ta.jpg
Foto: Shutterstock

BERAN (21. 3. - 20. 4.)

Berani neradi mluví do větru a co řeknou, taky splní. Jsou přímí a upřímní, někdy až moc. Bez okolků řeknou, co si myslí, komunikace jim v tomto směru nedělá žádný problém. Ne každý má však povahu na to, aby beraní přímost emočně zvládl (což ovšem typický Beran nikdy neřeší). Mají dar řeči, komunikují bez zábran a zakládají si na tom, aby z žádné situace nevyšli jako hlupáci. Narazí-li na člověka, který je na jejich vkus v komunikaci příliš pomalý, obvykle se projeví (pro Berany typická) netrpělivost. V takových chvílích buď ztrácejí koncentraci, případně mohou mít tendenci dokončovat věty a myšlenky za druhého.

BÝK (21. 4. - 21. 5.)

Typický Býk platí za bystrého pozorovatele, který méně mluví, o to víc se ale dozví. Konverzace s ním se mnohdy na první pohled jeví jako obtížná, protože býčí komunikační nasazení často nebývá valné. Býk odpovídá stručně, nicméně laskavě, dokáže pochválit i ocenit druhého. Co řekne, mívá obvykle hlavu a patu, a pokud se nějak intenzivněji verbálně projeví, musí si být zcela jist tím, co prohlašuje. Věci promýšlí a zbytečně – ani slovně – nehazarduje. Své okolí bedlivě sleduje, všímá si detailů, a proto, když se do konverzace přeci jen pustí, dokáže trefně odtušit, jak to či ono druhému sdělit. Býk je nenápadný, nicméně skvělý taktik, který přesně ví, co říká.

BLÍŽENCI (22. 5. - 21. 6.)

Blíženci disponují skvělou vyjadřovací schopností. Komunikují často a rádi, na dlouhé rozhovory hlubšího charakteru ovšem nemají dostatek znalostí ani koncentrace. Rádi odbíhají od jednotlivých témat k dalším, jsou bystří a rychlí, na druhé ovšem někdy mohou působit poněkud roztržitě. Člověk se během rozhovoru s Blížencem lehce ztratí a následně obtížně hledá nit. Blíženci mají skvělý přehled, dokážou nakousnout řadu témat a naoko informovaně o nich pohovořit. Do podrobností se nicméně raději nepouštějí, tam ztrácejí pevnou půdu pod nohama, protože obvykle nemají trpělivost proniknout v té či oné problematice více do hloubky. Šikovně kličkují po povrchu a přesně vědí, kam až mohou zajít.

RAK (22. 6. - 22. 7.)

Raci nebývají zvlášť velké mluvky. Mnohem raději naslouchají, než aby sami hovořili. Jsou tichými a chápavými společníky a častokrát fungují jako trpělivé vrby. Vždy se soustřeďují na toho, kdo s nimi hovoří, věnují dotyčnému veškerou pozornost a jsou mu plně k dispozici. Bývají soucitní a pečující, proto v ostatních budí značnou důvěru. Pro své přátele jsou tu vždy – připraveni je vyslechnout a utěšit. A pokud už něco řeknou, obvykle jemně, ale trefně pojmenují situaci a dokážou poradit zcela neinvazivním stylem. Díky vysoké míře empatie odtuší, jak s druhým hovořit. Aby nezasáhli jeho city, přesně volí slovník a způsob komunikace. Mít Raka za přítele bývá výhra, protože se  můžete spolehnout na to, že je tady pro vás vždy, kdykoli potřebujete s někým mluvit a svěřit se.

LEV (23. 7. - 22. 8.)

Lvi patří mezi skvělé mluvčí – komunikace je jim vlastní. Dokážou trefně pojmenovat problém a disponují vynikajícími vyjadřovacími schopnostmi. Jejich projev bývá logický a silný, Lvi pokaždé budí dojem, že přesně vědí, o čem hovoří (přestože to není pokaždé pravda). Mají chytlavý styl, střídají tón hlasu, projevují emoce. Umějí vzbudit pozornost a také si ji udržet. Díky své lví povaze potřebují zpětnou vazbu, ideálně v superlativech. Uznání druhých je pro ně zásadní, chtějí být vidět a prosadit se. Za svým názorem si stojí a jsou ochotni o tématu horečnatě diskutovat, aby ostatní přesvědčili o své pravdě. To s jim i často daří, protože kromě skvělé verbální komunikace mají k dispozici i nemalé osobní kouzlo.

PANNA (23. 8. - 22. 9.)

Panna patří k lehce kontroverzním znamením, alespoň pokud jde o komunikaci. Jde o velmi logické a analytické jedince, kteří rádi přicházejí věcem na kloub. Mívají značně kritické oko a nadšeně vítají každého, kdo se na problematiku dokáže podívat podobným způsobem. V tom případě – na první pohled rezervované Panny – roztávají a pouští se s dotyčným do vášnivé diskuze. Takové rozhovory pak mohou trvat desítky minut, dávají smysl a přinášejí logický závěr. Úskalím lidí ve znamení Panny bývá tendence řešit problémy za druhé. Oslovují své přátele a vnucují jim svůj pohled a cestu ven, ačkoli vlastní problémy zvládnuté nemají. Málokomu se nicméně Panny otevřou a se svými slabinami se svěřují jen zcela výjimečně.

VÁHY (23. 9. - 23. 10.)

