Nemoc šílených krav, neboli BSE – bovinní spongiformní encefalopatie – je prakticky zapomenuta. Nicméně stačí vzpomenout na konec devadesátých let, jak tato kauza plnila stránky novin. Přísná veterinární opatření však splnila účel.

Další případy onemocnění skotu touto zákeřnou nemocí prakticky nepřibývají, u nás byl například poslední pozitivní kus diagnostikován více než před rokem, a to předloni v prosinci.

Sice nelze vyloučit, že by se mohl nějaký ještě objevit, ale je to velmi málo pravděpodobné.
Staré ročníky krav, které se mohly ještě na konci devadesátých let nakazit, již prakticky naživu nejsou.

Proto také EU přistupuje ke zvýšení věkového limitu pro povinné vyšetřování. Samozřejmě za splnění náležitých podmínek, tj. monitoringu, povinného zákazu krmení masokostními moučkami apod. Nicméně i nadále se na jatkách z preventivních důvodů bude odstraňovat potenciálně riziková nervová tkáň a masokostní močky se i nadále nesmějí využívat ke krmení hospodářských zvířat.
Od roku 2001, kdy se u nás na BSE porážený a uhynulý skot vyšetřuje, bylo vyšetřeno k poslednímu dni roku 2008 celkem 1 363 926 kusů skotu a na toto množství bylo pozitivních pouze 28 kusů.