„Střevo je největším imunitním orgánem lidského těla. Nachází se v něm téměř 70 % imunitních buněk, které hrají klíčovou roli v tom, jak se pacient popere s nemocí, a jak se mu bude dařit po ní,“ vysvětlil MUDr. Pavel Frühauf, CSc., primář Oddělení dětské gastroenterologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. A jelikož jsou naše střeva oslabená hektickým životním stylem, stravováním či antibiotickou léčbou, je třeba jim navrátit rovnováhu pomocí kvalitních probiotik.
5f4f91baf08f6obrazek.png

Zelí a jogurt nestačí

Mnoho lidí žije v přesvědčení, že nejlepší probiotika jsou čistě přírodní, získaná z kysaných (fermentovaných) potravin. Jejich účinek je však omezen. „Jednou z nevýhod fermentovaných pokrmů je to, že většina mikroorganismů použitých při fermentaci není dostatečně charakterizovaná a popsaná. Na rozdíl od probiotických kultur použitých v léčivech, kde je jasné, jaké bakterie a s jakým účinkem byly použity,“ uvádí profesor Robert Hutkins z Univerzity of Nebraska, autor knihy Mikrobiologie a technologie fermentovaných potravin. Zdravý jídelníček je tedy vhodné obohatit kvalitními doplňky. Německým vývojářům se nyní podařilo vyvinout probiotikum Pro Em San s dosud nemyslitelnými 31 kmeny prospěšných bakterií. Dosavadní nejsinější probiotika na trhu přitom mívají okolo 12 kmenů, a běžně se v lékárnách prodávají přípravky s pouhými dvěma či třemi kmeny.

Lékařka: Široké spektrum kmenů je výhodnější

5f4f91f680077obrazek.pngKlíčových faktorů pro výběr kvalitních probiotik je více. Důležitá je kvalita vstupní suroviny a technologie výroby. Proto němečtí výrobci získávají Pro Em San šetrnou technologií z vlastních farem bakteriálních kultur. Velmi důležitým faktorem je zmíněný počet bakteriálních kmenů, a zároveň by měl preparát obsahovat kromě samotných probiotik i další důležité látky. „Samozřejmě je výhodné širší spektrum bakteriálních kmenů,“ říká dětská lékařka MUDr. Pavla Koželuhová. „Ještě důležitější je těmto bakteriím poskytnout vhodnou potravu ve formě prebiotik, eventuálně i postbiotik.“ (Postbiotika jsou biologicky aktivní látky, vzniklé působením prospěšných bakterií ve střevech procesem fermentace, které svým účinkem napodobují látky z mateřského mléka. Pomáhají oslabovat nepřátelské bakterie, čímž jsou nesmírně prospěšná pro imunitu.) Pro Em San proto obsahuje 31 kmenů převážně bifidobakterií a laktobacilů a 24 druhů bylinných extraktů. Aktivní mikroorganismy slouží k nastavení rovnováhy bakteriálního prostředí tlustého střeva a k podpoře regenerace a udržení zdraví střevní sliznice.

Raději silná než „individuální“

V souvislosti s informacemi o tzv. individuálních probiotikách nyní rezonuje v diskusích otázka, nakolik lze péči o střeva nastavit na míru. Kúra připravená podle analýzy vzorku mikrobiomu má však svá úskalí. „Mikrobiom se vlivem stravy a dalších faktorů rychle proměňuje. Zjednodušeně řečeno, v pondělí nám mohou chybět jiné kmeny než v pátek. Pokud by probiotika měla být skutečně na míru, musel by se namíchat pro jedno střevo každý týden jiný preparát,“ vysvětluje nutriční terapeutka Hana Lang. Důležitost počtu bakteriálních kmenů ve střevě přitom přirovnává k bohatství rostlinných kultur v krajině. „Pokud je les tvořen pouze jedním druhem stromu, například smrkovou monokulturou, život v něm chřadne, krajina neplní svou funkci, mizí živočichové i rostliny. Když se však přirozená pestrost porostu obnoví, krajina získává původní rovnováhu a život se vrací. Stejně platí, že čím bohatší spektrum bakteriálních kmenů dodáme střevu, tím lépe získá zpět svou přirozenou rovnováhu.“

Reklama