Ano, tušíte správně! Jedná se skutečně o Jitku ze Svinibrodu. Když už jsme tu před týdnem propírali selku Boženu a především „její uhrančivé oči“, logicky se její snacha nabízí. Stejně jako v případě kněžny Boženy, ani v tomto případě nemusí být ovšem vše tak, jak se povídá…

Jedenácté století bylo skutečně obdobím krutých bojů o moc a do této doby přišel na svět – jako spása Přemyslovců – Břetislav, jediný syn knížete Oldřicha. Kdy to přesně bylo, nevíme, nicméně jeho milostný příběh s Jitkou (či Juditou) zpracoval jak Kosmas, tak i Dalimil či další kronikáři. A i později byla tato romance mnohokrát ztvárněna literárně, hudebně i výtvarně.

Únos Jitky ze Svinibrodu

Únos Jitky ze Svinibrodu

A že se Břetislav rodičům skutečně povedl! Bývá líčen jako urostlý krásný muž, navíc statečný i moudrý. Už v raném mládí se stal neohroženým bojovníkem, což se mu později hodilo. Zbývalo snad jen jedno jediné – dobře ho oženit. To žil ještě jeho otec Oldřich – ne jak se někde mylně píše, že ženitbu začal Břetislav řešit, až usedl sám po smrti otce na trůn. Určitě se synovi snažil poradit. Jako budoucí panovník mohl být Břetislav docela slibnou partií. Měl jen jedinou vadu na kráse. Matku Boženu! Tuto degradaci bylo nutné zmírnit výběrem vhodné nevěsty.

Tou vyvolenou byla Jitka, ta naopak měla původ prvotřídní.  Kdy se narodila, není jasné. V Kosmově kronice je líčena coby patnáctiletá, jinde se zase hovoří, že byla dokonce starší než Břetislav. Toto tvrzení ale historikové poslední dobou vyvracejí a mají zato, že byli Břetislav a Jitka přibližně stejného věku. Jitka byla dcerou bavorského velmože Jindřicha ze Schweinfurtu neboli Svinibrodu, který už v době únosu nežil. Mylně bývá vydáván za Jitčina otce Ota Bílý, to byl ovšem její bratr. Ve svinibrodském klášteře se nepřipravovala na kariéru jeptišky, jak bychom předpokládali. Byla sirotek, a tak se vlastně v klidném rodinném prostředí vzdělávala a čekala na případného ženicha.

Únos2Břetislav se nakonec rozhodl pro únos. Asi tušil, že by námluvy mohly ztroskotat na jeho původu. Téměř s určitostí o tom byl zpraven Břetislavův otec, možná to i sám inicioval. Získání životní partnerky únosem nebylo zrovna obvyklé mezi šlechtou ve střední Evropě, i když objevují se i názory jiné (podle těch to prý byl staroslovanský zvyk …). V každém případě to obecně bylo docela riskantní. Únosce býval potrestán a většinou z toho nejlíp nevyšla ani unesená.

Jenže jak to bylo v případě Jitky? Šlo prý o předem domluvenou akci. Žádná odveta se nekonala. Břetislav nebyl ani potrestán, ba ani souzen. Jitka se nemusela vrátit jako zneuctěná do kláštera. Možná na počátku bylo největším problémem to, aby Břetislav náhodou neunesl někoho jiného. Aby se nespletl, Jitku totiž do té doby neznal…

Břetislav se inkognito dostal do kláštera, kde požádal o nocleh. Většinu své družiny nechal ve stanech před klášterem. Jitka se prý vůbec nebránila, nejspíš byla se vším obeznámena, i když vše bylo drženo v tajnosti. Břetislavovi se pak s Jitkou v náručí podařilo zdolat i největší nástrahu - řetěz na bráně. A pak už s několika věrnými prchal za svým otcem, aby jemu i matce Boženě představil svou nevěstu. Následná svatba vlastně zbavila Jitku hříchu a vrátila jí čest. Málokterý únos skončil tak šťastně. Vlastně jen pro dva hlavní protagonisty. Hůř dopadli bojovníci z Břetislavovy družiny. Než stačili opustit stany před klášterem, byli pobiti a strašným způsobem zmrzačeni.

Brzy po svatbě poslal kníže Oldřich dvojici na Moravu, kde byl Břetislav údělným knížetem. Krásná Jitka se stala Břetislavovou milující celoživotní partnerkou. Musela to být silná žena. Šťastné manželství bylo obdařeno minimálně pěti syny, jejichž jména jsou známá, ale hovoří se i o sedmi dětech. Ani to nemusí být konečné číslo. Dětí mohlo být ve skutečnosti ještě víc, protože dětská úmrtnost byla obrovská. První syn a nástupce Spytihněv se totiž narodil až deset let po únosu. Možná tedy nemusel být Jitčiným prvním dítětem, ale prvním přeživším synem. Taky se nevzpomínají žádné dcery. Početné potomstvo ale znamenalo do budoucna velké problémy. Najednou bylo zase příliš mnoho adeptů na knížecí trůn…

Film

Televizní zpracování příběhu s Eliškou Balzerovou a Břetislavem Slováčkem (příhodně vybráno) v titulních rolích

Když nečekaně v roce 1055 zemřel kníže Břetislav, byla prý Jitka vlastním synem Spytihněvem vyhnána z Čech a poslední tři roky svého života strávila v Uhrách. Tak to aspoň napsal ve své kronice Kosmas. Podle nejnovějších historických výzkumů je to prý ale jen Kosmova pomluva. V každém případě je Jitka pochována v chrámu svatého Víta v Praze vedle svého manžela…

V seriálu o významných ženách jste si mohli tak přečíst:

Reklama