nemoc

Víte, jak je to s nemocemi z povolání? To je nemoc, kterou si člověk přivodí kvůli své práci, zněla by odpověď podle selského rozumu. Jenže jak je to s nemocemi z povolání doopravdy a kdo vám je může diagnostikovat? Jak se máte zachovat, když takovou nemoc máte? No, vidíte, otázek je spousta. Hledal jsem na ně odpovědi...

Definice a registr nemocí z povolání

Podle Nařízení vlády číslo 290/1995 Sb.z. jsou „nemoci z povolání nemoci, které vznikají nepříznivým působením chemických, fyzikálních, biologických a jiných škodlivých vlivů, pokud vznikly za podmínek uvedených v seznamu nemocí z povolání, který je přílohou tohoto nařízení. Nemocemi z povolání se také rozumí akutní průmyslové otravy.“

Státní zdravotní ústav vede pečlivý registr nemocí z povolání, viz odkaz níže...

Zajistit si tedy, zda náhodou moje nemoc nepatří mezi státem uznávané nemoci z povolání, není až tak těžké. Otázkou zůstává, zda je nemocí z povolání - to musí posoudit lékaři.

Jak postupovat, mám-li podezření, že trpím nemocí z povolání?

Jako správný postup bych (po prozkoumání dostupných materiálů) navrhoval zeptat se svého lékaře, zda nemůže moje nemoc mít souvislost s mým povoláním. Lékař by měl vyvodit závěr, a pokud dospěje k názoru, že to tak být může, postoupí celou věc středisku nemocí z povolání, které vydá posudek a jím...

... uzná nemoc z povolání. Stejnopis posudku potom zašle nejen vám (tedy osobě trpící nemocí z povolání), ale také zaměstnavateli a samozřejmě i příslušnému vašemu lékaři.

... neuzná nemoc z povolání. Stejnopis by se vám měl opět dostat do rukou.

Celý tento proces není limitován časem, záleží na okolnostech nemoci, které jsou k přezkoumání. Pokud středisko nemocí z povolání nemoc neuzná, můžete se ještě pokusit odvolat k vedoucím zdravotnického zařízení, které posudek vydalo. Rozhodnutí po podání odvolání by mělo být vyhotoveno do patnácti dnů.

Když naopak máte nemoc z povolání již uznanou, měli by se o ní všichni zainteresovaní dozvědět včas od střediska nemocí z povolání a zařídit se podle toho, aniž byste museli něco složitě obíhat.

Inu, za zeptání člověk nic nedá a může si tím v pravdě i zachránit zdraví!

Reklama