Celiakie, celiakální sprue, glutensensitivní enteropatie nebo glutenová enteropatie. Toto všechno jsou různé názvy pro jednu jedinou nemoc. Toto onemocnění je celoživotní a je způsobeno nesnášenlivostí lepku.

Příznaky této nemoci byly v odborné literatuře popsány už v 19. století, ale tehdy se o této chorobě téměř nic nevědělo. Lékaři nebyli schopni popsat její příčiny. Až v polovině 20. století holandský pediatr Wilhelm Karel Dick publikoval své poznatky o tom, jak příznivý vliv má na tyto nemocné vyloučení pšeničné a žitné mouky ze stravy.

Jak se onemocnění projevuje a co způsobuje?
Pokud člověk trpí nesnášenlivostí lepku, dochází jeho působením ke změně povrchu sliznice tenkého střeva, ze které mizí mikroklky a klky. V důsledku toho se povrch tenkého střeva snižuje, a tím se zmenšuje jeho schopnost trávit a vstřebávat živiny.

Typickými příznaky nesnášenlivosti lepku jsou plynatost, křeče, objemné mastné stolice či průjmy, pokles hmotnosti nebo únava. Nemoc se navíc může projevit nejrůznějšími kožními problémy.

U dětí se navíc projevuje celkové neprospívání, poruchy růstu nebo podvýživa. Dítě prospívá jen do doby, dokud nemá v potravě obsažen lepek. Po zařazení lepku je začne bolet bříško, které se časem nafoukne, objevují se průjmové stolice (páchnoucí a nápadně lesklé od nestráveného tuku), zvracení, časem dochází k chudokrevnosti a jiným potížím z nedostatku vitaminů a živin. Děti jsou mrzuté, nevydrží si hrát, v noci špatně spí.
Celiakie se u dětí objeví většinou po šestém měsíci věku až do 10 až 12 let.

Celiakie se může projevit ale až v dospělosti, většinou po třicátém roku. Kromě typických přiznaků dochází časem ke zvýšené kazivosti zubů, snížené chuti k jídlu, anémii, osteoporóze, bolestem kloubů, únavě a dokonce i k depresím.

Další formy nesnášenlivosti lepku
S nesnášenlivostí lepku souvisí ještě další dvě nemoci. Je to dermatitis herpetiformis (duhring). Tato nemoc je vzácnější než celiakie a nemocným vznikají na těle svědivé puchýřky podobné oparům. Stejně jako celiakie se může objevit kdykoliv během života. A také není stejně jako celiakie vyléčitelná, ale pouze při dodržování bezlepkové diety je pacient bez problémů.

U některých lidí se vyskytuje nesnášenlivost lepku bez poškození střevní sliznice. U těchto lidí se ale projevují potíže jako je nevolnost, průjmy, nadýmání, křeče, bolesti kloubů nebo třeba únava. Opět je na místě dodržování bezlepkové diety, menší množství lepku ve stravě je, na rozdíl od celiaků, tolerováno. 

Léčba celiakie
V současné době nelze celiaki vyléčit, a pokud se u někoho tato nemoc projeví, je nucen dodržovat přísnou bezlepkovou dietu po celý život. Po vyloučení lepku z potravy se střevní sliznice postupně dostává do normálního stavu jako u zdravého člověka. I poté je ale nutné dál dodržovat bezlepkovou dietu.


Internetové stránky pro celiaky:
http://www.coeliac.cz
http://www.bezlepkovadieta.cz
http://www.celiac.cz

Literatura pro celiaky:
Celiakie - Dieta bezlepková - MUDr. Pavel Kohout a Jaroslava Pavlíčková
Diety při onemocnění celiakií (nesnášenlivost lepku)
Praktická bezlepková kuchařka - Alexandra Koukolová

Příště: Bezlepková dieta

 

  

                           
Reklama