Nedávno jsem do jedné knihy vepisovala své jméno a přitom jsem si vzpomněla na školní léta, kdy jedna ze zadních stran učebnic byla poseta jmény předchůdců.

Jenže najednou mi to moje vepisování propiskou přišlo vůči knize nedůstojné a nefér. Náhle, kde se vzala, tu se vzala – touha po exlibris.

Brouzdala jsem tedy po internetu, abych se o tom dozvěděla více (v mé mysli totiž exlibris bylo vyvedeno pouze něco jako lepší razítko).

Seznámila jsem se s několika stránkami milovníků exlibris a mezi jinými i se stránkou Spolku sběratelů a přátel exlibris. Odtud byl jen kousek k oslovení doc. Chalupského, člena výboru SSPE.

Nejprve se ale seznámíme s tím, co exlibris znamená.
Jedná se o malý grafický lístek označený slovy "Ex libris" a jménem nebo rodovým erbem majitele. Exlibris vzniklo z potřeby vlastníků knih si je nějak označit, dát najevo, že patří jim, do jejich knihovny. Začalo se s tím již ve středověku, kdy knih bylo málo a kniha byla cennou součástí majetku. Původně se vlepoval do knih a označoval vlastníka knihy. Latinská slova „Ex libris“ znamenají „Z knih“. Označení se používalo v Evropě již od 16. století a užívali je především panovníci, šlechtické rody a kláštery. Postupně se, tak jako malé grafiky, stalo předmětem sběratelství.

Kdo vytváří exlibris?
doc. Chalupský: Exlibris tvoří výtvarní umělci i amatéři toho schopní. Pokud si lidé chtějí označit své vlastní knihy, pak je vhodné si exlibris nechat zhotovit co nejjednodušší s možností a v podobě dovolující si je nechat rozmnožovat na nějaké kvalitní kopírce. To vyjde nejlaciněji. Náročnější až náročné exlibris zhotovené výtvarníkem přijde na tisíce. Záleží od jak slavného umělce by si je dal někdo vytvořit a také v jakém nákladu. Velkou část proplacené částky spotřebuje drahý tisk. Takováto exlibris jsou ovšem dnes předmětem sběratelství a do knih se tedy nevlepují.

Zde je nutné podotknout, že tradice české knižní značky sahá na území Čech a Moravy hluboko do středověku. Za první moderní českou knižní značku se považuje dřevoryt Josefa Mánesa pro průmyslníka a mecenáše rytíře Vojtěcha Lannu z roku 1868. K tvůrcům exlibris řadíme také Mikuláše Aleše, Maxe Švabinského, Alfonse Muchu, Karla Svolinského, Adolfa Borna, Vladimíra Suchánka a Oldřicha Kulhánka.

Je exlibris vždy grafika?
doc. Chalupský: Ano, bývá to vždy grafika. U sběratelských exlibris výlučně. Dříve jsem vídal pro užitkové účely též exlibris fotografická, ba i často řešení pomocí razítek s nápisem „Ex libris“. Pokud byla vyrobena (a otištěna!) vkusně, byla přijatelná.

Jaká jsou pravidla pro tvorbu exlibris?
doc. Chalupský: Pravidla jsou jednoduchá. Musí být na nich nápis „Ex libris“, nebo“Z knih“. Dnes je jméno majitele zpravidla v nominativu, i když já osobně dávám přednost genitivu. Zdá se mi to správnější. Existují i „exlibris“ označená jako např.“ Ex musicis“. Mně takové označení nepřipadá příliš logické.

Jaká exlibris si nechávají tvořit ženy?
doc. Chalupský: Ženy si nechávají zhotovovat exlibris s obdobnými náměty jako muži. Nepovšiml jsem si žádných podstatných rozdílů.

Má člověk za svůj život jedno jediné exlibris?
doc. Chalupský: Každý může mít exlibris více. Sběratelé jich mají na své jméno mnoho.

Spolek sběratelů a přátel exlibris vznikl v roce 1918, letos tedy slaví 85 let své existence. Jeho členové se zajímají o výtvarné umění, grafiku a usilují o rozvoj umění exlibris a českého exlibris zvláště.

Máte vy osobní zkušenost s exlibris?

Pokud Vás exlibris zajímá, vstupte na stránky Spolku sběratelů a přátel exlibris www.natur.cuni.cz/el/  

Za rozhovor panu docentu Chalupskému děkuje

               
Reklama