Feline Lower Urinary Tract Disease (FLUTD) je onemocnění dolních cest močových u koček. Mezi nejčastěji se vyskytující klinické příznaky patří dysurie, hematurie, polakisurie a strangurie.

cat

Existuje mnoho příčin způsobující FLUTD:

 • Urolithiasis
 • Uretrální zátky
 • Uretritis
 • Infekční cystitis
 • Trauma
 • Neoplazie
 • Idiopatie
 • Další (anatomické abnormality, iatrogenní příčiny, neurogenní příčiny, onemocnění prostaty)   

Nejčastěji se onemocnění vyskytuje u jedinců ve stáří dvou až šesti let. I přes to, že většina případů FLUTD je idioptatická, existují rizikové faktory, které zvyšují pravděpodobnost výskytu tohoto onemocnění. Nejčastěji se s FLUTD setkáme u:

 • Kastrátů
 • Koček krmených pouze granulovanou stravou
 • Koček krmených velice často
 • Obézních koček
 • Koček s problematickým příjmem tekutin
 • Koček žijících trvale v bytě

Pokud se u kočky objeví FLUTD nebo urolitiáza, je jedním z klíčových faktorů, ovlivňujících správnou léčbu, výběr vhodné urinární diety. Co tedy musí tato dieta splňovat a jaké jsou klíčové nutriční faktory při zvládání FLUTD?

VODA

Suché krmivo obsahuje cca 10% vody, zatímco ve vlhkém krmivu je její obsah cca 72%. Proto mohou být konzervy a kapsičky vhodným řešením u pacientů s problematickým příjmem vody. Celkově, jedinci, kteří dostávají vlhké krmivo, nebo kombinaci vlhkého a suchého, mají vyšší příjem tekutin než kočky krmené pouze granulemi. Dále má na množství přijaté vody vliv i množství bílkovin obsažených v dietě.

Často využívaný přídavek soli za účelem zvýšení příjmu tekutin znamená pro postiženého jedince riziko progrese subklinického onemocnění ledvin a vzniku hypertenze a s tím související rozvoj srdečních onemocnění. Za bezpečný obsah sodíku se považuje hodnota maximálně 0,4 mg/kg.

pH moči

Z hlediska FLUTD (konkrétně urolitiázy) hraje pH významnou roli. Tato hodnota je snadno ovlivnitelná přijímanou dietou. Existuje řada potravin, které jsou schopny posouvat hodnotu pH do kyselé nebo naopak do zásadité oblasti.

pH moči je důležitým faktorem při tvorbě močových kamenů. Mezi nejčastěji se  vyskytující kameny u koček patří struvity a kalcium oxaláty. Struvity vznikají při zásaditém pH, zatímco kalcium oxaláty precipitují v kyselém prostředí.  Na základě současných výzkumů nebyl prokázán významný vliv pH moči na vznik jednotlivých urolitů, za předpokladu, že je hodnota pH udržována ve fyziologickém rozmezí, tj. 6,2-6,4.

Hořčík

Hořčík je stavebním prvkem struvitu (fosforečnan hořečnato-amonný). S jeho zvýšeným obsahem se můžeme setkat v mase, kostech nebo rybách. Je nezbytné, aby dieta určená k rozpouštění nebo prevenci návratu struvitů měla snížené množství tohoto prvku.

Fosfor

Tvoří další složkou struvitů. Pro jeho obsah v dietě pro pacienty s FLUTD platí stejná pravidla jako pro předchozí prvek.

Vápník

Je stavební prvkem kalcium oxalátů. Jeho zdrojem bývá potrava nebo různé doplňky s přídavkem vápníku. Vstřebávání a přenos vápníku je závislý na vitamínu D. Obsah by měl být kontrolovaný v dietách určených pro prevenci výskytu nebo návratu kalcium oxalátových kamenů.

Bílkoviny

Dieta bohatá na bílkoviny může ovlivňovat pH (snižuje pH) a hladinu fosforu v moči. Dále je zvyšováno vylučování vápníku a kyseliny močové. Tím může docházet k růstu koncentrace stavebních prvků jednotlivých urolitů.

Oxaláty

HillJejich zdrojem bývá vysoké množství cukru v dietě, čokoláda, řepa, špenát, brambory a další potraviny. Tyto suroviny se běžně v krmivech pro kočky nepoužívají. Oxaláty jsou součástí kalcium oxalátů.

Firma Hill´s nabízí dietní řešení pro pacienty s FLUTD.

Pro kočky s výskytem struvitů je vhodné podávat dietu Hill´sTMPrescription DietTMs/d, která je určena k rozpouštění těchto močových kamenů.

Pro jedince s výskytem FLUTD je určeno krmivo Hill´sTM Prescription DietTM c/d Multicare. Toto krmivo je vhodné pro zvládání všech příčin onemocnění dolních cest močových (mimo rozpouštění struvitů). Udržuje fyziologické pH moči a má kontrolované hladiny všech rizikových složek, které by se mohly podílet na vzniku močových kamenů u koček. Díky obsahu omega-3 mastných kyselina a antioxidantů zmírňuje klinické příznaky bolesti a zánětu u postižených jedinců.

MVDr. Sylva Havelková
Odborný poradce A-VET s.r.o.

Reklama