Z hlediska horoskopu starých Egypťanů nabízí své vibrace od 30. ledna do 1. března bůh Amon - Re. Jedná se o jednoho z nejvýznamnějších egyptských bohů, hlavních stvořitelů, je bohem vzduchu a dechu. Připisovány jsou mu podle věštírny.com i věštecké schopnosti!

AmonAmon byl uctíván jako bůh plodnosti, později se jeho jméno spojilo se jménem nejvyššího slunečního boha Rea. Amon v podobě hada byl první bytostí v prapůvodních vodách a oplodnil kosmické vejce, z kterého povstal život. Jeho manželka byla bohyně Mut.

Staří Egypťané věřili, že narodit se v tomto období je výzvou a příležitostí k velkému štěstí. :-) Není proto divu, že mnozí vynikající badatelé a učenci byli narozeni právě v tuto dobu. Tito lidé ztělesňují původ a výchozí bod veškeré činnosti. Oplývají silou, energií, zdravím a žijí budoucností. Jsou velmi inteligentní, originální a poznatků i dovedností nabývají snadno. Mívají velké ideály a jejich přirozená snaha po dokonalosti je nutí k tomu, aby si stavěli vysoké požadavky jak na sebe, tak na své okolí. Jejich myšlenky a cíle ovšem mohou být leckdy příliš utopické.

Pokud zjistí, že se zmýlili, jen velmi těžko a neradi se smiřují s porážkou. Je nemyslitelné je přimět, aby jednali proti svému přesvědčení. Hnacím motorem v jejich práci nebudou peníze, ale pocit seberealizace, entuziasmus a cit pro spravedlnost (jsou schopni pro správnou věc nemálo obětovat a nastavit svůj vlastní krk). Ale měli by být méně důvěřiví k ostatním lidem, kteří je mohou zneužívat. Nositelé tohoto boha bývají velmi milováni, ale jejich city jsou jen zřídkakdy silné. Jsou poněkud zdrženliví a jen velmi neradi o svých citech hovoří. Není lehké s nimi žít, protože jsou velmi nároční, ale zato věrní, oddaní a spolehliví.

Čtěte také:

Reklama