preg

Jestliže se páru po dobu šesti až dvanácti měsíců pravidelného nechráněného pohlavního styku nedaří počít potomka, hovoříme o neplodnosti. S neplodností se potýká minimálně 10 procent párů na celém světě. A je-li u páru shledána neplodnost, nejspíš se oba alespoň v duchu ptají: „Kdo z nás dvou za to může?“ Podle nedávno provedených průzkumů se rovných 19 procent lidí domnívá, že neplodnost je problémem především ženy. Lékaři však hovoří jinak. Neplodnost má příčinu se stejnou pravděpodobností u muže i u ženy. „V současné době jsme svědky zásadního indikačního posunu - nejčastějším důvodem je narušená plodnost muže,“ tvrdí dokonce doktor Tonko Mardešić ze Sanatoria Pronatal.

Kde přesně je chyba? Odhalit pravdu mohou lékařská vyšetření. Podívejme se, co všechno může páru bránit v úspěšném početí potomka.

Problém na straně ženy

Selhání ovulace je tou nejčastější příčinou neplodnosti u žen. S tímto problémem se potýká asi 40 % neplodných párů. Poruchy ovulace může způsobit nedostatek některého z hormonů ovlivňujících cyklus a dozrávání vajíčka, například hormonu LH, o kterém jsme psali včera. Další z možných příčin je necitlivost vaječníků na běžnou hladinu hormonů v krvi. A neposlední řadě může být na vině poškození vaječníků v důsledku nemoci, úrazu, operace, či jejich nedostatečné vyvinutí.

Věk. V souvislosti s neplodností u žen se stále častěji hovoří o stáří. Řada žen se začne zajímat o otěhotnění v době, kdy jejich vaječníky již nejsou schopny produkovat vajíčka v takové kvalitě, aby otěhotnění vůbec bylo možné. „Plodnost ženy je závislá na věku s dramatickým poklesem od 35 let, otěhotnění po čtyřicítce jsou vzácná, navíc spojená s vysokým rizikem potratu či porodu plodu s chromozomálně podmíněnou vadou (například downův syndrom),“ vysvětluje Tonko Mardešić.

Anatomicky podmíněné poruchy se vyskytují častěji u žen než u mužů. Ženské reprodukční orgány jsou totiž náchylnější k různým onemocněním, jako jsou záněty a infekce. Na plodnost mohou mít vliv prodělané nemoci (rakovina děložního hrdla, záněty). Často dochází k zablokování vejcovodů, kdy na vině bývají jizvy nebo srůsty (např. po operaci). Někdy může být na vině špatné umístění nebo položení orgánů podílejících se na reprodukci. Méně častou příčinou pak bývá nedostatek nebo neprostupnost děložního hlenu, což brání spermiím v cestě za vajíčkem.

Chromozomální poruchy jsou méně častou příčinou neplodnosti. Jde o poruchy vyvolané abnormálním počtem pohlavních chromozomů.

Problém na straně muže

Nedostatečně tvorba spermatu patří u mužů mezi hlavní příčiny sterility. Jestliže se v ejakulátu nachází nedostatek zdravých spermií, příliš málo nebo žádné spermie, může být na vině předchozí podvázání chámovodů, neprůchodnost vývodných kanálků, chybějící nebo nesestouplá varlata, prodělání příušnic po pubertě, prodělaná infekce, zánět, pohlavně přenosná choroba, úraz, hormonální problémy, léky, chemoterapie…

Anatomicky podmíněné poruchy mužů zahrnují celou škálu možných příčin neplodnosti. Jednou z nich je tzv. retrográdní ejakulace, při níž dochází k vypuzení spermií opačným směrem – do močového měchýře. Touto poruchou trpí asi jedno procento neplodných mužů. Další z příčin – žilní městky – můžeme nalézt u 10 až 15 procent mužů, zatím však není zcela známo, z jakých důvodů dochází ke snížení reprodukčních schopností muže s tímto postižením. Na vině mohou být i další faktory, například rakovina varlat, ozařování a neposlední řadě také věk. Přestože spermie se u mužů vytváří stále, s rostoucím věkem klesá kvalita spermií i sexuální apetit.

Impotence je v rámci neplodnosti samostatná kapitola. Nejde o sterilitu jako takovou, neboť spermie muže mohou být naprosto v pořádku, dotyčný však není schopen erekce, a tudíž ve většině případů ani pohlavního styku. Na rozdíl od výše jmenovaných příčin neplodnosti tkví podstata impotence především v psychice jedince. Může za ní však stát alkohol, drogy nebo některé léky.

Chromozomální poruchy se vyskytují u mužů stejně jako u žen. A stejně jako u žen také představují jednu z možných příčin neplodnosti. Tyto poruchy postihují jen malé procento narozených chlapců, ale riziko stoupá přímo úměrně s rostoucím věkem matky.

Když je viník neznámý…

Někdy není možné určit, na čí straně je překážka, a jindy za neplodnost mohou dokonce oba. To je třeba v případě, kdy hovoříme o poruchách splynutí vajíčka a spermie, které jsou způsobeny dysfunkcí molekul na povrchu vajíčka či spermie.

V některých případech za neplodností stojí imunita. Protože jsou spermie nosiči pouze poloviny chromozomů, bývají organismem přijímány jako cizí tělesa. Za normálních okolností je sperma v těle bezpečně odděleno, pokud však dojde ke kontaktu s krví, začne muž vytvářet protilátky proti vlastním spermiím, které je později začnou napadat. Méně často se stává, že se protilátky proti spermiím nachází také v děložním hlenu ženy.

V 10-15 procentech případů nelze příčinu zjistit vůbec a páru se nedaří počít, přestože všechno funguje, jak má.

Pro všechny, kteří zatím bezvýsledně usilují o potomka, máme ale povzbudivou zprávu. Úspěšnost léčby neplodnosti se v současné době rovná celým 90 procentům. V České republice se specializuje na léčbu neplodnosti téměř 30 odborných center, jejichž přehled naleznete zde.

Kam dál?

Zvyšte svoje šance na početí

Radíme čtenářce: Rituál k otěhotnění

Co možná nevíte o umělém oplodnění

Plodné dny: Kdy jste otěhotněly? Ptáme se maminek

Náhradní mateřství: Nová naděje, nebo etický problém?

Reklama