Nemoci pohybové soustavy tvoří dlouhodobě necelých 17 % všech případů pracovních neschopností. Jsou tak druhou nejčetnější skupinou nemocí, se kterou Češi marodí. Česká správa sociálního zabezpečení jich za první pololetí roku 2015 evidovala 143 tisíc a průměrně jsme kvůli nim stonali necelých 70 dnů. Pokud tato čísla vynásobíme, znamenalo to pro ekonomiku v uplynulém půl roce  zhruba 10 milionů prostonaných dnů. Trend ukazuje, že podíl nemocí pohybové soustavy na celkovém počtu pracovních neschopností příliš neklesá.

Na celkovém počtu onemocnění pohybové soustavy se z 66 % v uplynulém půl roce podílela onemocnění páteře (94 417 případů, z toho u mužů 48 340 a u žen 46 077). Na nemoci páteře si vybraly ženy průměrně okolo 72 dnů nemoci, muži o 11 dnů méně. Podobný trend pozorujeme i u dalších nemocí pohybové soustavy (48 628 případů), kdy délka pracovní neschopnosti u mužů dosahovala v průměru něco málo přes 71 dnů, zatímco u žen dokonce přes 80.  

klouby

Co tedy můžeme pro své klouby udělat?

Naše těla se pohybují díky kloubům. V lidském těle je více než 100 kloubů, které umožňují tělu pohyb. Pohyb je radost, ale vystavuje klouby tření a opotřebení, proto je třeba klouby specificky a komplexně vyživovat. Kloub je tvořen nejenom chrupavkou, ale také subchondrální kostí, kostí kloubních hlavic a jamek, kloubním pouzdrem, vazy a synoviální membránou. A toto vše je tvořeno kolagenem, jehož zásluhou naše těla, která jsou ze 70 procent voda, nejsou tekutá, resp. kapalná.

Chrupavka, jejíž významnou složkou je právě kolagen, umožňuje bezproblémový pohyb kloubu. Tvoří třecí plochu mezi jednotlivými kostmi kloubu. Pro snížení tření se v mezikloubním prostoru nachází synoviální tekutina, která je při pohybu vytlačená z povrchu chrupavky a lubrikuje kloubní povrch. Další, neméně důležitou funkcí chrupavky je ochrana kosti kloubu před zátěží a nárazy. Chrupavka zde působí jako tlumič. Musí odolávat velkým nárazům, neboť při běhu či skoku dosahují zatížení až několika set kilogramů na 1 cm2. Při opakovaných nárazech však v chrupavce vznikají mikrotrhliny, které mohou být začátkem poškození chrupavky. Chrupavka ztrácí svoji pevnost a pružnost a dochází k jejímu rozvláknění, destrukci, ztenčování až úplnému vymizení. Závažné poškození chrupavky se projevuje zvýšenou citlivostí a později bolestmi kloubů, rozvojem osteoartrózy, která je výsledkem selhání obnovy chrupavky. Aby chrupavka lépe udržovala tekutinu, z níž získává potřebné živiny a lépe regenerovala, potřebuje silnou a neporušenou arkádovitou strukturu vytvářenou kolagenem.

Poznání postupu a mechanismu poškození chrupavky vedlo vědce k tomu, aby se rozhlédli po něčem, co by dokázalo klouby „opravit“. Přišli na to, že nejprve je třeba zregenerovat kolagenní strukturu chrupavky - nahradit kolagen kolagenem. Zjistili, že používání kolagenu k výživě kloubů zvyšuje syntézu kolagenu o 100 procent, tj. zdvojnásobuje ji již po 11 dnech podávání. Kolagen, aby byl využitelný organismem, musí být podáván ve formě enzymaticky připravených kolagenních štěpů, tj. kolagenních peptidů, které podporují novou tvorbu kolagenních vláken. Ty pak tvoří v arkádovitém uspořádání základní organickou hmotu pojivových tkání pohybového aparátu, tj. kostí, kloubů, chrupavek, vazů, šlach, atd. Pokud budeme chtít obnovit funkčnost pojivových tkání, tedy i chrupavky, je třeba kolagenní výživou podporovat aktivitu chrupavkových buněk, aby tvořily fyziologický typ kolagenu. Pojivová tkáň dobře nasycená kolagenem se může správně vyvíjet a následně mnohem lépe odolává přetěžování.

Profesor Adam - světově uznávaný Čech

Výzkumu rozvoje osteoartrózy se dlouhodobě věnoval držitel ceny UNESCO Prof. MUDr. Milan Adam, DrSc., Dr.h.c., který byl český revmatolog a přední světový odborník v oboru biochemie pojivových tkání resp. kolagenu. Od roku 1954 působil ve Výzkumném ústavu chorob revmatických v Praze. Zde se kromě své vědecké a lékařské práce zasloužil o rozšíření ústavu do současné podoby. Zabýval se revmatologií, biochemií a biologií pojivových tkání. Jako první na světě popsal vazbu solí zlata na kolagen při artritidě, změnu syntézy chrupavkového kolagenu typu II geladrinkna typ I a III při patologických změnách v chrupavce a vliv kolagenních peptidů na příznaky osteoartrózy i distribuci kolagenních peptidů do buněk tkání kloubního systému. Výsledky výzkumu prof. Adama v oblasti metabolismu a pathobiochemie kolagenu tvoří základ originálních českých doplňků stravy Geladrink®, který je zdrojem kolagenu a látek s nutričním a fyziologickým účinkem doplňujícím běžnou stravu a lze jej užívat ke komplexní a ověřené výživě kostí a chrupavek kloubů.

Chrupavku tvoří ze 70 % voda vázaná v gelu proteoglykanů udržovaného v síti kolagenních vláken. Proto je třeba dodržovat pitný režim, optimální je pít 0,03 l čisté vody na jeden kilogram hmotnosti člověka pro hydrataci kloubních chrupavek, neboť tělo dává dehydrataci najevo bolestí, včetně bolestí kloubů. Je velmi důležité dostatečně pít, také proto, aby se uvolněné metabolity - nečistoty mohly dobře vylučovat. Jelikož voda obsahuje vlastní buněčnou informaci, případně vlastní paměť, je nejlepší pít ji čistou. Tělo se tak nejlépe zbaví odpadních látek. Kromě toho má vodu hned k dispozici, protože čaj nebo šťávy v žaludku spouštějí nejprve proces štěpení. Káva sice odvodňuje, ale močovina se přitom nevylučuje. Kola obsahuje fosfáty, které berou tělu hodnotné minerály, jako je např. vápník. Měli bychom dbát také na to, abychom pili rovnoměrně po celý den. Ledviny dokážou efektivně zpracovat jen 200-300 ml tekutiny za hodinu. Pít „do zásoby“ nebo „dodatečně“ tedy nemá smysl.

Reklama