NEW JERSEY - Někteří lidé vnímají bolest mnohem citlivěji než druzí. K tomuto závěru dospěl tým amerických vědců, který u sedmnácti dobrovolníků sledoval reakci na teplo.

Zatímco část skupiny při výzkumu označila teplotu 49 stupňů Celsia za velmi bolestivou, někteří cítili bolest jen velmi slabou.
S poukazem na poslední poznatky se vědci domnívají, že příčinou tohoto rozdílu není přenos informace do mozku. Ten byl totiž u všech zúčastněných podobný.

Důvodem je podle nich reakce mozku na bolest.
Svoji roli také sehrála předchozí zkušenost s bolestí i nálada dobrovolníků.

Vědci soudí, že má také velký význam to, čím byla bolest způsobena.