5cb586868b62aimage.png

Nejlepší variantou jsou vlastní slepice, u kterých víte, jak vyrůstaly i čím jste je krmili. Hodí se i příbuzný na vsi, popřípadě ověřený dodavatel. Pokud pro vejce zavítáte do supermarketu, věnujte pozornost značkám. 
 
Kódy na obalu vajec a na jejich skořápce poskytují odlišnou informaci. Pokud na obalu najdeme zkratku CZ, znamená to, že vejce byla tříděna a balena v České republice. Neoznačuje to jejich původ. Tento kód tedy udává pouze identifikaci balírny/třídírny.
 
Informaci o zemi původu vajec naleznete v povinném kódu producenta, který je vytištěný přímo na vejci. Vysvětlivka bývá na vnitřní straně víčka daného balení. 

Jak číst kód ze skořápky?

Určitě jste zaregistrovali kódy, které se nacházejí přímo na vejci. Co přesně tyto údaje znamenají? Uveďme si konkrétní příklad v podobě kódu 1CZ7601.

  • První číslo, zde číslo 1, označuje metodu způsobu chovu nosnic.
1 – vejce nosnic z chovu ve volném výběhu
2 – vejce nosnic z chovu v halách
3 – vejce nosnic z chovu v klecích
0 – vejce nosnic z chovu v ekologickém zemědělství (BIO)

  • Další dvě písmena jsou zkratkou pro zemi, odkud vejce skutečně pochází („CZ“ – Česká republika, „SK“ – Slovensko, „LV“ – Lotyšsko, „PL“ – Polsko, „DE“ – Německo, „NL“ – Nizozemí, „ES“ – Španělsko apod.).
  • Čísla za písmeny, zde 7601, jsou registračními čísly chovu. 

 Hmotnostní skupiny vajec

Vejce jsou stejně jako oblečení dělena podle velikostí. 

XL – velmi velké vejce, hmotnost nad 73 gramů
L – velké vejce, hmotnost od 63 do 73 gramů
M – středně velké vejce, hmotnost od 53 do 63 gramů
S – malé vejce, hmotnost méně než 53 gramů

Foto: Akademiekvality.cz

Reklama