sex

Jestliže jeden z manželů odmítá řešit jakýkoli, byť minimální, problém, nachází se partnerství v obtížné životní situaci.

Přemlouvání, výhrůžky, slzy… Co pomůže?

V případě, že je to problém takto závažný pro další budoucnost páru, je životní situace o to obtížnější. Na žádnou z partnerských či manželských životních krizí není univerzální řešení ani recept. Každý pár volí strategie vyjednávání a komunikaci o problému dle svých zaběhlých stereotypů. Nejdříve se snažíme situaci věcně vysvětlovat, pak přemlouváme, nabízíme nějaký „obchod“, mnoho z nás se také uchyluje k různým manipulacím a malým vydíráním či různým taktikám a hrám.

Jestliže se však jeden z partnerů přes veškeré úsilí druhého partnera problémem odmítá zabývat, je to jako by druhému partnerovi říkal: Tvoje problémy, pocity a starosti mne nezajímají, vlastně mne nezajímáš ty sám.

Menší zlo jako volba?

Existují situace v životě páru, které nemají dobré řešení. Někdy jsme nuceni volit ze dvou menších zel. Takovou situací může být stav, kdy se manželé snaží otěhotnět, ale muž odmítá vyšetření. Je možné, že tím skrytě vyjadřuje postoj, že opravdu žádné dítě nechce, ale za jeho důvody může být i mnoho jiných možností. Nicméně jestliže nejsme s to jej žádným výše zmíněným způsobem, ať už korektně vyjednávacím, či spíše manipulativním, přesvědčit, nezbývá než se se situací nějak vyrovnat.

V takto vyhrocené situaci zbývají pouze dvě řešení – buď je partner pro nás tak důležitý, že jej budeme respektovat a dále milovat i s tímto faktem, a pak se smíříme s tím, že se o dítě budeme snažit pouze do určité míry, nebo z partnerství odejdeme.

zdroj: www.sexualne.cz