obrazek.jpg
Foto: Shutterstock

Proč nemluvíme o nemocech, které nás trápí?

Je řada onemocnění a zdravotních problémů, které jsou pro nás natolik citlivé, že váháme, komu, jak a do jaké míry se s nimi svěřit. Počínaje duševními poruchami až po problémy somatického charakteru.

Tyto „tajné“ nemoci jsou většinou intimního charakteru, proč tomu tak je?
Už slovo intimní naznačuje, že se jedná o vnitřní soukromý prostor. Patří mezi ně onemocnění pohlavních orgánů a jejich okolí nebo orgánů, které slouží k vylučování. Jsou to onemocnění, která jsou pro naše přijetí zvláště citlivá a delikátní. Mezi blízkými máme různé okruhy přátel, pouze s některými ale řešíme výsostně citlivá témata.

Například jaký vliv může mít na ženskou psychiku nebo život hemoroidální onemocnění?
Samozřejmě že negativní. Kromě tlaku a svědění, které samo o sobě snižuje možnost cítit se v denních činnostech komfortně, ženy trápí také estetická stránka věci. Díky pocitu nespokojenosti se svou částí těla v intimní oblasti se logicky snižuje i možnost naplno si užít partnerovy dotyky. Proto se toto onemocnění negativně odráží i v sexualitě. Může se dostavovat pocit studu, který může časem vyeskalovat i v odmítání intimit s partnerem.

Jak se promítá takové onemocnění do intimního života?
Kromě již výše uvedeného samozřejmě komplikuje až znemožňuje např. anální sexuální praktiky. Zároveň v rámci intimních dotyků může ženě přinášet nepříjemné psychické napětí. To pak kazí chvíle, které by měly přinášet uvolnění, radost a dobrý pocit z prožívání jejího těla.

Jaká další témata nebo nemoci jsou pro ženy choulostivé a odráží se na jejich psychice?
Například menopauza a s tím spojené nepříjemné průvodní symptomy jsou často pro ženu náročné i z psychických důvodů. Musí se smířit se ztrátou reprodukční schopnosti a řešit hormonální nerovnováhu, která komplikuje doposud bezproblémovou sexualitu. Ať už v rámci klesající sexuální apetence, nebo vaginální suchosti. Naštěstí se vše dá řešit, ale jsou ženy, které trpí pocitem, že tyto problémy v očích partnerů snižují jejich atraktivitu. U mužů je zase citlivý problém s erekcí a sexuální výkonností. Bohužel je toto téma ve vztazích také často tabu. Dalším citlivým tématem je právě hemoroidální onemocnění, které trápí muže i ženy. Pokud se jedná o viditelný problém, je nepříjemný i z estetického hlediska. Vnitřní hemeroidy kromě zdravotních bolestivých komplikací znemožňují některé sexuální aktivity.

Co byste radila svým klientkám, které mají onemocnění, o němž nechtějí mluvit?
Ono to souvisí i s tím, jak se máme rády, či jak máme přijaté své tělo se vším, co k němu patří. Velký vliv má i výchova, zda nás naučili o citlivých tématech mluvit. Pro racionálně a prakticky nastavenou ženu asi nebude hemoroidální onemocnění tak vážným tématem. Často ho vnímá třeba jako něco, co se objevuje v těhotenství a mateřství v rámci poporodního stavu. Zároveň hraje roli i to, jestli má s partnerem zdravý vztah a cítí se být přijímána a milována i se svými nedostatky. Naopak pro perfekcionistické typy žen, jejichž hlavním tématem života je být absolutně dokonalá, je téma hemoroidálního onemocnění závažné. Dobré je, pokud ženy s choulostivým onemocněním mají blízkou duši, ať už matku nebo kamarádku, které se mohou svěřit. Bonusem může být i to, že mohou získat rady a zkušenosti, eventuelně i kontakty na odborníky. V každém případě je mnoho informací i na internetu, který odkazuje, v jakém zdravotnickém odvětví se konkrétní problémy řeší, a jakého odborníka je vhodné oslovit. Každé zanedbání zdravotního problému v pozdější době nese zbytečné komplikace.

Může tedy vést ignorace onemocnění až k patologickým situacím?
Ano, zanedbání vždy vede ke zhoršení až k chronicitě problému a dlouhodobý životní diskomfort ničí psychickou rovinu. A to se týká všech rovin našeho života, od vztahů, volnočasových aktivit i pracovních výkonů. Sebepéče by měla být naše priorita.

Děkujeme terapeutce Karin Emily za odpovědi.

62724c2b9e2dbobrazek.jpgBc. Karin Emily (Řeháková). Jsem psychoterapeutka, arteterapeutka a speciální pedagožka. Pracuji s dětmi i dospělými klienty.

Kromě své soukromé praxe se věnuji také lidem s roztroušenou sklerózou, a to především prostřednictvím RS Centra Neurologické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, s nímž spolupracuji od roku 2014.

Nabízím individuální, párovou i skupinovou psychoterapii, individuální i rodinnou arteterapii, výchovné poradenství, koučink či tematicky zaměřené semináře.