V dnešní době už nejspíš nenajdete příliš mnoho lidí, kteří by někdy nenavštívili úřad práce.

V živých vzpomínkách mám chvíle, kdy jsem se s tamějšími úřednicemi setkala poprvé. Poslušně jsem vyplňovala všechny dotazníky, které mi předložily, chodila na domluvené schůzky v domluvený čas a pokaždé byla ráda, když jsem vše zvládla bez újmy skoro až na zdraví.  

Neměla jsem příliš štěstí na paní, která mi měla pomoci při hledání zaměstnání. Byla to asi o pět let starší slečna. Měla zřejmě pocit, že pracovat na úřadu práce na malém městě jí dovoluje mít nos nahoru. Chovala se proto vždy velmi arogantně a nemohla pochopit, když jsem odmítla se střední školou jít pracovat do masny. Byla jsem pro ni jen čárka ve statistice, kterou si chtěla co nejdříve odškrtnout.

Nevím, jaké máte zkušenosti s lidmi pracujícími na úřadech práce vy. Já osobně nepříliš pozitivní. Jakákoli moje otázka byla často nezodpovězena, a tak jsem si připadala, že jako pracující nemám žádná práva.

Zprostředkování rekvalifikace i vysvětlení zákonů

Se stále se měnícími zákony je občas pro obyčejného člověka složité orientovat se ve svých právech a povinnostech. Možná i politici mají určité povědomí o občasných nejasnostech ve vysvětlení zákonů, které lidé mají. Ministerstvo práce a sociálních věcí se rozhodlo minulý měsíc zřídit call centrum, ve kterém pracuje celkem čtrnáct pracovníků.

Ti by měli na dotazy odpovídat od pondělí do pátku od 8 do 20 hodin na telefonním čísle 844 844 803. Za hovor z pevné sítě zaplatí volající 1,53 Kč/min. vč. DPH. Cena hovoru z mobilní sítě činí 4,50 Kč/min. včetně DPH. Zájemci mohou své dotazy posílat také elektronickou cestou na e-mail callcentrum@mpsv.cz.

,,Lidé se mohou na call centrum obracet v případě, že budou potřebovat radu při zprostředkování zaměstnání, evidenci na úřadu práce, při vyplácení podpory v nezaměstnanosti nebo kvůli rekvalifikaci. K dispozici budou také informace z oblasti trhu práce či aktivní politiky zaměstnanosti," uvedla tisková mluvčí Ministerstva práce a sociálních věcí Kateřina Beránková.

Odpověď na více než 500 otázek

Telefonní linka se však netýká jen nezaměstnaných. ,,V případě, že se zaměstnanec dostane do situace, kdy mu jeho zaměstnavatel nevyplácí mzdu z důvodu platební neschopnosti, může se obrátit na pracovníky kontaktního centra a ti mu poradí, jak postupovat. Lidé se mohou na call centrum obracet také v případě, že budou potřebovat speciální poradenství, např. služby psychologa či jiných odborníků," dodala Beránková.

V budoucnu budou k dispozici také informace o volných pracovních místech či právní poradenství v rámci nového zákoníku práce. ,,Hlavním podpůrným nástrojem pro operátory je znalostní databáze více než 500 typických otázek a odpovědí, hierarchicky členěná dle témat. Databáze je indexována a umožňuje velmi rychlé vyhledávání dle klíčových slov," vysvětlila práci call centra Beránková.

"Pracovníci call centra odpovídají denně na cca 70 telefonických dotazů a cca 30 i více e-mailových dotazů. Očekáváme, že dotazů bude přibývat. V současné době se na call centrum obracejí např. studenti s dotazy v souvislosti s ukončením školní docházky," řekla nám Irena Dlesková z tiskového oddělení MPSV.

Zdroj: www.mpsv.cz

Reklama