Je to prostě peklo. Čekáte, až vám číšník přinese objednané kafe či jídlo, a ani si raději nesundáte kabát. V místnosti je prostě chladno. A to přitom nejste žádná zimomořivka. Sdružení obrany spotřebitelů (SOS) v posledních týdnech evidovalo řadu podobných stížností.

Ještě obvyklejším příkladem je čekání na vlak či mrznutí v jeho kupé. Jedete-li daleko, je to pak opravdu utrpení. Můžete s tím něco dělat?

Co na to Hlavní hygienik ČR Michael Vít?

Jaká teplota musí být v mrazivém období v restauracích, čekárnách v nemocnicích, na nádraží a v jiných zařízeních, která slouží veřejnosti?
Pokud jde o pobytové místnosti, tedy místnosti, které nejsou určeny k trvalému bydlení, měly by být zajištěny přípustné mikroklimatické podmínky, s výjimkou mimořádně chladných nebo mimořádně teplých dnů. Za mimořádně chladný den se považuje den, kdy nejnižší teplota venkovního vzduchu dosáhla hodnoty nižší než -15 °C. Za mimořádně teplý den se považuje den, kdy nejvyšší teplota venkovního vzduchu dosáhla hodnoty vyšší než 30 °C. S výjimkou staveb pro obchod a výstavišť je v chladném období roku požadována teplota plus minus 22 °C.  V čekárnách nádraží je požadována teplota minimálně 20 °C.

Jaká teplota musí být v zimním období v dopravních prostředcích a ve vlaku?
Pokud jde o vlaky, teplotu uvnitř souprav pro cestující žádný právní předpis neřeší. Pracovníci ČD se řídí pouze interním doporučením, podle kterého by měla být každá souprava na počátku cesty vytopena na teplotu min. 18 °C. Toto doporučení nemá právní závaznost a není vymahatelné.

Co může člověk udělat, pokud není spokojen s teplotou vzduchu v restauracích a nebo čekárnách?
Případnou stížnost ohledně teploty prostředí by měl spotřebitel směřovat přímo na provozovatele zařízení případně na místně příslušný stavební úřad.

(odpovědi byly redakčně kráceny)

Jaká teplota je doporučována doma a ve škole

 v obytných místnostech je vhodná teplota 18 až 22 °C.

► 
ve školách má být minimálně 19 °C, a pokud klesne pod 16 °C, tak musí být přerušena výuka. To samé platí v případě, že ve třech dnech po sobě teplota klesne pod 18 °C.

Mrzla jste v poslední době v restauraci, čekárně či někde jinde?