shutterstock-1686721561.jpg
Foto: Shutterstock

Přibližně před měsícem vydala Rada Sdružení ambulantních specialistů doporučení týkající se koronaviru. V něm vyzvala lékaře, aby zkrátili ordinační hodiny a v případě, že nemají dostatek ochranných pomůcek zavřeli ordinace úplně, popřípadě poskytovali jen telefonické konzultace.

Doporučení bylo vydáno v době, kdy nebyla situace na trhu s ochrannými prostředky vůbec jednoduchá. Zdravotní sestra Julie se ovšem domnívá, že ordinace zavřeli i lékaři, kteří k tomu neměli důvod a ochranné pomůcky mají.

„Chápu všeobecný strach, ale mám nějaké interní informace, které mi říkají, že hodně lékařů prostě jen využilo situaci k tomu, aby si udělali dovolenou Mají vydělané peníze, takže si teď zůstávají doma a pracují třeba na zahradě, místo toho, aby chodili do práce. Nemyslím tím samozřejmě všechny, chápu třeba, že neodrdinují někteří zubaři, protože potřebují respirátory FFP3, což bylo hodně nedostatkové zboží, ale někteří jiní by se měli chytnout za nos,“ tvrdí zdravotní sestra Julie. 

Ta se bojí zejména dvou věcí. Zaprvé toho, že po uklidnění situace nebudou jednotlivé ordinace zvládat nápor pacientů a také toho, že se zanedbá mnoho nemocí. „Zpozdí se odhalování různých smrtelných nemocí a taky se potom ze všeho zblázníme. U doktora budou větší fronty než obvykle. Mám z toho velké obavy,“ říká Julie. 

Podle předsedů tří lékařských sdružení je už situace na trhu s ochrannými pomůckami výrazně lepší a pacienti nemají odkládat návštěvy lékařů. Ve společném prohlášení Sdružení ambulantních specialistů ČR, České stomatologické komory a Sdružení soukromých gynekologů ČR vyzývají pacienty, „aby se, mají-li jakékoli potíže, neobávali s nimi oslovit lékaře a po konzultaci s ním se nebáli jej navštívit. Díky zajištěným ochranným pomůckám a nastavení protiepidemických režimů je valná většina lékařů všech odborností ve svých ambulancích a jsou připraveni vám pomoci. Neodkládejte tuto konsultaci a event. návštěvu na dobu, kdy odezní epidemie. To může být pozdě a vy v té době můžete mít již jen těžko řešitelné komplikace, kterým lze dnes předejít. V ambulancích jsme pro všechny pacienty se všemi diagnosami, kterými se ve svých odbornostech zabýváme. Nezanedbávejte screeningové a preventivní prohlídky, zeptejte se svého lékaře, zda a kdy je možné se k nim objednat.“

Reklama