Váhy si zakládají na stylu konverzace podobně, jako na svém (obvykle dokonalém) zevnějšku. Rády mluví, vůči ostatním jsou přátelské a vstřícné. Vystupují otevřeně a často dávají najevo pochopení a toleranci, přestože to ne vždy myslí zcela upřímně. Usilují o životní rovnováhu, někdy až příliš. To se odráží také ve formě komunikace – touží dávat na odiv svou vyrovnanost ve všech oblastech života. O rozhovorech s druhými velmi přemýšlejí a je pro ně důležité, jak vystupují. Občas jim proto chybí spontánnost, protože ta se nedá předem natrénovat. Konverzace mívají kouzlo nepředvídatelnosti, což právě Váhám občas kouzelné vůbec nepřipadá.

ŠTÍR (24. 10. - 22. 11.)

Rozhovory s lidmi ve znamení Štíra mívají říz a pro mnohé může jít o vskutku nevšední zážitek. Štíři neradi chodí kolem horké kaše a stav věcí nijak nepřikrášlují. Bývají syrově upřímní a nezdráhají se otevírat kontroverzní témata. To, okolo čeho chodí ostatní po špičkách, Štíři naopak touží prodiskutovat. Nejsou nicméně ochotni bavit se s každým – k diskusím podobného typu si vybírají jen nejbližší přátele, případně rodinu. Dokážou se rozvášnit a konverzaci vystupňovat až do ohnivých emocí. Nechtějí se však hádat a prosazovat svou pravdu – stojí o skutečný dialog a zajímá je názor ostatních. Jsou ovšem natolik vášnivými diskutéry, že tento typ rozhovorů může občas pro druhého být až na hraně snesitelnosti.

STŘELEC (23. 11. - 21. 12.)

Lidé ve znamení Střelce milují dlouhé rozhovory. Diskutují zapáleně a upřímně řeknou, co si myslí. Nejsou nicméně vůbec útoční a své vášně neprojevují tak silně jako předchozí Štíři. Střelci disponují výrazným smyslem pro spravedlnost a čestné jednání a neváhají se postavit za dobrou věc. Lidé si s nimi rádi povídají pro jejích přátelskou povahu a nestrojenou starostlivost. Střelci dokážou nadchnout druhé téměř pro cokoli, rozhovory s nimi bývají strhující a podnětné. Úskalím jejich povahy je ale příliš bujná fantazie, což se příležitostně promítá i do konverzací. Ty následně mohou být sice vzrušující, ale také plné neuskutečnitelných slibů a přibarvených verzí reality, přestože to vůbec nekoresponduje s jejich původním záměrem.

KOZOROH (22. 12. - 20. 1.)

Kozorozi – podobně jako Panny – svá slova nejprve dobře zanalyzují, než je vypustí z úst. Promyšleně skládají větu za větou, aby snad nepůsobili hloupě. Fakta potřebují mít podložena, na případné otázky k tématu musejí být dobře připraveni. Necítí-li se pevní v kramflecích, raději se do diskuse vůbec nepouštějí a volí mlčení. Neradi tlachají o ničem, nesnáší mělké rozhovory a před lidmi, se kterými necítí souznění, raději utečou. Najít spřízněnou duši k hlubším rozhovorům je pro Kozorohy složité – brání jim jejich přirozená nedůvěra a strach z vlastní zranitelnosti. Obvykle se nesvěřují a velmi dlouho trvá, než se někomu opravdu otevřou. Protože působí naoko chladně, obvykle nebývají ani vrbami pro druhé; Kozorozi jsou mnohdy docela tvrdý komunikační oříšek.

VODNÁŘ (21. 1. - 20. 2.)

Vodnáři patří k lidem, se kterými je radost hovořit. Jsou přátelští, pohotoví a upřímní. Jejich nespornou výhodou je schopnost objektivního zhodnocení situace, ať jde o (pro druhé) jakkoli choulostivou záležitost. Disponují uměním nahlížet na věci z více úhlů, dokážou pochopit i zdánlivě nepochopitelné jednání. Neodsuzují, nehodnotí a obvykle zůstávají nestranní. O trochu jinak se však chovají v osobních vtazích a v partnerství. Tady se jejich způsob komunikace liší – Vodnáři mívají přirozené nutkání být pro druhého autoritou. Potřebují cítit uznání a inklinují k přesvědčování svých blízkých o vlastní pravdě. Drží se toho, co znají, a snaží se přimět druhé, aby se na záležitost podívali z jejich vodnářského úhlu.

RYBY (21. 2. – 20. 3.)

Ryby obecně patří k velmi nepředvídatelným znamením – a platí to i v rámci komunikace. Nemohou za to, protože mívají často co dělat samy se sebou. Proto jsou i konverzace s nimi naprosto rozdílné. Jednou vystupují přátelsky a mile, jsou empatické a citlivé vůči emocím druhého člověka. Poradí, utěší, nabídnou náruč i rameno. Během okamžiku se ovšem může situace změnit a dosud něžná bytost se projeví jako hulvát s destruktivními sklony. Veškeré ohledy jdou pak stranou a druhý jen žasne. Rameno už není k dispozici a pochopení je fuč. Komunikační úroveň Ryb má ovšem značný potenciál se vylepšit; je ale třeba zůstat nohama pevně na zemi a najít účinný ventil k uvolnění často nezpracovaných emocí.

Čtěte také:

Zdroj: yourtango.com

Reklama