Navzdory řečem mravokárců, navzdory křesťanskému učení, navzdory svým slibům žili mnozí vysoce postavení duchovní renesance se svými milenkami zcela veřejně, hlásili se ke svým nelegitimním dětem a zajišťovali jim výhodné církevní i světské posty. Rodrigo Lanzol de Borja, po přestěhování do Itálie de Borgia, arcibiskup ve Valencii a budoucí papež Alexandr VI., nebyl výjimkou. Naopak, on ve skandálním počínání přímo vynikal.

Dcera kardinála
Když se roku 1480 narodila jeho dlouholeté milence Rose Vanozze dei Cattanei dcerka pojmenovaná Lucrezia, okamžitě ji začlenil do svých politických plánů, stejně jako ostatní děti ze stejného lože, především syna Cesareho. Maličkou Lucrezii nevychovávala záletná matka - ostatně historici se přou o to, jestli byly všechny její děti potomky kardinála Borgii, on je ovšem všechny za své uznal. Dívce se dostalo výborného vzdělání a byla prý zasvěcena i do všech tajů rozkoše. Už jako mladá proslula svou krásou - bělostná pleť, zlaté vlnité vlasy a drobná postava jí dodávaly vzhled anděla, když předsedala plesům a neřestným zábavám.
 
Impotentní manžel?
Když bylo Lucrezii jedenáct let, zasnoubil ji otec se španělským šlechticem donem Gasparem d'Aversa, když se však po smrti papeže Innocence VIII. sám stal papežem, nebyl již tento sňatek vhodným, a tak zasnoubení zrušil, stejně jako už jedno předchozí, a provdal, či spíše prodal Lucrezii hraběti Giovannimu Sforzovi z Pesary. Manželé spolu skoro nežili. Není známo, jestli byla Lucrezia s tímto uspořádáním věcí spokojena, rozhodně však spokojený nebyl její otec a především bratr Cesare, který prý s Lucrezií udržoval incestní poměr. Po zhoršení politických vztahů se Sforzou se papež rozhodl manželství zrušit s tím, že nebylo naplněno, protože manžel je impotentní. Giovanni se marně nařčení bránil - dokonce měl být zabit, ale Lucrezia ho varovala, a tak unikl - nakonec se vzdal a podepsal prohlášení, v němž nenaplněnost sňatku potvrdil.

Spor o dítě
Mezi tím se Lucrezia bláznivě zamilovala do Pedra Caldése a otěhotněla s ním. Cesare ovšem nelenil a nejprve mladíka napadl a zranil, pak ho dal uvěznit a nakonec hodit do Tibery. Lucreziino dítě prohlásil za vlastní, ačkoliv v tajné bule se k němu přiznal dokonce sám papež - o tom, že má Lucrezia poměr s bratrem i s otcem už nikdo nepochyboval. Přesto byla v prosinci roku 1497 ve Vatikánu prohlášena za virgo intacta - nedotčenou pannu, a provdána za Alfonse Aragornského.

Přímo před očima
Stále ještě mladá dívka se do svého manžela zamilovala, to však bylo trnem v oku jejímu žárlivému bratrovi. Když se Alfonso znelíbil i politicky, najal na něj Cesare, který v té době velel kompanii žoldnéřů, vrahy. Těžce zraněnému Alfonsovi se povedlo uniknout. Uprchl do Vatikánu, kde zrovna Lucrezia ošetřovala nemocného papeže. Když pečovala o svého manžela, vtrhl do její ložnice kapitán Cesareho stráže a přímo před očima manželky Alfonsa uškrtil. Lucrezia byla odeslána do Nepi v etruských horách, syn Rodrigo byl ovšem tentokrát považován za legitimního a Alexandr mu zajistil vévodství Sermoneta.

Orgie v Římě
Papež však pro svou dceru vyhlédl dalšího ženicha. Byl jím ferrarský princ Alfons d'Este. V roce 1501 proběhla ve Ferraře svatba v zastoupení a o něco později se konaly velkolepé oslavy v Římě, jichž se už Lucrezia účastnila. Před řadou prelátů tam prý tančily kurtizány, zprvu oblečené a posléze nahé, a nakonec se celá oslava zvrhla v sexuální orgie, v nichž prý Lucrezia také hrála roli.

Mecenáška a světice?
Oslavy pokračovaly ve Ferraře, Lucrezia však definitivně odmítla být loutkou v rukou své rodiny. Získala si lásku manžela i úctu jeho poddaných, ze svého dvora udělala středisko kultury, shromažďovala knihy, zvala umělce a podporovala básníky. Zároveň začala vést zbožný život - věnovala se duchovním cvičením, založila klášter klarisek v San Bernardino a pod drahocennými šaty prý nosila žíněnou košili. První dítě z tohoto svazku se jí narodilo mrtvé, druhé - syn Alessandr - přežilo jen pár týdnů a až roku 1508 přivedla konečně na svět dlouho očekávaného dědice Ercoleho. Později porodila ještě dceru Leonoru a syny Alessandra a Francesca. Zemřela 24. června roku 1519 po těžkém porodu holčičky, která také nepřežila.

Lucreziin život se stal synonymem zkaženosti a mravního úpadku - její incestní vztahy s otcem i bratrem, sexuální orgie, jichž se účastnila - to všechno jí přineslo nálepku nejzkaženější ženy své doby. Podle historiků však spíš byla mírnou a poslušnou dcerou - loutkou v rukou své rodiny. Navíc byla velmi mladá. Osamostatnit se dokázala až po posledním sňatku, a teprve pak se projevila její pravá povaha.

Slyšela jste někdy o Lucrezii Borgia? To dobré nebo spíše to špatné? Myslíte, že byla jen nevinnou obětí, nebo že v orgiích nalézala potěšení? Víte něco zajímavého o rodu Borgiů? Myslíte, že bylo víc takových papežů, jako byl Alexandr VI.?

Reklama