Cílem projektu „Není nám to jedno“ je nejen poukázat na význam zdravého životního stylu dětí, ale také jej finančně podpořit. A co vše si pod pojmem „zdravý životní styl dětí" můžeme představit?

Aby byly naše děti zdravé a spokojené

Snad každý rodič si přeje, aby bylo jeho dítě zdravé a spokojené a odneslo si do života jen to nejlepší. A je jen na nás, dospělých, aby se toto přání stalo skutečností. Právě v prvních letech života a dospívání si člověk osvojuje hodnoty, přístup k životu a ke svému zdraví. Nad formováním osobnosti malého človíčka bychom se proto měli zamýšlet co nejčastěji. Pomůže nám k tomu projekt „Není nám to jedno!", který zahajují firmy Henkel ČR a Ahold pod záštitou Národního institutu dětí a mládeže. Jeho cílem je nejen poukázat na význam zdravého životního stylu dětí, ale také jej finančně podpořit. A co vše si pod pojmem „zdravý životní styl dětí" můžeme představit? Určitě bychom měli myslet na stravování dětí, dostatek pohybu a smysluplné trávení volného času. Nejen o těchto tématech si můžete přečíst na www.neninamtojedno.cz

neniTo, jakým způsobem děti tráví svůj volný čas, je především otázkou rodičů, učitelů, ale i vedoucích zájmových kroužků. Je všeobecně známo, že v dnešní době děti prosedí u televize nebo u počítače spoustu hodin. Mnohdy dostane tato „aktivita" přednost třeba před běháním po hřišti za míčem nebo četbou knížky. Když se k pasivní zábavě přidá i špatná životospráva, problém je na světě. Děti si špatné návyky odnášejí do života i se všemi zdravotními, ale i psychickými riziky.

O otázce zdravého životního stylu by se mělo co nejvíce diskutovat. K tomu má přispět právě projekt „Není nám to jedno“, jež představí i konkrétní řešení. Nabídne finanční podporu sdružení volnočasových aktivit pro děti a mládež v České republice. O co tedy vlastně jde?

Společnosti Henkel ČR a Ahold (Albert) se rozhodly oslovit Sdružení a organizace zajišťující volnočasové aktivity pro děti a mládež v České republice. Nabídly jim možnosti přihlásit jejich projekty pro smysluplné využití volného času dětí a získat na ně finanční podporu. Peníze budou získány prostřednictvím prodeje pracích prostředků Persil, Palmex, Rex nebo Perwoll v prodejnách Albert v období od dubna do října, kdy koupě jednoho produktu bude znamenat o korunu více pro projekty na podporu zdravého životního stylu dětí. Předběžně je výtěžek odhadován na jeden milion korun. Tyto peníze podpoří ty nejlepší přihlášené projekty ze všech regionů republiky, o kterých rozhodne odborná porota.

O významu a rozsahu projektu „Není nám to jedno" svědčí i spolupráce s Národním institutem dětí a mládeže a České rady dětí a mládeže. Prostřednictvím direct mailu bude osloveno více než 4 tisíce volnočasových sdružení a dalších subjektů (půjde o školy, školní družiny, zájmové kroužky apod.), která sdružují desítky tisíc dětí.

Popularizaci tématu zdravého životního stylu dětí přispěje i dotazník, který je určený pro školní děti. Výsledky by měly odhalit podobu jejich životního stylu - tedy jak tráví svůj volný čas a jakým způsobem se stravují. Výsledky budou zveřejněny v listopadu, kdy se veřejnost také dozví, která sdružení, instituce nebo jednotlivci získají finanční podporu.

A co si myslíte vy? Umí děti správně snídat a netráví příliš času u počítače nebo televize? Přispějte k povědomí o tomto projektu. Věříme, že i vám to není jedno!

Pro více informací navštivte www.neninamtojedno.cz

Reklama