svatováclavská koruna

Ojedinělá přeshraniční výstava s podtitulem „RAKOUSKO. ČESKO. Rozděleni – odloučeni – spojeni.“ ukazuje ve třech výstavních městech – rakouském Hornu a Raabsu a české Telči, podobnosti i rozdíly obou sousedních zemí v zrcadle dějin, rozdělující hranice a spojující kultury. Expozice jsou k vidění od 18. dubna do 1. listopadu 2009. 

V Hornu začíná putování časem s důrazem na 20. století. Můžete vidět repliku svatováclavské koruny a originály pohřebních insignií z 16. století nebo Zlatou bulu. V Raabsu je návštěvníkovi prezentována konkrétní, fyzická hranice, život na hranici a s hranicí, ale také „hranice“ v našich hlavách. Je zde vystaven jeden z nejcennějších artefaktů výstavy - zlatý skříňový relikviář z poutního místa Mariazell z roku 1770 nebo listina vydaná v roce 1356 Karlem IV. Telč se soustřeďuje na společnou kulturní tvorbu. Návštěvníci si zde mohou prohlédnout rukopisy ze 13. století, taktovku Gustava Mahlera nebo svetr Václava Havla.

Telč

Telč

V renesančním zámečku v Telči jsou v celé své rozmanitosti prezentovány vztahy mezi Rakouskem a Českem v oblasti umění a kultury: Od hudby přes literaturu, výtvarné a deskriptivní umění až po kulturu každodenního života. Svět šlechty, buržoazie a církve je taktéž tématem. Slavné osobnosti, které mají své kořeny jak v Rakousku, tak i v Čechách, výstavu oživují. Gustav Mahler, narozený v Jihlavě, se vypracoval až na známého dvorního kapelníka ve Vídni; anebo Josef Hoffmann, který pochází z okolí Telče a který se stal světově uznávaným architektem a návrhářem. Na výstavě je prezentováno i architektonické kulturní dědictví: Renesanční vývoj měst Telč a Slavonice; vztahy mezi brněnskou a vídeňskou architekturou; tradice českého kubismu; úpravy krajiny v Rakousku a Česku v barokním pojetí. Vztah k současnosti výstavu uzavírá: zřetelné jsou radikální zlomy v obou společnostech; politické události nachází svůj odraz v kultuře; současně však může  kultura dějiny také ovlivňovat. I zde opět nalézáme rozdělující a spojující aspekty. Výstava otevírá návštěvníkům široké spektrum společných kulturních dějin.

Tato výstava je také příležitostí k setkávání Čechů a Rakušanů v průběhu desítek významných doprovodných akcí, které se konají na území kraje Vysočina a regionu Waldviertel. Pestrý rodinný program a četné akce vytvářejí z Dolnorakouské zemské výstavy 2009 ideální výletní cíl. Informace o výstavě naleznete na www.dolnorakouska-vystava.cz

Reklama