Bohužel stejně tak jako v minulých letech je možné si pro první kolo podat pouze jednu přihlášku, až teprve v druhém kole je možné se přihlásit na libovolný počet škol. Ve fázi výběru školy se neobejdete bez ověřených informací. Na internetu naleznete několik různých databází škol, jediný oficiální rejstřík škol a školských zařízení s  aktualizovanými informace k 21. 12. 2007 však naleznete na stránkách Ústavu pro informace ve vzdělávání. U této instituce si můžete obstarat publikaci SET – Vybíráme střední školu pro školní rok 2008-09.  Naleznete zde nejen základní informace jako jsou kontakty, počet žáků, přijímací řízení, ale i informace o výuce jazyků, vybavení škol internetem, poskytování podmínek pro studium handicapovaných žáků, procentu přijatých žáků z přihlášených v minulém roce. Pro Prahu a Středočeský kraj vychází v tištěné podobě (za 169 Kč), pro ostatní regiony ve formě elektronického prohlížeče na CD ROMu (120 Kč). Dále doporučujeme využít dny otevřených dveří, které řada středních škol pořádá.

A samozřejmě je důležité se už nyní začít připravovat. Někdo to zvládne sám, někdo však potřebuje pomoci. Jedno z řešení je navštěvovat přípravné kurzy, které pořádá přímo škola, na kterou se váš potomek hlásí. Pokud to není možné, tak efektivní přípravu v celé šíři předmětu nabízejí internetové kurzy, kdy je možné studovat kdykoliv a potřeba je jedině počítač s připojením k internetu. U některých kurzů je k dispozici i osobní lektor.

A na závěr několik zásad pro ty, co půjdou k přijímačkám:
Zjistěte včas, co byste měli umět a co už umíte. 
Nespoléhejte se na známky. 
Udělejte si plán přípravy. 
Připravujte se systematicky a efektivně. 
Průběžně si ověřujte, jak příprava pokračuje. 
Zkuste si, jaké to bude u zkoušky – běžte na zkoušky nanečisto, kde budete mít možnost se porovnat s ostatními.

A jak jste na tom vy? Už máte vybranou střední školu pro své dítě? Připravuje se už na přijímačky?

Zdroj:Ústav pro informace ve vzdělávání, www.scio.cz


 

Reklama