Diagnóz rakoviny plic v Česku přibývá a platí to především u žen. Každý rok na toto onemocnění zemře přes pět tisíc lidí. Většinou těch, kteří k lékaři přijdou až ve stadiu, kdy už není možné nádor operovat. Člověk, který přijde k lékaři s rakovinou plic v prvním stadiu, má šedesátiprocentní šanci, že přežije. Ale u čtvrtého stadia, tedy když už nádor metastazuje do ostatních orgánů, se přežití rovná nule. Bohužel, na nádor v prvním stadiu se většinou přijde náhodou, protože onemocnění je dlouhou dobu bez projevů.

pl.jpg
Foto: Shutterstock

„V posledních letech je jenom pětina nalezených karcinomů ve stadiu I nebo II a největší zastoupení mají naopak pozdní stádia – zejména stadium IV,“ říká prof. MUDr. Martina Koziar Vašáková, Ph.D., přednostka Pneumologické kliniky 1. LF UK a FTN, předsedkyně ČPFS ČLS JEP. Podle ní je alarmující, že jen 15-20 % případů je zachyceno v méně pokročilém stádiu. Přispívá k tomu i fakt, že v Česku není zaveden systematický program časné detekce karcinomu plic. Proto ministerstvo zdravotnictví i pojišťovny vyslyšeli volání odborníků po jeho zavedení. Tedy zatím alespoň částečně.

Pilotní program je určen pro tu nejrizikovější skupinu. Primárně pro pacienty ve věku mezi 55 a 75 roky, kteří už minimálně 20 let vykouří alespoň 20 cigaret denně. Případně pro ty, kteří krabičku a více cigaret denně kouřili dlouhodobě v minulosti. Díky programu odborníci věří v záchyt časných stadií karcinomu plic až v 70 % případů.

Jak se do screeningu zapojit?

O programu by měly rizikové pacienty informovat praktičtí lékaři. Pokud to neudělají, požádejte je o vyšetření sama. Vaše první cesta pak povede k plicnímu lékaři (nepotřebujete žádanku, jít tam můžete rovnou). Ten se při kontrole zaměří i na jiné chronické plicní nemoci, zejména na chronickou obstrukční plicní nemoc (CHOPN) a na plicní fibrózy.

  • S CHOPN se v Česku dlouhodobě léčí asi 250 tisíc lidí a dalších 450 tisíc o ní neví.
  • Podle pneumologů vzniká asi 70 % plicních nádorů v souvislosti s chronickou obstrukční plicní nemocí.
  • V případě idiopatické plicní fibrózy, která se ve screeningových programech rakoviny plic vyskytuje přibližně u 1-2 % kuřáků středního a staršího věku, má také časný záchyt zásadní význam pro časnou léčbu a prodloužení života nemocných. A i tato nemoc je spojena s častějším výskytem rakoviny plic.

Po základním vyšetření vás plicní lékař odešle do specializovaného centra na screeningové nízkodávkové CT vyšetření plic do akreditovaného radiologického pracoviště. Těch je po celém Česku zatím 13. Jejich seznam naleznete například na webu Prevence pro plíce.
 
„Naším cílem je dostat pacienty i ze vzdálenějších regionů na větší pracoviště, kde se jim dostane kvalitní diagnostiky a centrové, systémové péče a léčby. Mechanismus posouvání pacienta zdravotním systémem nesmí být stresující, aby lidé byli ochotni přijet do jiného města a dostali to nejlepší, co tady je. Jenom u nás v Praze je minimálně polovina onkologických pacientů z jiných oblastí. V Česku je onkologická péče na vysoké úrovni. A co tady hradí zdravotní pojišťovny, je naprostá rarita ve srovnání se zahraničím,“ vysvětluje doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA, předsedkyně České onkologické společnosti ČLS JEP.

Zdroj informací: Prevence pro plíce, Ministerstvo zdravotnictví ČR, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Česká onkologická společnost ČLS JEP

Čtěte také: