Jedním ze základních předpokladů, jak z tabuizovaného tématu udělat běžnější konverzaci, je edukace. Na společenské úrovni o intimních potížích mluvit, sdílet si informace o nemocech třeba přes sociální sítě a zbavovat je tím nálepky „tabu“. Je to jedna z cest, jak mohou nepříjemné debaty o nemocech proniknout z veřejné sféry i do obyčejného rozhovoru dvou lidí. 

640af961b9e71obrazek.jpg
Foto: Shutterstock

Nedostatek informací

Ve chvíli, kdy začne být v povědomí, že vaše trápení je mezi lidmi zcela běžné, bude snadnější o něm začít mluvit. Příkladů existuje celá řada. Například hemoroidálním onemocněním trpí v určitém věku každý druhý člověk. Lidé se za potíže s konečníkem zcela zbytečně stydí, a proto jim trvá podle průzkumu osmnáct měsíců, než se odhodlají jít s tímto problémem k lékaři. Stejně na tom jsou i muži s kvasinkovou infekcí, která se mylně přisuzuje pouze ženám. Také lidé se zápachem z úst, za kterým zdaleka nestojím jen nezájem o sebe a nedostatečná hygiena. 

Stydím se ti to říct… 

Právě z nedostatku informací a osvěty na dané téma pramení různé předsudky, fámy a mýty. Strach z odsouzení okolí je hlavní důvod, proč lidé o svých potížích nemluví a nechávají situace dojít až příliš daleko. „Každý člověk má přirozený strach z jakékoliv stigmatizace. Ta je v mysli spojena s negativními emocemi, nejistotou, která může být i příčinou řady osobních či sociálních omezení. Strach se projevuje ve větší míře u lidí s pesimistickým či úzkostným laděním. Právě u nich se nepřiměřeně zvyšují obavy z nebezpečí, očekávání komplikací, negativismus, zaměření na nemoc i léčbu,“ říká psycholožka a sexuoložka doc. PhDr. Dr.phil. Laura Janáčková, CSc., docentka klinické psychologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. 

Doplňuje, že nejhorší je, když člověk se svými obavami zůstane sám bez podpory blízkých či přátel. Někdy se stává, že ač lidé touží po blízkosti, nedokáží si o ni říci, nedokáží požádat o pomoc, nebo se dokonce tváří, že ji ani nepotřebují.  Důvodem může být strach z odmítnutí, ponížení, závislosti, jindy nechtějí obtěžovat či zatěžovat. Emocionální opora v průběhu nemoci má však zásadní vliv na její prožívání i zvládání. Podle psycholožky a sexuoložky Laury Janáčkové je řešení jednoduché, nebát se, říci si o pomoc. Konkrétní hlasité pojmenování strachu, potřeby či přání přináší psychickou úlevu nemocnému, dává naději, a možnost druhým být nápomocní, což i jim přináší uspokojení pramenící z altruistického chování.

Odkud pramení strach z lékařů?

Pokud se nechcete svěřit někomu blízkému, další možností je domluvit se s odborníkem. Jak ale odbourat stud, strach a rozmluvit se o nemocech a choulostivých záležitostech před lékařem a cizím člověkem? „Strach z lékařů, nemocí či různých medicínských zákroků pramení ze skutečnosti, že člověk své zdraví může ovlivnit jen do určité míry. S nemocí je často spojená jistá míra utrpení, bolesti a závislosti na okolí. Pacientům se zvýšenou mírou strachu bych doporučila, aby si našli zkušeného lékaře, kterému mohou důvěřovat. Obavy nemocného se sníží, pokud ví, že je v dobrých rukou specialisty, jenž využije všech svých znalostí a zkušeností k pomoci,“ vysvětluje docentka Laura Janáčková. 

640af8de3b6f0obrazek.jpg
Foto: Shutterstock

Co byste měli vědět?

Kvasinková infekce se netýká jen žen. Kvasinky žijí naprosto přirozeně na sliznicích dýchacích cest a v intimních partiích a tvoří zde důležitou mikroflóru. Při změně podmínek může dojít k rozmnožení kvasinek a k rozvinutí kvasinkové infekce, a to u žen i mužů. Každé pohlaví má trochu jiné projevy a příčiny, v mnoha směrech se však shodují.

Potíže s hemoroidy mívají občas skoro všichni. Hemoroidy jsou žilní pleteně, které uzavírají řitní otvor a zabraňují nechtěnému úniku stolice. Problémy nastávají, pokud se rozšíří, zvětší a začnou způsobovat svědění, pálení i nález pár kapek čerstvé krve. Nejčastější příčinou je zácpa způsobená nedostatkem vlákniny ve stravě, sedavým způsobem života a stresem. Při dnešním způsobu života není divu, že hemoroidálním onemocnění trpí 36 % lidí ve věku 18 a 40 let a mezi 41 a 60 lety je to dokonce 44 %1.  Rady a informace k onemocnění najdete na webu www.konectabu.cz. 

Za zápachem z úst může stát porucha trávení. Zápach z úst může být způsobený nedostatečnou hygienou (nemáte správný kartáček, odbýváte čištění atd.). Někdy za to může i porucha trávení zapříčiněná nerovnováhou prostředí a užíváním některých léků. Může jít o projev toho, že málo pijete, máte cukrovku, žaludeční vředy a mnoho dalších. 

Duševní onemocnění není slabost. To, co je v Čechách stále tabu, jsou duševní onemocnění. Úzkost, panická ataka, klinická deprese a další jsou přitom potíže, jimiž trpí trvale i krátkodobě asi pětina obyvatel. Pacienti kromě nemoci samotné čelí velkým předsudkům společnosti. Lidé trpící skutečnými depresemi, úzkostmi nebo fóbiemi vyžadují citlivý přístup, ne posměch a urážky. 

Pokud vás trápí intimní problém nebo zdravotní či duševní onemocnění, promluvte si s blízkou osobou nebo s odborníkem a pokuste se najít cestu, jak znovu vést plnohodnotný život.

Zdroj informací: www.konectabu.cz, tiskové informace, doc. PhDr. Dr.phil. Laura Janáčková, CSc.