Víte, jaké vám hrozí nebezpečí při ztrátě osobních údajů a jak se tomu vyvarovat?

Nenechte se okrást, chraňte svou identitu. Pod tímto názvem spouští společnost Fellowes kampaň, která si klade za cíl informovat veřejnost o fenoménu ztráty identity.

Tomuto celosvětovému problému je také věnován Den ochrany osobních údajů, který připadá na 28. ledna. V tento den v roce 1981 byla totiž přijata Úmluva o ochraně fyzických osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních údajů, jejímž cílem je zaručit každé osobě právo na soukromý život. Den ochrany osobních údajů by měl lidem poskytnout příležitost k získání informací o tom, jak si chránit svá osobní data na internetu i mimo něj.

Škody související se ztrátou osobních údajů jsou totiž často spojeny s nedostatkem informací o tom, že byl takový zločin spáchán. V některých případech to dokonce trvá déle než rok, než si člověk uvědomí, že mu byla zcizena osobní data. Záměrem kampaně je proto zvýšit povědomí veřejnosti o možnostech ochrany osobních údajů.

fl_logo

Součástí kampaně je publikování výsledků průzkumu European Survey, který pro společnost Fellowes zrealizovala společnost Dynamics Markets. Jeho závěry jsou alarmující. 17 % dospělých Evropanů se někdy stalo obětí krádeže identity a 71 % obětí utrpělo nějakou finanční ztrátu. Průměrná ztráta zapříčiněná krádeží dat přitom činila přibližně 211 tisíc Kč, přičemž ztráty identity se obávají nejvíce lidé v Německu (69 %), následuje Polsko (66 %) a hned za nimi Španělsko (65 %). Průzkum s názvem ID Fraud Prevention Research 2012 proběhl v devíti evropských zemích na vzorku 5 507 respondentů ve věku od 18 let.

91 % respondentů se podle průzkumu snaží chránit svá osobní data, nicméně pouze 27 % z nich uvedlo, že ničí dokumenty s osobními informacemi předtím, než je vyhodí do koše. Nejčastějším důvodem, proč téměř tři čtvrtiny respondentů dokumenty neničí, je nedostatek skartovaček. 34 % Evropanů ji vůbec nemá k dispozici a 33 % z nich věří, že roztrhání dokumentů je dostačující. Nejvíce skartovačky používají ve Spojeném království (53 %), nejméně pak v Rusku (6 %).

fellFellowes provádí tento průzkum každý rok s cílem zvýšit vzdělanost společnosti v oblasti bezpečnosti osobních údajů a informovanost o fenoménu ztráty identity. „Jen lidé, kteří jsou si vědomi toho, že jim hrozí nebezpečí, jsou schopni se chránit,“ říká Jacek Świgost, marketingový manažer společnosti Fellowes.

Identita každého z nás je nenahraditelná. K její ztrátě dochází, používá-li naše osobní údaje někdo jiný ke svému vlastnímu obohacení. Situace, které vedou ke zneužití osobních údajů, mají mnoho podob a mohou mít v budoucnosti vážné následky. Nejlepším způsobem, jak se proti krádeži identity bránit, je prevence. Důležité je znát možná rizika a uvědomit si, proč je nezbytné chránit své citlivé údaje, kterými jsou nejen osobní údaje jako jméno, příjmení, rodné číslo, bydliště apod., ale i veškerá přístupová hesla, PIN kódy, soukromé emaily či fotografie, které vkládáme na sociální sítě.

Pozor na podvodné e-maily

Prvním krokem, který lze učinit ke zvýšení ochrany své identity, je zamyslet se nad tím, jak se mohou podvodníci dostat k našim osobním údajům. Často používanou podvodnou technikou na internetu je phising, kdy je k získání citlivých dat využívána elektronická komunikace. Může se jednat o stránku napodobující přihlašovací okno internetového bankovnictví nebo o klamavý email, který adresáty vybízí k aktualizaci údajů týkajících se jejich bankovního účtu či platební karty.

Útočníci rozesílají podvodné emaily na klienty různých bank po celém světě, což dokázal i průzkum. Nejčastějším způsobem, jakým se podvodníci snaží získat citlivá data, je v Evropě rozesílání falešného emailu s žádostí o aktualizaci osobních údajů (31 %). 10 % respondentů dokonce uvedlo, že po nich byla změna PIN kódu a dalších osobních informací vyžadována po telefonu falešným pracovníkem údajně jejich banky.

V letošním roce zaznamenalo podvodné emaily také několik českých bank, které o jejich výskytu své klienty průběžně informují. V září se dokonce objevila zpráva, která obsahovala skutečnou fotografii zaměstnance banky. Výsledkem zcizení bankovních údajů potom může být obrovská finanční ztráta.

Hlídejte si své doklady

Poskytovat svá citlivá data bychom měli pouze tehdy, pokud víme, jak s nimi bude dále nakládáno a k jakému účelu budou využity. Pozor bychom si měli dát také na kapsáře především v přeplněných dopravních prostředcích a v centrech měst. V krajním případě totiž může někdo jiný použít vaši totožnost při spáchání závažného trestného činu a poté bude složité dokazovat nevinu.

Policie České republiky zaznamenala začátkem září loňského roku případ barmanky, která se nechávala zaměstnávat pod falešnou identitou. Při sepisování pracovní smlouvy použila zcizený občanský průkaz a poté využila situace, kdy byla v provozovně sama a utekla s finanční hotovostí, čímž způsobila škodu převyšující padesát tisíc korun.

zena

Podobných případů by se dalo najít více, a proto je vhodné snažit se dodržovat následující pravidla, která by měla riziko ztráty identity minimalizovat:

  • Nevyhazujte dokumenty s důvěrnými informacemi do odpadkových košů, ty jsou pro potenciální zloděje přímo studnou informací, zejména pokud obsahují informace o vašem zaměstnání nebo rodině. Pro zajištění větší bezpečnosti je lepší použít skartovačku než jen dokumenty roztrhat.
  • Hlídejte si zařízení, na kterých máte uložené soukromé informace, a mějte na paměti, že na některých z nich je možné smazaná data zase obnovit.
  • Nezveřejňujte na internetu, včetně sociálních sítí, příliš informací o sobě, svých příbuzných a známých.
  • Nezveřejňujte fotky, které vypovídají o vaší finanční situaci.
  • Buďte obezřetní při vyplňování různých typů dotazníků a formulářů a při podepisování smluv. Své osobní informace poskytujte jen v případě, že víte kým a za jakým účelem budou zpracovány.
  • Buďte opatrní při používání internetového bankovnictví a při nákupech přes internet.
  • Chraňte si své osobní doklady.

Více informací najdete na stránkách www.fellowes.cz

Reklama