.


 
byk.jpgBÝK:
Odvážnému štěstí přeje a vy se nemusíte bát, pustit se s vervou do všeho nového, nebojte se riskovat, nebojte se investovat. Vnímejte to, že je vám vše nakloněno, máte své anděly u sebe a nebojte se udělat všechny potřebné změny, abyste ještě více uspokojili sami sebe. Na pomoc přijde vám andělů celé nebe, nebojte se anděly své žádat, protože pokud v ně uvěříte, stane se zázrak.
 

blizenci.jpgBLÍŽENCI:
Hledejte uvnitř svého nitra odpovědi na to, co je potřeba změnit, jak se více sami sobě věnovat. Nenechte čas rozpustit vaše předsevzetí na sobě více pracovat, více sami sebe hýčkat a více o sebe nechávat pečovat. Sami sebe nesmíte posouvat do pozadí, protože to, jak se staráte sami o sebe, o vás mnoho prozradí. Pokud budete sami sobě dávat dostatek péče, lásky a pozornosti, pak vejdete do nového roku ruku v ruce s radostí.
 

rak.jpgRAK:
Kontrolujte své myšlenky, protože jsou to velcí tvořitelé, na ně navazují slova a činy a vy buďte obezřetní, abyste si těmi vlastními zbytečně neublížili. Objímejte lidi kolem sebe, mějte pro ně pochopení, dávejte jim najevo, že chápete jejich slabosti, bolesti i veškerá pochybení. Naučte se brát sami sebe i lidi kolem sebe bez předsudků a bez posudků o tom, co je dobré a co není. Pravda nikdy jen jedna není. Nechtějte lidi kolem sebe měnit.
 

lev.jpgLEV:
Nedávejte najevo své pochybnosti, které máte o tom, co si přejete, co chcete naplnit a vykonat. Lidé pokud pocítí vaši slabost, budou vám vaši sílu brát a vy se jen snažte si se svými sny a představami v tichu hrát. Čím více si dokážete představit a naplánovat, tím více nakonec v realitě zříte. Je potřeba si důvěřovat, protože pokud sami sobě uvěříte, pak všechny své představy také opravdu naplníte. Vy se přeci nebojíte.
 

panna.jpgPANNA:
Neztraťte odvahu vědomě vnímat sami sebe, vnímat místa a prostor kolem sebe. Nadechněte se a vnímejte, co se uvnitř vás děje? Vaše duše potřebuje lásku, pozornost a snění, potřebuje vědět, že jste na změny v dokonalost své podstaty připraveni. Není prostor pro strach, není prostor pro pochybnosti, protože strach vede jen k nehybnosti. Uvědomte si a sáhněte si na všechny své možnosti a využijte k tomu všechny své schopnosti.
 

vahy.jpgVÁHY:
Kontaktujte lidi, kteří jsou s vámi neustále nevypořádaní, kteří čekají na vaše zavolání. Je opravdu důležité udržovat vztahy čisté a plné vřelého objetí, zapomínáte na to, že jste tu nejen pro sebe, ale pro své rodiče, přátele, děti…Dejte lidem kolem sebe nějakým milým projevem najevo to, že jste rádi, že je ve svém světě máte. Vy se opravdu jen málo v poslední době s lidmi kolem sebe objímáte. Objetí je to nejcennější spolu s láskou, co na rozdávání máte.
 

stir.jpgŠTÍR:
Máte před sebou měsíc plný radosti, lásky a hojnosti. Nebojte se nadechnout a s výdechem ulevit své duši od bolestí minulosti, zřídka kdy je čas se zastavit a věnovat péči sami sobě. Nyní je potřeba si uvědomit co chcete získat, co chcete dát, co jste schopni pro sebe, pro druhé i pro své sny obětovat. Pokud budete ze života nadšení a pokud budete vřelou lásku projevovat, nebudete bloudit, ale půjdete zpříma tam, kde na vás čeká vaše štěstí.
 

strelec.jpgSTŘELEC:
Nechte ze svého života odejít minulost, nic si nevyčítejte, odpusťte sami sobě i ostatním. Protože těžkosti minulosti vám vždy budou před sluncem vytvářet stín. Pokud dokážete pochopit, že co bylo, bylo velmi důležité a potřebné pak bude pro vás takové pochopení velmi úlevné. Pokud nebudete trestat sami sebe, pokud nebudete sami sobě ubližovat tím, že si budete něco vyčítat, pak se váš svět změní. Hledejte sami pro sebe i pro druhé opravdové pochopení a s ním přijde odpuštění.
 

5a4b5bd0efbcfkozoroh.jpgKOZOROH:
Krásný vstup do nového roku s náručí plnou představ, radosti i snů. Bude záležet jen na vás, jak dokážete využívat svůj čas a také běh svých dalších dnů. Čas je veliký dar a nejlepší investice, čas může zbořit všechny hranice, čas je pokladů plná pokladnice. Važte si času, važte si každého dne na této planetě, využívejte jej k naplňování svých snů a představ a užívejte si jej s radostí a projevujte moudrost a své přednosti. Máte nepřeberné množství možností.
 

vodnar.jpgVODNÁŘ:
Hektické období nastává vždy, když to člověk sám dovolí a když se tlaku okolí podvolí. Jen vy sami můžete zastavit běh všech událostí a tlaku, který pociťujete. Naučte se oddělovat co je důležité a co není, co důležité není, nechte vejít v zapomnění.  Netrapte se, nestrachujte se, vše dobře dopadne a zastavte se, protože ten, který běží a je unavený, nakonec zakopne a upadne. Pokud chcete hodně toho udělat, pokud máte pocit, že máte mnoho starostí. Uvědomte si, že vy jste jediní, kteří mohou toto zastavit a nevyhovující situaci opustit.
 

ryby.jpgRYBY:
Kontaktujte člověka, který vám v poslední době udělal nějakou zajímavou nabídku, a přijměte ji. Nebojte se nových výzev, nebojte se nových možností a nebojte se něco starého, pro něco nového opustit. Přivítejte změny jako důležitou součást vašeho bytí, změny jsou krásné a vy se nebojte tuto možnost pevně chytit. Nic zlého se vám nemůže stát, jen váš život vás začne znovu překvapovat a vy sami se budete nad tím, co všechno je ještě možné podivovat. Lidé vás budou obdivovat.

Bude pro vás nový rok plný lásky, zdraví a peněz? Podívejte se, co vás podle andělů čeká v roce 2018

Uložit

Uložit

Uložit