Lucie Biedermann Doležalová je žena, která mluví s anděly. Co andělé vzkazují jednotlivým znamení v měsíci březnu, se můžete podívat níže.

Měsíční horoskop pro Berany:

horoscopeMáte před sebou období, kdy budete na svět nahlížet jinýma očima. Kritičtěji, ale pravdivěji. Rozkryjí se vám mnohé souvislosti mezi tím, co se vám děje a tím, kým se obklopujete. Snažíte se zajistit lidem pohodlný život a jste připraveni všem kolem sebe dávat plnými hrstmi, ovšem v tom všem, jste zapomněli sami na sebe. Na to, že vaše snaha nikdy nebude oceněna tak, jak si sami přejete a nedosáhnete toho, že se lidé kolem vás ponaučí, naopak začnou vaší pomoci zneužívat. Vy se budete nuceni vyrovnat s tím, že jediný, kdo vaši snahu a péči opravdu ocení, jste vy sami. Budete bilancovat nad svými nejužšími vztahy. A zároveň nacházet cestu sami k sobě.


Měsíční horoskop pro Býky:

horoscopeVaše hvězda nyní září více než kdy dříve. Čerpejte energii ze slunce a z přírody, usmívejte se, radujte se. Příroda se probudila a vy spolu s ní. Nová krev se vám do žil vlila. Budete tvořit, mít velkou spoustu nápadů a radosti ze života. Vaši blízcí jsou s vámi rádi a chtějí vaši radost a probuzení z letargie sdílet spolu s vámi. Užívejte si každý den naplno. Každý krásný den, kdy ještě dýcháte, kdy máte šanci žít a obklopovat se milovanými lidmi kolem sebe. Vnímejte barvy nebe, vnímejte to, jak život kolem vás je barevný a plný požehnání, nemarněte čas žádným ze svých naříkání. Děkujte za to, že jste, že žijete, že jste pořád ještě důležitým článkem na této planetě.


Měsíční horoskop pro Blížence:

horoscopeRadost z nové nabídky, která se brzy objeví. Radost ze změny, kterou můžete prožívat, dlouho jste si změnu přáli a nyní přijde doba, kdy konečně dostanete příležitost vše nevyhovující změnit. Jako kouzelníci budete se svou energií čarovat, budete lidi kolem sebe svou radostí a entuziasmem obohacovat. Dostanete do rukou odměnu za svou vytrvalou práci a víru, budete mít do nového projektu chuť a sílu. Vnímejte více své tělo, bude potřeba více pozor dávat na to, aby pod tíhou nového tvoření, dostávalo vše, co potřebuje. Ať vás jarní únava z nedostatku vitamínů a minerálů zbytečně nevysiluje. Jste požehnaná bytost a ta si vše dobré zasluhuje.


Měsíční horoskop pro Raky:

horoscopeOdvaha říkat, to, co opravdu říkat chci. Postavit se sami za sebe a za to, čemu věříte, co je pro vás důležité, to doposud bylo pro vás dosti složité. Nyní přichází období, kdy budete se v pravdě žít učit, kdy je potřeba se přetvařovat odnaučit. Pokud dokážete říkat to, co si opravdu myslíte i za cenu toho, že budete konflikty vyvolávat, budete více věřit sami sobě a tím mnohé své hranice a limity zdolávat. Začněte být upřímní sami k sobě, opravdu vždy řeknete opravdu to, co si myslíte osobě stojící proti sobě? Co je potřeba k tomu, abyste se nebáli projevovat? Začněte vědomě svoji vnitřní sílu objevovat a nebojte se říkat, co si myslíte, protože tím sami sebe velice posílíte a své nepřátele oslabíte. Pokud zdá se někdo být vaším nepřítelem, ten je právě vámi, vyžádaným učitelem.


Měsíční horoskop pro Lvy:

horoscopeRozkvět vlastní osobnosti, projevy kreativity a zdravé hrdosti. Nyní čeká vás vzletný úspěch a mnohé jiné radosti. Jste si dobře vědomi svých předností. Již nemusíte nikoho o svých kvalitách přesvědčovat, nemusíte nikoho napodobovat, ani kopírovat. Jdete si cestou svojí a víte, že na cestě vám nikdo jako překážka nestojí. Že jen vy sami, můžete oslabit sami sebe, tím, že budete negativní. Proto nepřestávejte se svému duchovnímu růstu věnovat, meditovat, své myšlenky kontrolovat a pozitivními afirmacemi sebe samé posilovat. Snažte se lidi, kteří se vám snaží vaši sílu brát a nutí vás pochybovat, ignorovat. Vnímejte svoji sílu, jako když král zvířat dospěl a začal vše kolem sebe chránit tím, že přestal sám o sobě pochybovat.


Měsíční horoskop pro Panny:

horoscopeSestup do svého nitra, do své podstaty a pochopení sebe samého, to je nejvzácnější dar pro člověka milujícího, ale zároveň pochybovačného. Ujasněte si, co jste se v poslední době naučili, kolik z toho jste opravdu pochopili a kolikrát jste druhého ze svých nezdarů obvinili. Pokud nejste zodpovědní sami za sebe, pak budete k tomu donuceni. Pak přijde opravdové pochopení. Jako jablko, které jste na svém stromě života zplodily, může být krásné, červené a chutné, nebo červivé, shnilé a jedovaté. Uvědomte si, že pokud budete vycházet ze své podstaty a pravdy, pak budete žít v pravdě a moudrosti. Ujasněte si, zda jste pochopili k čemu všechny ty v minulosti prožité zmatky a nepříjemnosti. Otevřete se čisté, upřímné lásce, radosti a vděčnosti. Nastane konec vašich zmatků a starostí.


