Magazín Žena-in se podílel na posledním projektu firmy Henkel v ČR "Není nám to jedno!" a některé z Vás mají na jejím výsledku také svůj podíl. Jednalo se o dotazník pro děti týkající se jejich volnočasových aktivit. Na otázky odpovídalo bezmála 2 000 respondentů. Výsledky průzkumu byly zveřejněny na tiskové konferenci v Domě dětí a mládeže v Karlíně tento týden.

 

Pro mě – jako pedagoga – byly výsledky velmi zajímavé. Pro mnohé laiky jsou však v některých bodech zavádějící. Především se analytik PhDr. Konvička pozastavoval nad zjištěním, že řada dětí do kroužku začne chodit, ale brzy jej opouští. Celých 60 procent dotázaných totiž nemá k odchodu (podle dotazníku) objektivní důvody.

 

Myslím, že o některých vím. Zájmový kroužek je velmi široký pojem. Zahrnuje velmi ubohé kroužky při základních školách, které s dětmi realizují přepracované učitelky, aby si přivydělaly, až po velmi luxusní kroužky některých sdružení či soukromých subjektů. V dotazníku nebyla možnost se vyjádřit, kde dítě kroužek navštěvuje.

 

Ze zkušenosti vím, že drtivá většina dětí na ZŠ navštěvuje právě tamní kroužky, protože je s tím nejméně starostí. Nechci zobecňovat, ale takové kroužky většinou nebývají nijak kvalitní. Jak uvedl Martin Bělohlávek ze sdružení Pionýr, důvodů, proč navštěvovat kroužky občanských sdružení, je celá řada. Za nejdůležitější považuje setkávání dítěte s kamarády, kteří nepatří do školní sociální skupiny.

 

Docentka Kocourková význam celého projektu podtrhla známými argumenty pro smysluplné trávení volného času a upozornila na fakt, že role aktivního jedince v moderní společnosti vytváří i tlak na aktivní zájmy dětí. Doporučila pro děti i dospělé vyvažovat aktivní koníčky s pasivními.

Podle průzkumu děti s pasivními zájmy problém nemají, trend zájmů k pasivitě směřuje. Oblíbeným koníčkem je počítač a televize.

 
Stalo se ti v poslední době, že sis vybral(a) nějaký zájmový kroužek a nebo oddíl,
ale nakonec jsi tam nemohl(a) chodit? Pokud ano, co bylo hlavním důvodem?

  

Výsledky průzkumu jsou podle mě přesto pozitivní. Poslání projektu vidím v potřebě jakési inventury v obsahu zájmů vlastních dětí, uvědomit si, zda jejich týden není nenaplněný, nebo zda děti naopak nejsou přetěžovány. 90 procent dětí navštěvuje nějaký zájmový kroužek. I tak se zamysleme, zda navštěvuje ten pravý a zda právě některé z 10 procent dětí, které se denně nudí, není právě to naše.

 

Ing. Lidija Erlebachová ze společnosti Henkel uvedla, že by ráda v projektu pokračovala. Letošním výstupem projektu bylo darování částky 300 000 Kč, kterou pro 4 občanská sdružení převzala Česká rada dětí a mládeže. Škoda jen, že se napříště zaměří na pozorování činností odměněných sdružení než třeba na zkvalitnění kroužků při základních školách anebo propojení spolupráce občanských sdružení  se základními školami.

 

Kompletní výsledky ankety najdete zde.

 

 

Reklama