Slyšeli jste někdy o geordie? Anebo slyšeli jste někoho mluvit geordie? Ne? Pak máte jedinečnou příležitost to napravit. Stačí, když si co nejrychleji rezervujete letenky na www.easyJet.com!

Geordie je dialekt, jímž se mluví na severovýchodě Anglie, v takzvané Tyneside (kraj rozléhající se kolem řeky Tyne), tedy například ve městech Newcastle nebo Gateshead. Lidé pocházející z tohoto kraje si říkají „Geordies“ a ze známých osobností k nim patří například Eric Idle z komické skupiny Monthy Python, hudebník Sting nebo Andy Taylor ze skupiny Duran Duran.

Kdybyste se na nějakého „geordieho“ zeptali v Anglii, místní by s největší pravděpodobností jmenovali jednoho ze dvou fotbalistů: Alana Shearera, který donedávna plnil roli kapitána anglického národního týmu, anebo Paula „Gazzu“ Gascoigna, vděčný objekt zájmu bulvárních médií, vynikajícího fotbalistu, který má stejně velký fotbalový talent jako sklon k sebedestrukci. „Geordies“, tedy lidé z Newcastlu a přilehlého okolí, jsou ostatními Angličany pokládány za přátelské lidi, často fanatické fotbalové fanoušky, milovníky místního piva a „tabs“ (cigaret). Právě nářeční slovo „tab“ se v nedávné době rozšířilo mezi studenty po celé Anglii, kteří též s oblibou používají výrazu „Newkie Brown“ pro označení piva vařeného v Newcastlu (Newcastle Brown Ale). Je to ovšem trochu paradox, protože pravým „Geordies“ by takový výraz zněl velice zvláštně, neboť oni tomuto vyhlášenému moku přezdívají „dog“ anebo volí prosté označení „Broon“ (zkomolenina z „brown“).

Výraz „geordie“ se údajně datuje na počátek 18. století, kdy obyvatelé Newcastlu vyjádřili svou podporu anglickým králům Jiřímu I. a II. (anglicky George) v opozici vůči prakticky celému severu Anglie, který podporoval skotské rebely. Ačkoli označení „geordie“ je úzce vymezeno Newcastlem a bezprostředním okolím, místní dialekt v okrajových částech volně přechází do skotského a northumbrijského dialektu na severu a durhamského a yorkshirského nářečí na jihu. Geordie můžete slyšet v Newcastlu a ve vískách východní Northumbrie na severu.

Setkání s člověkem mluvícím „geordie“ je pro toho, který zná běžnou angličtinu, vždy trochu šokem. Někteří dokonce tvrdí, že nářečí geordie by mělo být považováno za samostatný jazyk. Kvůli „široké“ výslovnosti nerozumí na první poslech dokonce ani mnozí rodilí Angličané. Peter Beardsley, další známý fotbalista a jedna z model místních obyvatel, dokonce musel snášet, že jeho rozhovory pro celostátní televizi byly opatřovány titulky. Nesrozumitelnost geordie je dána zejména variacemi standardních zvuků, hlavně pak samohlásek, dále používáním specifických nářečních slov a zvláštní gramatickou výstavbou. Během posledních let se však problém v komunikaci přeci jen zmenšil – jednak se obyvatelé Newcastlu přizpůsobili normám standardní spisovné angličtiny, jednak si zbytek země na typický severský přízvuk zvykl díky televizi. K těm, kdo pochází z tohoto kraje, patří totiž například rockové skupiny The Animals a Dire Straits, zpěvák a ekologický aktivista Sting anebo herec Jimmy Nail.

Vztah mezi místním dialektem a standardní angličtinou byl v dějinách často problémový, což lze ovšem říci i o dalších částech Velké Británie. Ve školách se nestandardní výslovnost a gramatika tvrdě potíraly a samotní mluvčí tohoto nářečí často mají pocit, že jejich jazyk je jaksi podřadný nebo špatný. Vzdělaní lidé hovořící tímto dialektem se až donedávna neobjevovali v televizi ani rozhlase a mnozí místní stále trpí dojmem, že jsou kvůli svému nářečí diskriminováni.

V poslední době ovšem došlo k hlubokým změnám a mnoho „geordies“, zejména pokud žijí ve městě, dokáže mluvit jak nářečím, tak standardní angličtinou, takže jejich jazykový rejstřík je mnohem širší a oni svou mluvu dokáží přizpůsobovat konkrétní situaci. Zároveň vzrůstá hrdost místních na jejich nářečí – na trhu se objevují slovníky nebo i příběhy z bible převyprávěné místním dialektem. Samozřejmě v obchodech najdete řadu humorných samolepek využívajících právě odlišnosti Georgie - například Divn't dunsh us, I'm a Geordie! (= “Don't bump into me čili Nevrážej do mě”).
Reklama