Před letními prázdninami většina rodin řeší otázku, kde budou děti v době, kdy rodiče nemají dovolenou. Je zřejmé, že pokud zůstává dítě v létě ve městě bez dozoru, je vystaveno rizikům a špatným vlivům městského prostředí. Naopak i relativně krátkodobý pobyt v přírodě mívá velmi dobrý vliv na jeho zdraví a psychiku. Schází-li v rodině někdo, u koho by dítě trávilo prázdniny (prarodiče, příbuzní na venkově apod.), nabízí se možnost letních táborů. Navíc v kolektivu ostatních dětí pod kontrolou zodpovědných vedoucích se dítě naučí mnoha tábornickým a společenským dovednostem, načerpá poznatky, které pak využije nejen ve škole, ale i v praktickém životě.

Pro každého však nemusí být účast jeho potomka na táboře levnou nebo snadnou záležitostí. Pořádat v dnešní době letní tábor pro děti může být někdy docela dobrý byznys. Avšak ne všechny letní dětské tábory pořádají prosperující podniky a agentury. Na trhu je mnoho charitativních či mládežnických organizací, které stále pořádají bezva tábory za dotované ceny.

Někteří zaměstnavatelé jsou navíc schopni vyplácet ze svých sociálních fondů nebo ze zisku příspěvky na dětskou rekreaci, aniž by zaměstnanec musel znovu tento příspěvek jakkoliv zdaňovat. Umožňuje to § 6 odst. 7 písm. d zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmu: „Od daně jsou dále osvobozeny: …d) nepeněžní plnění poskytovaná zaměstnavatelem z fondu kulturních a sociálních potřeb, ze sociálního fondu, ze zisku po zdanění a nebo na vrub výdajů, které nejsou výdaji (náklady) na dosažení, zajištění a udržení dalších příjmů.“ O tyto možnosti je třeba se zajímat přímo u Vašeho zaměstnavatele, neboť to je vždy jeho právo, nikoliv však povinnost!

Na letní tábor se dostanou i děti z nejchudších (nemajetných) rodin
Rodinám ve skutečné materiální nouzi mohou pomoci příslušné útvary sociální péče pověřených městských a obecních úřadů. Tyto orgány mohou rozhodnout o poskytnutí jednorázové peněžité dávky na úhradu mimořádných výdajů spojených s péčí o nezaopatřené děti. Těmito výdaji přitom mohou být i náklady na zaplacení prázdninového dětského tábora, resp. ve školním roce školy v přírodě.

Na státní pomoc ale není žádný automatický nárok. Zpravidla se týká jen rodin, jejichž příjem se pohybuje pod hranicí nebo na hranici životního minima. Každá žádost je pak úředníky pečlivě zvažována a peníze nejsou vyplaceny, dokud se sami nepřesvědčí o sociální potřebnosti rodiny, o tom, že rodiče nemohou při nejlepší vůli uhradit dítěti rekreaci z vlastních prostředků, zvláště že se nevyhýbají práci, ani si nedokáží nedostatečné příjmy zvýšit vlastním přičiněním. Zkoumají nejen příjmovou situaci domácnosti, ale také její majetkové poměry. Na rozdíl od kolegů zabývajících se dávkami státní sociální podpory (např. dětské přídavky) musejí být úředníci sociálních odborů při výplatě dávek sociální pomoci přísnější a detailně se zabývat zvlášť každým případem.


Tato zpráva je součástí poradní a informační služby, kterou poskytuje občanské sdružení Pionýr v rámci kampaně Opravdu dobrý tábor. Máte-li zájem se dozvědět více o problematice letních táborů, navštivte adresu www.dobrytabor.cz, kde je pro vás připravena řada praktických rad a informací. Pokud zde nenajdete odpověď na své dotazy, můžete využít uvedených kontaktů a předat je nám, rádi vám s nimi pomůžeme.
Reklama