cervarixNěkteré české zdravotní pojišťovny do svých preventivních programů zařadily finanční příspěvky na očkování proti rakovině děložního čípku. Tím se toto očkování stává dostupnější i pro dívky a ženy starší 14 let, na které se nevztahuje nově zavedené očkování hrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Získání finanční podpory je mnohdy podmíněno aplikací všech tří dávek do konce roku 2012. První dávku by tedy měly zájemkyně absolvovat co nejdříve.

Od dubna letošního roku mají 13leté dívky očkování proti rakovině děložního čípku hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. České zdravotní pojišťovny nezapomněly ani na dívky a ženy starší 14 let. Díky finančním příspěvkům se pro ně toto očkování stává dostupnější. Běžná cena vakcíny Cervarix ještě v loňském roce činila 8 100 Kč, po zavedení hrazené vakcinace pro 13leté se cena očkovací látky snížila pro všechny na 5 490 Kč za celé očkovací schéma (tři dávky). V tomto období na ni navíc zdravotní pojišťovny přispívají až několik tisíc korun.

Výše příspěvku i věkové rozhraní dívek, kterým je akce určena, se u jednotlivých pojišťoven liší. Dívky a jejich rodiče by se na přesné podmínky měli informovat na pobočce nebo internetových stránkách své zdravotní pojišťovny.

Všeobecná zdravotní pojišťovna 14 - 25 let včetně začátek akce v průběhu června 1 000 Kč
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna do 25 let včetně první dávka do 30. 6. 1 000 Kč (sdružený příspěvek až 2x 1 500 Kč)
Oborová zdravotní pojišťovna 14 - 25 let včetně 15. 5. 2012 – 31. 3. 2013 1 000 Kč
Vojenská zdravotní pojišťovna 14 - 19 let včetně alespoň 1 dávka očkování musí být aplikována v r. 2012 2 500 Kč
Zdravotní pojišťovna
METAL-ALIANCE
14 - 18 let první dávka do 30. 6. 2 000 Kč – 4 000 Kč
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR 12, 14 - 25 let včetně první dávka 1. 4. 2012 – 30. 9. 2012 1 250 Kč
Revírní bratrská pokladna - zdravotní pojišťovna 12 - 30 let včetně první dávka do 30. 6. 4 000 Kč
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda 12 - 18 let včetně první dávka do 30. 6. až 5 000 Kč

Léčivý přípravek Cervarix je vakcína určená k prevenci přednádorových změn a rakoviny děložního čípku, které jsou vyvolané určitými, vysoce rizikovými HPV typy. Před použitím si pečlivě přečtěte příbalový leták a poraďte se se svým očkujícím lékařem.

V případě aplikace očkování před zahájením pohlavního života, poskytuje vakcína Cervarix 93% ochranu proti pokročilým změnám na děložním čípku a jejich rozvoji v rakovinu děložního čípku bez ohledu na typ HPV viru (účinnost 93 % se vztahuje k těžkým přednádorovým změnám, které jsou posledním předstupněm před rakovinou děložního čípku).

Vakcína Cervarix má registraci ve 117 zemích světa a od uvedení na trh již bylo aplikováno 30 milionů dávek. Očkovací látka obsahuje viru podobné neinfekční částice, které nemohou vyvolat samotné onemocnění.

cervarix

Reklama