Dnem zamilovaných byl v našich končinách odjakživa první máj. V tento jarní den se, kromě mávátek a průvodů, také líbalo pod kvetoucí třešní. Porevoluční doba však přinesla nejen zrušení rudě podbarvených davových procesí, ale i svátek sv. Valentýna. A tak dnes už snad každé dítko školou povinné ví, že čtrnáctého února se posílají milostná psaníčka, srdíčka a kytičky. A proč? Protože je přece svátek zamilovaných!

Vhodné datum smrti
Psal se rok 496 a papež Gelasius I. vyhlásil čtrnáctého února za svátek dvou Valentýnů, o nichž pravil: „Jejich jména jsou plným právem uctívána mezi lidmi, ale jejich skutky zná jen Bůh.“ Šlo o kněze Valentýna z Říma (Valentinus presb. m. Romae) a o Valentýna, biskupa z Interamny (nynějsí Terni v Itálii). Oba muži prý zemřeli mučednickou smrtí právě v onen den - jako na zavolanou v předvečer pohanského svátku Luperkálií, které byly v pátém století k velké nelibosti římského biskupa stále ještě hojně oslavovány. Je možné, že právě spojitost s tímto svátkem lásky a plodnosti vynesla Valentýnovi v pozdním středověku titul patrona zamilovaných. Především z tohoto období, z Anglie a Francie, totiž pochází většina romantických legend o světci, o kterém ve skutečnosti víme jen velmi málo.

Zázračný lékař
Kněz a možná později i biskup Valentýn byl zabit roku 269, za vlády císaře Claudia II., protože se odmítl zříci křesťanství. Podle legendy ještě před smrtí zázračně uzdravil slepou a hluchou žalářníkovu dceru (podle jiných verzí byla dívka jen slepá a šlo o dceru soudce Asteria, který pak i s rodinou uvěřil v Krista). Příběh o tom, že jí poslal dopis s podpisem „od tvého Valentýna“ však pochází až z již zmiňovaného pozdního středověku. Uvězněn byl Valentýn především proto, že pomáhal jiným pronásledovaným křesťanům - podle některých teorií byl dokonce lékařem, který pečoval i o nemajetné pacienty. Sťat rozvášněným davem pohanů a posléze i pohřben byl na Via Flaminia a jeho ostatky nalezneme v římském kostele Saint Praxedes. V roce 1836 byly v katakombách svatého Hippolita na Via Tiburtina nalezeny další kosti, které se také dočkaly prohlášení za ostatky sv. Valentýna. Byly uloženy do zlaté schrány a převezeny do Whitefriar Street Carmelite Church v Dublinu. Od té doby jsou na den svatého Valentýna nošeny v průvodu a je nad nimi sloužena mše za všechny zamilované.

Přemíra ostatků
Valentýn je považován nejen za patrona zamilovaných, ale i epileptiků, cestovatelů a mladých lidí. Bývá zobrazován s ptactvem, růžemi, s mečem, ale také s postiženým dítětem u nohou nebo jak žehná slepé dívce. Ve středověku byly sv. Valentýnovi zasvěceny dva římské kostely - Sancti Valentini de Balneo Miccine, postavený Urbanem III. roku 1186, a basilika na Via Flaminia, založená papežem Juliem I. ve čtvrtém století a později zasvěcena Valentýnovi jako Sancti Valentini extra Portam. V katakombách této baziliky bylo v 19. století objeveno přes 200 křesťanských nápisů a také se v nich nalézají jedny Valentýnovy ostatky. Další údajné Valentýnovy ostatky jsou uloženy v relikviáři v Roquemaure ve Francii, ve Stephansdomu ve Vídni a v kostele ve skotském Gorbals.

Popravený biskup
Valentýn z Interamny, druhý z Valentýnů, se stal biskupem kolem roku 197 a byl zřejmě popraven při pronásledování křesťanů za císaře Aureliána. Byl znám jako léčitel a divotvůrce a milován lidmi. Proto byl sťat tajně a v noci, aby kvůli jeho smrti nedošlo k nepokojům. I on byl pohřben na Via Flaminia, ale na jiném místě, než jeho jmenovec. Jeho ostatky se nachází v bazilice di San Valentino v Terni. V roce 1969 po II. vatikánském koncilu však byl spolu s řadou dalších, kteří byli označeni za příliš legendární, ahistorické, a proto nedůvěryhodné nebo alespoň svého místa mezi individuálně oslavovanými světci nehodné, vyškrtnut z kalendáře. S připomínkou obou Valentýnů se tak setkáme pouze v některých specifických církvích, například v těch, které nepřijaly povatikánský kalendář světců. K této dvojici Valentýnů bývá někdy přiřazován také mučedník Valentýn z římské provincie Afrika, o němž je ovšem známo pouze to, že měl zemřít také čtrnáctého února. Oficiálně mu však tento svátek nikdy nebyl určen. Nesprávně pak bývá mezi Valentýny řazen i Valentinus - gnostik, žijící ve druhém století. Jeho učení o významu lásky a sňatku v křesťanství však mohlo ovlivnit pozdější legendy o sv. Valentýnovi.

Zabit za svatby
Podle některých odborníků byl svatý Valentýn jen jeden a jeho rozdělení je následkem toho, jak se legenda o něm šířila a proměňovala. V každém případě je však většina toho, co o sv. Valentýnovi víme, až středověkého původu. V období, kdy kvetla dvorská láska, se Valentýn stal jedním z jejích symbolů. V Legendě Auree, jedné z nejčtenějších knih vrcholného středověku, sepsané kolem roku 1260 Jacobem de Voragine, je život sv. Valentýna ještě pořád líčen velmi stručně, v pozdějších textech však už nechybí ani dodnes citované vyprávění o knězi, který oddával manželské páry navzdory zákazu císaře Claudia II. Ženatí muži prý nesměli být povoláni do armády (podle jiných legend špatně bojovali), a tak Claudius, který měl vojáků nedostatek, svatby zakázal. Valentýn však neuposlechl, mladé i nadále oddával, a proto byl popraven.

Čtrnáctý únor, den zamilovaných, je mimo jiné a jaksi opomenutě určen i připomínce dalších svatých, pro české prostředí možná významnějších - v některých církvích se připomínají sv. Cyril a Metoděj.flétna

Věděla jste, že bylo Valentýnů víc? Znáte nějakého živého Valentýna? Slyšela jste ještě další legendy o Valentýnovi? Líbí se Vám tento svátek?

Reklama