Kdyby někdo sepsal bestiář současnosti, místo jistě nikoliv bezvýznamné by v něm zaujímal úřední šiml. Ba možná by byl označen dokonce za netvora z nejstrašlivějších. Byť bychom se totiž z jeho jména mohli domnívat, že se jedná o lichokopytníka, patří svou přirozeností k hydrám. Nenechme se mýlit tvrzením, že tyto mnohohlavé příbuzné ještěrek již dávno vyhynuly. Jedna z nich na nás číhá takřka za každým rohem. A na rozdíl od oněch drobných tvorečků jí nedorůstá ocásek, ale hlavy.

Strašlivou vlastností úředního šimla však není jen praktická nesmrtelnost, neúnavnost a přes množství hlav, jimiž oplývá, bezhlavá tupost, ale také schopnosti nekromatské – postaru nigromantské. Pokud se neorientujete v praktikách magických, objasním vám, čím je takový nigromat nebezpečný – dokáže totiž mrtvé přivádět zpět k životu, ale ne k dobrému, silami léčivými, nýbrž mocí zlou – pod jeho vládou pak po světě korzují různí umrlci, zombie a jiné obludnosti.

A právě tváří v tvář této temné moci úředního šimla jsem včera stanula. A nebyl to, jak by snad mohl čtenář předpokládat, úřední šiml státní, ale relativně nově zrozený úřední šiml v neziskovém sektoru. Ale začněme od počátku.

Bezmála před rokem se mi dostala do péče jedna nevelká a poněkud neduživá, leč stále funkční občanská poradna. Lidé do ní chodívali rádi a nejen laskavého slova, ale i nějaké té dobré rady se jim obvykle dostalo. Pak se však dostal ke slovu nový sociální zákon, občanská poradna byla shledána zbytečnou a finance jí nebyly poskytnuty. Protože jsme však doufali, že v odvolacím řízení přece jen svou užitečnost prokážeme, nechtěli jsme se vzdát. Tři měsíce jsme se protloukali prakticky bez prostředků. Peníze nepřišly, a ač lidé mohou pracovat zadarmo, počítače nikoliv, voda sama od sebe také už dávno neteče, a tak jsme naši ubohou poradnu koncem března milosrdně utratili. Do konce dubna jsme pak sepsali veškeré náležitosti a nebožku pochovali. Jenže...

Jenže uplynul sotva měsíc, a ubohá se s kvílením drala ven z hrobu, oči prolezlé červy, prsty zahnuté v spáry, hnána nigromantskými výkřiky: „Nevyplnili jste formulář 6 A!“ Co na tom, že formulář 6 A v době skonu dotyčné ještě nebyl v platnosti, to černokněžníka nezajímalo. I vyplnili jsme onen cár papíru, vykropili hrob svěcenou vodou a upokojeni ulehli ke spánku.

„Neposlali jste účetní středisko!“ povolal opět mrtvou z hrobu nigromant. Zombie za námi vyrazila potácivým krokem. „Já ale vedla bankovní knihu, ne účetní středisko, a tu jsem poslala,“ hájila se marně naše účetní. Mrtvá neulehla, dokud jsme bankovní knihu nepřejmenovali na účetní středisko. Inu, slova mají stále magickou sílu.

„Vyplnili jste špatně výkazy práce!“ nedal však nebožce pokoje ten zloduch... A tak se to vleklo až do nedávna. Až včera jsme opět popadli šanony, osikové kolíky a motorové pily a pokusili se definitivně odeslat naši poradnu na věčnost. Budiž jí země tak těžká, jak jen to jde, nejlépe betonová. A jestli se i přes to vyhrabe na povrch, chopíme se opět oněch nástrojů, a utneme zlo u kořene. Nastane pražský masakr motorovou pilou.

Jaké jsou Vaše zkušenosti s úředním šimlem? Zvládáte vyplnit formuláře levou zadní, nebo si jich už rovnou berete víc s tím, že je budete opravovat? Žádala jste někdy o něco na úřadě? Podávala daňové přiznání? Usilovala o sociální dávky? Jak Vám to šlo? Máte nějakou osvědčenou zbraň na úředního šimla? Potkala jste jiné úřední šimly než toho státního?

Reklama