Měsíční horoskop pro Váhy:

horoscopePartnerství, to bude téma tohoto období. Budou se vyjevovat vztahy z minulosti, budou se uzdravovat vztahy plné bolesti. Objevujete cestu sami k sobě a tím také dokážete vpustit mnohé krásné prožitky do života sobě. Vzplanete láskou k osobě, která bude planout také pro vás, a budete společně táhnout za jeden provaz. Vše bolavé bude a je zhojeno už nyní, vše bude krásnější než doposud, toto období změní v krásný celý váš další partnerský osud. Není na místě strach a stud, užívejte si plnými doušky, užívejte si sexuální přitažlivost a smyslnost. Období plné krásného prožívání, rozkvětu a žádné odříkání. Dovolte sami sobě, aby vše, po čem opravdu toužíte, bylo pro vás k mání. Měsíc březen bude plný nezkrotných vášní.


Měsíční horoskop pro Štíry:

horoscopeKomunikace s lidmi kolem vás příliš dobrá není, jste v posledních dnech velmi uzavření. Lidé kolem vás vnímají vaše postoje plné rozporuplnosti. Máte chvíle, kdy jste zaslepeni vlastní sebestředností, poté sebelítostí. Ujasněte si, co je potřeba udělat, abyste začali s lidmi kolem vás, na kterých vám záleží s úctou komunikovat. Snažte se více otevřít lidem kolem sebe, protože tím velmi obohatíte především sami sebe. Není dobré vytvářet kolem sebe energii nevyřčeného, zastřeného, naopak je potřeba komunikovat a společně s lidmi kolem sebe hledat řešení toho, co vás trápí a zatěžuje. Vaše mlčení veškerá nedorozumění jen prohlubuje. Tím, že nebudete o tom, co je vám nepříjemné mluvit a vnitřně se sami trápit a užírat, tím se nevyřeší nic. Je potřeba začít s lidmi, kterým věříte a na kterých vám zaleží, vše bolavé s nimi začít probírat. Tím zároveň vaše vzájemné vztahy prohlubovat a uctívat.


Měsíční horoskop pro Střelce:

horoscopeOdvaha naleznout svoji vlastní cestu a nehledat oporu za každou cenu u lidí kolem sebe. Často se snažíte druhému zalíbit, často se pro pozornost snažíte druhým mnohé přislíbit. Tím vytvoříte tlak sami na sebe a cítíte se uvězněni ve vlastních slovech a slibech. Pokuste se naleznout cestu sami k sobě, soustředit svou pozornost na své přednosti a nepropadat pochybnostem, strachu ze samoty a úzkosti. Pokud pochopíte, že opravdové přátele si nikdy za nic nekoupíte, že lidé, které budete motivovat dary a přehršle pozornosti, budou jen přátelé povrchní a nic neznamenající známosti. Nechte být vše, co svazuje vás s minulostí, opusťte své lpění na lidech kolem sebe a soustřeďte se především, sami na sebe. Udělejte maximum sami pro sebe.


Měsíční horoskop pro Kozorohy:

horoscopeČeká vás důležité shledání, neodmítejte do společnosti pozvání. Pokud budete otevření a harmoničtí sami se sebou, potkáte někoho, kdo vnese do vašeho života mnohá požehnání a budete ještě blíže dosažení svých cílů a svých snů realizování. Důležité je každé pozvání, i pokud cítíte se unaveni, překonejte svou únavu a nebojte se vkročit do davu. Lidé kolem vás budou velmi inspirativní pro vás a povedou vás. Vše je nyní důležité vnímat a žádné pozvání do společnosti neodmítat. Budete se ve spleti krásných prožitků zmítat. Naučte se více nežli odmítat, přijímat.


Měsíční horoskop pro Vodnáře:

horoscopeVzpomínky na minulost a na to co bylo, budou velmi inspirující a pomohou vám si uvědomit, kolik požehnání nyní vám v životě ještě zbylo. Vše, co jste prožili, zúročíte a vnímat více okamžik tady a teď se naučíte. Svoji sebedůvěru a sebe-hodnotu prohloubíte, mnohé změny ve svém smýšlení nastavíte. Sami dobře víte, že to, kým vy sami budete, se odrazí ve vašem okolí a ve vašem životě, vzhlížejte k sobě samým jako k té nejvzácnější lidské hodnotě. Učte se pilně a ochotně, vnímejte to, že co dnes zasejete, zítra sklidíte a záleží jen na vás, zda při všem tom tvoření, své největší přednosti uplatníte. Budete zítra vše, o čem dnes sníte. Mnohé si sami o sobě ujasníte.


Měsíční horoskop pro Ryby:

horoscopeJaro s sebou přináší nové vůně, chutě, vztahy. Začnete se obklopovat lidmi, kteří vás budou obohacovat. Začnete vyhledávat možnosti, jak se nadále vzdělávat, abyste mohli využít všech předností, které máte. Zaměřte se na svůj osobní i duchovní růst a učte se novému, protože vědění, které získáte, se bude podobat drahokamu vzácnému a za všechnu tu snahu dostanete také odměnu. Každý, kdo udělá pro sebe něco navíc, bude mít k večeři většího chleba krajíc. Pokud chcete prosperovat, cestovat a mít vše po čem toužíte, je nejlepší období, kdy do svého osobního růstu a vzdělání investovat. Pilně studovat a tím nejen sebe obohacovat, ale také své okolí inspirovat. Budete tak ve svém životě mnoho co si přejete zhmotňovat. Snažte se příliš nerozptylovat svým okolí, ale sami na sebe se koncentrovat. Nebojte se na nějaký čas, pokud to bude potřeba za vzděláním vycestovat.

Více na www.hvezdanadeje.cz