Maximální povolená rychlost je 50 km/h v obci, 100 km/h mimo obec a na dálnici bez omezení. Pouze ve spolkové zemí Brémy je na dálnici limit 120 km/h.

Řidič pomalu jedoucího vozidla musí umožnit předjetí rychlejšímu autu za ním tím, že ve vhodném místě zpomalí rychlost nebo zcela zastaví.

Hlídejte si při nočních cestách stav paliva v nádrži,  na dálnicích jsou pumpy často daleko od sebe a mimo dálnice nemají v drtivé většině otevřeno non-stop jako u nás.

Dálnice není pro osobní auta nijak zpoplatněna.

Je povolena hranice 0,5 promile alkoholu v krvi řidiče.

Pokuta za překročení rychlosti o 20 km/h se pohybuje od 35 EUR, za projetí na červenou od 50 EUR a za jízdu pod vlivem alkoholu nad povolený limit je pokuta od 250 EUR.

V současné době 11 německých měst omezila vjezd do svých center (např. Berlín, Hannover, Koln, Stuttgart atd.), vozidla musí mít zakoupenou známku v hodnotě 5-10 EUR, podle množství vypouštěných emisí (červená, žlutá nebo zelená nálepka). Nařízení se týká i aut registrovaných v zahraničí. Pokuta za porušení činí 40 EUR. Letos bude toto omezení platit již v 33 německých městech, od 1.srpna 2008 se připojí např. Brémy a od 1.října 2008 Mnichov. Nálepky lze koupit na německých STK po předložení dokladu o emisní kontrole vozidla.

Reklama